Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Luna v sobě nese minulost. Z pohledu Astrologie je postavení Luny v horoskopu ukazatelem zkušeností, které si do tohoto života přinášíme. Prožitkem v raném dětství se ony zkušenosti aktivují. Jde o rodinné vzorce, mechanismy přežití, a s nimi spojené emoce, pocity a představy.

Jsou tak přirozeně spjaty s naší existencí, že ani nevíme, že jsou v nás uloženy. Přesto silně ovlivňují naše konání. Hlavně v situacích, když ztrácíme pevnou půdu pod nohama, cítíme se nejistí a zranitelní. Pohltí nás emoce a pocity. Naučené chování a obranné mechanismy vyplují na povrch.

Vliv postavení Luny a Slunce při narození na člověka a jeho vývoj

U člověka, který je narozen při novoluní, nebo se jeho Slunce a Luna nachází v harmonickém trigonu či sextilu, jsou naučené vzorce z rodiny pilířem pro naplnění svého potenciálu, jak to ukazuje Slunce v našem horoskopu. Daný člověk z nich čerpá a nenaráží na jejich nefunkčnost. Narodí-li se člověk při úplňku, nebo jsou-li jeho Slunce a Luna ve vzájemné kvadratuře, či opozici, pak musí z těchto naučených vzorců, představ a přesvědčení vyrůst, jinak nebude schopen žít naplno svůj potenciál. Jeho vědomé konání bude neustále narušováno podvědomými vlivy a obrannými mechanismy z dětství, dokud je neodkryje a neaktualizuje.

Co se děje každý měsíc při novoluní?

V okamžiku novoluní dochází ke splynutí našeho Vědomého bytí s nevědomým. V době novoluní, den předtím a den poté, mají nevědomé mechanismy Luny největší sílu a snadno nás ovládnou. Býváme lítostiví, hádaví, sebestřední, přecitlivělí či ustrašení. Ozývá se tělo s různými neduhy a bolístkami. Reakce lidí bývají nepředvídatelné a nevědomé, stává se více nehod, protože jsme tak trochu mimo. Novoluní je zárodek nového začátku, ještě nic není vidět, proto naše mysl neví, že se něco děje. Své reakce nevnímáme tak kriticky a intenzivně, jako při úplňku.

Jaký vliv má na nás úplněk?

Při úplňku se nachází Slunce a Měsíc v tzv. opozici. Slunce ozáří Měsíc. Rýsuje se jasné oddělení mezi tím, jací chceme být a tím, jak se projevujeme. Silný vliv těla nás, stejně jako při novoluní, vede k nevědomým reakcím pod vlivem emocí a pocitů. Díky světlu Vědomí můžeme na sobě, či na lidech kolem sebe jasně vidět ony nevědomé vzorce, ale nemáme možnost je v danou chvíli změnit.

Pokud se mysl zlobí, že nemá kontrolu, bije na poplach, probouzí strach a bezmoc, dostaví se bolesti hlavy a nespavost, z čehož bývá úplněk často viněn. Aktivita mysli je v této době vysoká, ovládají ji nutkavé myšlenky z podvědomí, spánek je plný snů, nebo je příliš povrchní. V den úplňku, den před a den po si všímejme, jak reagujeme, když ztrácíme kontrolu. Jak se chováme, když se cítíme ohrožení či nejistí. Čím méně přijímáme své podvědomé vzorce, snažíme se ovládat a ztrácíme v životě svou přirozenost, tím náročnější prožitky při úplňku zažíváme.

Působení lunárního cyklu

Tak, jak procházíme životem, v průběhu jednotlivých lunárních cyklů zvědomujeme své naučené vzorce, představy a přesvědčení. Odkrýváme jejich omezení a dočasnost pro náš současný život. Upravujeme své představy o sobě a o světě, stáváme se vědomější, naše Ego slábne.

Novoluní je začátkem. Podle toho, v jakém znamení se nachází a s jakými planetami je Slunce a Luna v okamžiku novoluní ve spojení, z takové látky budete v následujících týdnech prozkoušeni. V každém znamení působí Luna dva až tři dny. Postupně aktivuje příslušné zkušenosti tím, že se dostane do kontaktu se všemi planetami v našem horoskopu. V době úplňku přichází vyvrcholení a do dalšího novoluní současné téma odezní.

Martina Kabala

Článek vyšel v časopise JógaDnes leden/únor 2023