Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

astrologická a transformační předpověď na květen a červen 2023, i po jednotlivých znameních

16. května vstoupí Jupiter do znamení Býka a setrvá zde do 25. května 2024. Přináší růst skrze prožitky spojené s hojností, hmotným dostatkem, výdělečnou činností, majetkem a jeho zabezpečením. Prozkoušeno bude naše lpění a idealizace spojené s hmotným světem. Oceníme hodnoty, které naplňují naše smysly a hmotné potřeby. Ujasníme si to, co je skutečně užitečné. Uvidíme, zda je naše sebehodnota svázána s tím, co vlastníme, na co máme.  V podnikání a obchodních aktivitách Jupiter v Býku slibuje stabilitu. Možný je boom v oblasti řemesel. Pokvete malířství, sochařství a umělecká práce. Touha vše dosyta vychutnávat, sklon k labužnictví, dobrému jídlu a pití posílí lásku k hmotnému světu a jeho požitkům.

CO NÁS V TOMTO OBDOBÍ ČEKÁ

Od 20. dubna do 18. května ovlivní dění novoluní v Beranu. Konjunkce Jupiteru s novoluním probouzí odvahu a chuť překročit vlastní stín. Můžeme rozjíždět nové zájmové a sportovní činnosti, projekty a podnikatelské aktivity, které přinesou hojnost toho, čeho si ceníme. Sextil Saturnu s novoluním zesílí ochotu pilně pracovat, podřídit se autoritě a postupně budovat základy budoucí struktury, která nám má sloužit. Kvadratura Pluta na novoluní ukazuje nechuť k manipulaci a touhu bránit se mocenským praktikám a silným vlivům vycházejícím z určitých společenství, kolektivních snů a vizí.

Od konce dubna do 13. června nás kvadratura Jupiteru na Mars upozorňuje na tendence k přehánění, přílišnému optimismu a touze jít si za svým, bez ohledu na možné následky. Ve spojení s kvadraturou Jupiteru s Plutem to přináší riziko propadnutí hráčským vášním, hazardu, nadměrnému utrácení či čekání na zázrak. Nápady, možnosti a příležitosti snáze promarníme, kvůli silnému odporu k práci. Naše zlozvyky násobně zesílí.

Od 19. května do 18. června působí novoluní v Býku. Sextil novoluní s Neptunem v Rybách nám pomáhá plynout v proudu života, či využívat inspiraci k vytvoření něčeho, co přináší radost či užitek. Sextil novoluní s Marsem v Raku nás povede k řešení témat domova, nemovitého majetku a aktivit vedoucích k prohloubení pocitu jistoty a bezpečí. Trigon novoluní s Plutem ve Vodnáři nám ukáže výhody společenství, jehož jsme součástí. Získáme možnost společně měnit věci k lepšímu, naplnit své sny a vize budoucnosti.   

Sextil Pluta s Neptunem, působící od 22. května do 9. listopadu nám přináší schopnost opouštět staré prvky našeho života, nefunkční mentální vzorce a obranné mechanismy. Dává zelenou psychoterapii či jiným metodám rozvoje osobnosti. Učíme se nelpět na ničem, co odchází a otevřít se nové úrovni vnímání a prožitků. 

Sextil Jupiteru na Saturn, působící od 30. května do 9. července poslouží k nastolení rovnováhy. Ukazuje na rostoucí důvěru ve společnost. Přináší růst založený na respektu k současnému řádu a struktuře a na zodpovědném přístupu. 

V době mezi 18. červnem a 16. červencem nás ovlivní novoluní v Blížencích. Kvadratura Neptunu na novoluní ukazuje, že v této době bude vše jinak, než jak se na první pohled zdá. Může docházet ke zpochybnění slov, nauk, či ideálů, které hlásáme a na nichž stavíme svou představu o sobě a o světě. Mohou přicházet zklamání těmi, které jsme si postavili na piedestal, či jsme je zmocnili k tomu, aby nám ukazovali cestu. Ztráta iluzí a nenaplněná očekávání povedou k touze uniknout před nepříjemnostmi, ať už k závislost vyvolávajícím podpůrným prostředkům, k meditacím, duchovním naukám, či na místo, kde cítíme klid a harmonii.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani, do poloviny května máte tendenci přehánět a hazardovat. Vrháte se do nejistých podniků, či si jdete za svým bez ohledu na možné následky. Pocit ohrožení vašeho bezpečí vyvolává potřebu bojovat. Těžko odhadujete, kdy zabrat a kdy věci pustit či přijmout, že to nemáte pod kontrolou. V červnu vás vede radost z tvoření, či touha vyniknout, získat úctu a respekt. Vztek není dobrým rádcem.

Býci, v květnu řešíte témata kolem vlastnictví, výdělků a movitých věcí. Náhlá překvapení, změny a vzrušující události vás nutí přemýšlet nad tím, čeho si ceníte. Je čas moudře investovat. Snaha věci tlačit nebude mít očekávaný efekt. Prospěje vám nechat věci plynout a počkat si na příležitost, která se naskytne. Koncem června vás zbrklost a neuvážené činy přivedou do problémů. 

Blíženci, zabýváte se jednáním o majetku či penězích. Vyjasňujete si s lidmi kolem vás důležité osobní či obchodní záležitosti. V práci na týmových projektech či ve spojení s přáteli se dostáváte do střetu s těmi, kteří vám chtějí vládnout. Přednost by měl mít skupinový zájem nad osobními preferencemi. Od konce května naberete vysoké tempo. Více cestujete, rozjíždíte obchodní aktivity, či věnujete čas studiu.

Raci, užíváte si domácí pohody, měníte výzdobu, či pilně pracujete kolem domu a na zahradě. Nedokážete odhadnout své meze. Snadno to přeženete s jídlem, utrácením či aktivitou. Tvrdohlavé prosazování vlastních postojů vede ke konfliktům s lidmi ve vaší domácnosti. Možná nevíte, co přesně chcete a vaše jednání ovládají emoce. Péče o druhé či o vaše zdraví vám pomohou se zklidnit.

Lvi, do poloviny května vyhledáváte vzrušující zážitky, případně vás touha uniknout všednosti nutí k neuváženým činům a hazardu. Do konfliktu se dostává to, co byste chtěli dělat, s nutností platit složenky. Můžete se cítit ohrožováni vyšším zájmem společenství, jehož jste součástí. Necháte-li se pohltit obavami, chuť pustit se do boje vyeskaluje v druhé polovině června v nepříjemný konflikt.

Panny, slova mohou ve vašich očích nabývat většího významu, než jim ve skutečnosti náleží. Možná se zakousnete do studia či jiného mentálního cvičení a tvrdě na tom zapracujete. Od poloviny května se otevírají příležitosti pro výnosné investice a rozhojnění materiálních hodnot. Stíháte mnoho projektů najednou. Věnujete pozornost tématu zdraví, psychosomatice a péči o duši. 

Váhy, v květnu jste vedeni k domácím aktivitám či k péči o rodiče a blízké. Ladí-li to s vašimi preferencemi užíváte si vřelost a blízkost rodinného života. Koncem května dostanete prostor pro své koníčky, tvořivost, nebo vás přitáhnou aktivity spojené s dětmi. Máte odvahu pouštět se do nových věcí, posouvat své hranice. V rámci skupinových aktivit si sáhnete na moc. Všimněte si, jak a čemu ji užíváte.

Štíři, pragmatický přístup vám dodává stabilitu a duševní vyrovnanost. Dáváte do pořádku záležitosti domova či témata spojená s rodiči. Radost vám přináší práce na zahradě a pobyt v přírodě. Přebíráte zodpovědnost za své zdraví, hledáte rovnováhu mezi péčí o tělo a duši, či věnujete pozornost věcem celospolečenského významu. Stres ve spojení s financemi a majetkem vyvolá zlostné nálady či zdravotní potíže.    

Střelci, do poloviny května se otevírá mnoho příležitostí. Možná však bojujete s nechutí do čehokoliv se pustit. Mohou vás svazovat vaše iluze a ideály. Od konce května se vezete na vlně tvořivosti, sebevědomí a chuti konat samostatně. Obchodní aktivity, studium a výlety vám pomáhají rozšiřovat obzory. Případný pocit prázdnoty či zmaru máte tendenci zakrývat nadměrnou aktivitou.   

Kozorozi, zažíváte hojnost toho, čeho si nejvíce ceníte. Naplno si užíváte radostí života a rádi se o to dělíte s ostatními. Pod vlivem událostí přehodnocujete své postoje k tomu, co má pro vás skutečný význam. Pozornost věnujete movitému majetku, výdělkům, finančním investicím a jiným zdrojům. Stabilita a vyrovnanost vám dává sílu uspořádat své záležitosti, urovnat vztahy, případně s klidem čelit náročnějším událostem ve vašem životě.

Vodnáři, jste nuceni ponořit se do řešení praktických záležitostí, do témat spojených s vlastnictvím a s finančními zdroji. Do poloviny května odoláváte nutkání uniknout všednosti a vzbouřit se proti omezujícím skutečnostem. Od konce května se daří obchodu, studiu a pohybovým aktivitám. Podlehnete-li strachu ze ztráty kontroly či z manipulace ze strany určitého společenství či přátel, vyvoláte svým postojem konflikt.

Ryby, volíte zodpovědný přístup ke svému zdraví. Vyhledáváte autoritu, která vám ukáže cestu, nebo se jí sami stáváte. Když je žák připraven, učitel se vždy dostaví. Jen je třeba si uvědomit, že ono učení i učitel, mohou mít mnoho podob. Vaše pracovní plány nabývají konkrétního tvaru, vnímáte váš přínos pro společenství. Při pomoci a péči o druhé se cítíte jako ryba ve vodě.

Martina Kabala

Předpověď vyšla v časopise JógaDnes květen/červen 2023