Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Jupiter působící do 15. května ve znamení Berana, v nás probouzí sebedůvěru a podporuje nás ve snaze postavit se na vlastní nohy. Skrze to, co sami dokážeme, poznáváme, že se na sebe můžeme spolehnout. Naše pozornost se přesouvá k hlubšímu vnímání života, bez kterého to hmotné pozbývá smyslu.

7. března vstoupí Saturn na následující tři roky do znamení Ryb. Podrobí zkouškám niterné procesy a náš přístup k duchovnímu rozměru světa. Náš postoj k vnějším změnám v posledních třech letech, má nyní svou dohru na duchovní, psychické a psychosomatické úrovni. Sklízíme důsledky svých myšlenek, činů, přání, strachů a negativních emocí.

Tak jak odchází z našeho života vnější struktury, jež brzdí náš vývoj, rozpouští se staré ambice, hodnoty, představy, očekávání, priority či ideály, jejichž funkčnost v nás posilovala pocit, že máme život pod kontrolou. Nefunkčnost vyvolá chaos, pocit oběti, selhání, nesmyslnosti jakéhokoliv snažení, vinu, ztrátu směru či strach z nejistoty. Saturn v Rybách nás vede k uvědomění pomíjivosti vnějších atributů našeho života tak, jak jsme na ně byli zvyklí. Jediným opěrným bodem se stává důvěra v existenci nějakého vyššího řádu. Uvědomění si, že i když mysl nerozumí tomu, co se děje, vše má svůj hlubší smysl, vnese do našeho života klid, harmonii a spokojenost.

Saturn v Rybách je o hledání nových cest skrze přijetí existence řádu, který se nachází za rovinou poznatelnou naší myslí. Učí nás netrvat na falešných jistotách, a přijmout proměnlivost života. Přijmout, že realita je jen zřídka tím, za co je pokládána. To, co dnes máme za dané, se totiž zítra může rozplynout jako dým. Odmítání situací, v nichž se nacházíme, vede k rezignaci, prázdnotě a s tím spojeným psychickým problémům. Probouzí se touha uniknout podmínkám, které nám nevyhovují, a to jakýmikoliv dostupnými způsoby. Chybějící síla a energie je ve skutečnosti darem, neboť nás vede k přijetí toho, s čím bychom při dostatku energie zuřivě bojovali a nadělali tak více škody než užitku.

23. března nahlédne Pluto, planeta transformace na tři měsíce, do znamení Vodnáře. Tak, jak doposud Pluto ve znamení Kozoroha rozkládalo strukturu, řád a systém, o něž se opíráme, aby na jeho místě mohlo vzniknout něco nového, bude Pluto ve znamení Vodnáře zkoušet pomíjivost různých osobních, společenských či mezinárodních uskupení. Dojde k postupnému přehodnocování našich snů a vizí budoucnosti, našeho pohledu na alternativní směry, na vědu, techniku či vesmír. 

30. března se Slunce propojí s Jupiterem a setrvá v tomto harmonizujícím, velkorysém, štědrost, růst a hojnost slibujícím spojení do 24. dubna. Uvidíme vše optimisticky, jako příležitost k růstu. Pokvetou sportovní, dobrodružné a podnikatelské aktivity, zejména ve spojení se zahraničím, či s posunem za hranice poznání.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

Novoluní v Rybách z 20. února, v konjunkci na Saturn ve Vodnáři nás v následujícím lunárním cyklu,  kvůli omezeným zdrojům, nedostatku energie či mnoha povinnostem, nutí rozlišovat mezi důležitým a nadbytečným. Obstojíme nejlépe, nenecháme-li se strhnout emocemi a budeme prakticky řešit to, co přichází. Harmonické aspekty na Saturn v průběhu března ukazují, že ochota omezit se, jednat zodpovědně a postupovat trpělivě krok za krokem přinesou pozitivní ovoce. Kvadratura Marsu se Sluncem, působící do 31. března, tlačí naše ego k boji o udržení pozic s každým, kdo zpochybní jeho důležitost. Kvadratura Marsu s Neptunem ukazuje na ztrátu odvahy a na konečný nezdar jakýchkoliv egocentrických snah. Jsme podporováni v neziskových aktivitách a činnostech vedených intuicí a soucitem.

Konjunkce Jupiteru s Chironem, jenž je vnitřním léčitelem a zvěstovatelem růstu Vědomí, otevírá do 21. března prostor uvidět širší souvislosti toho, co se nám děje. Umíme-li se dívat, objevíme přínos a ponaučení záležitostí, jež zažíváme, i když jsme je dosud dokázali vnímat jen negativně.

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

Novoluní v Beranu z 21. 3. posílí v následujícím lunárním cyklu intuitivní konání a schopnost aktivně ovlivňovat svůj život. Konjunkce novoluní s Neptunem zesiluje citlivost a vnímavost vůči lidem kolem nás, což snižuje sebestřednost našich činů. Přecitlivělí jedinci mohou být zahlceni vnějšími impulzy a reagovat únikem do světa představ, do přírody, či meditací. Konjunkce novoluní s Merkurem ukazuje na možnost vymanit se ze světa iluzí a pocitů, které námi mohou smýkat, logikou a racionálním přístupem. Sextil Pluta na novoluní pomáhá tvůrčím způsobem měnit věci kolem nás k lepšímu. Kvadratura Marsu na novoluní vnese do jinak poklidného období konflikty tam, kde ještě máme potřebu dokazovat svou vlastní cenu a důležitost.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                   

Berani, v březnu hledáte rovnováhu mezi přijímáním a dáváním, mezi potřebou prosadit se, dokázat svou cenu, udržet své pozice na jedné straně a mít láskyplné vztahy s lidmi kolem sebe. Máte velkou chuť cestovat. Rozšiřujete své znalosti poznáním toho, co je za hranicemi státu či za hranicemi vašeho dosavadního poznání. V dubnu se vezete na vlně velkého optimismu a šťastných náhod.

Býci, dokážete snáze v klidu plynout s tím, co přichází. Zvykáte si na to, že jedinou jistotou je nejistota. Máte tendenci svou cenu odvozovat od toho, co vlastníte. Necítíte-li se dostatečně oceněni, doháníte to nákupy. Od poloviny března se daří finančním záležitostem, speciálně investicím do umění a estetiky. V dubnu dejte na náhlé nápady a vnuknutí, získáte tím zdroje a hodnoty slibující větší svobodu a nezávislost.

Blíženci, pro slovo nejdete daleko. Vyjadřujete se a prosazujete si své jasně a obratně. Vnímáte zvýšené tempo událostí ve vašem životě. Vaše ego je ponoukáno ke konfliktu, kdykoliv je zpochybněn váš pocit důležitosti a nepostradatelnosti. V práci pro tým a ve spojení se sociálními programy jste vedeni zodpovědností a plníte bez řečí to, co je třeba vykonat. Neschopnost naplnit určitý ideál či očekávání vede k pocitům selhání a malomyslnosti.

Raci, věnujete se svému nitru a duchovním aktivitám. Stahujete se do samoty, či toužíte po prožitku harmonie s prostorem a po souznění s lidmi kolem vás. Konáte dobré skutky, pomáháte tam, kde je vás třeba, věnujete se charitě. V dubnu vás lákají aktivity spojené s domovem, rodinou, domácími či zahradními pracemi. Využíváte k práci moderní technologie a technické vymoženosti. Chcete dělat věci tak, jak si představujete. Přílišná tvrdohlavost vede k domácím hádkám.

Lvi, čas přeje sportu, individuálním a podnikatelským aktivitám. Vaše ambice vás ženou vpřed. Téma spontaneity, schopností prosadit se a tvořit probouzí hluboké emoce. Můžete oscilovat mezi pýchou a extrémní zdrženlivostí. Mohou přicházet náročnější situace ve spojení s otcem či otcovskou postavou. Buď vidíte vše temně, nebo si vše tmavé barvíte na bílo. V dubnu si udržte disciplínu a neřiďte se jen svými rozmary. Vedlo by to k nestřídmosti, přehánění a nevhodným investicím.

Panny, v březnu ve vás konfrontace vyvolává nepříjemné pocity. Můžete před ní unikat, či si nechávat své názory raději pro sebe. Ve styku se skrytými stránkami vaší povahy ztrácíte sebevědomí a ochotu přímo prosazovat své zájmy. To, co řeknete, se snadno obrátí proti vám. Idealistické představy a spasitelský komplex ztěžují schopnost realisticky odhadnout to, na co máte. V dubnu se zabýváte tím, čeho si ceníte nejvíc. Přemýšlíte o svých hodnotách, investicích či majetku.

Váhy, krok za krokem si plníte své sny a vize. Věnujete se skupinovým projektům vyžadujícím přesnost, spolehlivost a zaměření se na detail. Necháte-li vedení na druhých, můžete se divit, kam jste došli. Učte se v každé chvíli rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud se rozhodnete někoho následovat, přijměte důsledky takovéto volby. Od konce března vás potřeba dokazovat svou cenu či nedostatečná úcta k vlastní osobě zvedá ze židle. Nečekejte, až vás druzí ocení, oceňte se samy.  

Štíři, v březnu se věnujete rozjímání a niterným procesům vyžadujícím vaši pozornost. Trávíte více času o samotě, v přírodě, či v meditaci. Nízké požadavky ega vám umožňují rozplynout se v přijetí světa takového, jaký je. Soucítíte s lidmi kolem vás. Převáží-li potřeba dokazovat svou důležitost, velmi pravděpodobně vás nemine pocit selhání a nedostatečnosti. V dubnu zesílí chuť pečovat o děti, rodiče či zahrádku. Dokážete si říct, co potřebujete. Dejte si pozor na přílišnou tvrdohlavost.   

Střelci, jsou zkoušeny vaše ideály a očekávání. Nejsou-li realistická, dochází k pocitům zklamání, selhání či nedostatečnosti. Možná kážete vodu a pijete víno. Všímejte si, jak vaše podvědomé jednání a motivy sabotují vaše vědomé záměry. Na konci března zavládne optimismus. Uvědomujete si, co vám každá situace přináší dobrého. Pozitivní naladění a sebedůvěra vám umožňují vidět a pouštět se do příležitostí, které byste jindy odmítli. Nebojíte se překračovat hranice. Nejvíce rostete skrze to, co jste dosud neznali.  

Kozorozi, ohlédnutí za předchozím obdobím a jeho zhodnocení vám přinese možnost uvidět staré, nevědomé vzorce chování, které vás přivedly tam, kde jste nyní. Není důvod se odsuzovat, stačí jen přijmout existenci těchto zranění, nevyjádřených pocitů a vytěsněných emocí, a uvědomit si, jak ovlivnily váš současný život. Jejich uznání vám pomůže se přes ně přenést. Hledáte-li viníka vně vás, čekají vás konflikty a boje s těmi, které vnímáte jako původce vašich problémů.  

Vodnáři, cílevědomost, přizpůsobivost a mnohostrannost vám pomáhají dosahovat svých cílů na poli obchodu, učení či ve spojení s příbuzenstvem a lidmi z vašeho blízkého okolí. I když se zdá, že postupujete jen po malých krůčcích, trpělivost a pečlivost se vám vyplatí. Koncem března se otevřou možnosti a příležitosti v podnikatelských či individuálních aktivitách hlavně ve sportu a oblastech zaměřených na vzhled a způsob projevu. Klíčovým se stane téma moci a setkání s mocnými.   

Ryby, zamýšlíte se samy nad sebou, nad svými záměry a motivy. Hovoříte o tom, co cítíte. Schopnost podívat se na to, co se ve vás děje, vám pomáhá rozlišit mezi iluzí a skutečností. Necháte-li se strhnout pocity, můžete se utápět v nejistotě, sebelítosti, pocitech zrady a zklamání. Staré ambice, hodnoty či to, na čem vám dříve záleželo, vás opouštějí. Ukotvení naleznete v materiálním světě, ve spojení s tělem a péčí o to, co vlastníte. Od konce března intenzivně prosazujete své domácí zájmy, možná i na úkor ostatních členů domácnosti. 

Martina Kabala