Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Roční horoskop 2024 po znameních

BERAN

Rok 2024 je pro vás rokem osamostatňování se. Jste podporováni v aktivitách, při nichž stojíte na vlastních nohách. Realizujete své plány, cíle a aktivity. Skrze různé zkoušky ve vztazích hledáte rovnováhu mezi prosazováním sebe sama a upozaděním svých zájmů ve prospěch spolupráce. Máte-li v běžném životě problém říkat „ne“, je ta pravá chvíle začít, i když se to možná z počátku neobejde bez krizí.

V první polovině roku se ve spojení s vaší kariérou, vaším přínosem či rolí, kterou ve společnosti a v životě jako takovém zastáváte, setkáte s mocí či bezmocí. Je-li vaše přirozená beraní spontaneita a schopnost být sami sebou brzděna snahou plnit určité představy a očekávání, dostáváte se do nepříjemných pocitů strachu a vzteku, kdykoliv ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Možná je čas přehodnotit, na čem stavíte své jistoty? Na přesně nastavených bodech vaší kariéry, na plnění role, kterou jste si předsevzali? Nebo na důvěře vykročit do neznáma s vědomím, že život je o dobrodružství a zážitcích, které vám vlijí energii do žil a naplní vás spontánními projevy radosti?

Od konce května si začnete více všímat impulzů ve vašem okolí. Vaše vztahy se sourozenci, příbuznými či sousedy se začnou urovnávat. Budou nositeli nových příležitostí nebo prožitku hojnosti. Skrze přístup k novým informacím začnete zpochybňovat vaše zaběhnuté představy, které jste si o sobě, o světě a o druhých lidech vytvořili v průběhu vašeho dospívání. Můžete zahájit nový vzdělávací program, či začnete předávat druhým to, co umíte.

V druhé polovině roku se stanou klíčovým zájmem vztahy a partnerství jako takové. Mohou vyplouvat na povrch krizová témata, která jste dosud drželi pod pokličkou. Snažíte se naplnit své touhy a choutky, jež jste si dosud nedovolili. Možná se setkáte s odvrácenou stranou lásky nebo si uvědomíte, co láska skutečně není. Pocit osamělosti se stane impulzem k hledání jakéhokoliv partnerství, které by vás naplnilo.

Od září do poloviny listopadu vás ambice, touha vyhrát či pocity ohrožení ze strany určité autority vhání do konfliktů, které nemůžete vyhrát. Všímejte si, jak reagujete na situace, které se nevyvíjejí podle vašich představ. Boj není vždy jediným řešením. Nalezení vhodného spojenectví a důvěra v něj obrousí koncem roku hrany vašim obavám. Síla vzájemné spolupráce zastávající společné cíle, přinese moc měnit svět kolem vás k lepšímu.

 

BÝK

Rok 2024 testuje vaši flexibilitu a ochotu měnit vaše hodnoty, přístup k majetku, financím a jiným zdrojům a adaptovat se na nově vznikající nabídku a poptávku. Lpění na stávajícím pořádku a jistotách vás může stát mnoho nervů, pokud nepředvídatelné události naruší vaše pečlivě zorganizované plány.

Do května vám přeje štěstí při rozšiřování svých obzorů skrze studium, cestování, filozofické diskuse či třeba pracovní propojení se zahraničím, zahraničními firmami a investory.  Pokud zůstáváte pragmatičtí a pevně ukotvení v realitě, snadno odhadnete míru rizika a nepustíte se do budování vzdušných zámků. Je vhodný čas na změnu zaměstnání, na opatrné investice a uzavírání pojistek.

Od poloviny března do konce května vás vnitřní neklid nutí odhodit zodpovědnost a hledat ztracené mládí. Nechuť tolerovat jakékoliv omezující faktory vám pomůže ukončit nefunkční vazby a závazky. Při nedostatku opatrnosti vám to může narušit i prosperující vztahy.

Květen a červen jsou klíčovými měsíci pro rekonstrukci, reorganizaci a zásadní změny vznikající spontánně či ve spolupráci s lidmi z komunity, do níž patříte. Změny ve vašem okolí mají silný vliv na váš život, stejně jako změny ve vašem životě zásadně ovlivní vaše okolí. V tomto kontextu vzájemné provázanosti přistupujete ke změně zodpovědněji.

Přátelství, týmová spolupráce, vaše sny a vize budoucnosti budou od konce ledna po celý rok 2024 procházet proměnami, při nichž si uvědomíte, jak málo máte tyto aspekty vašeho života pod kontrolou. Můžete se cítit manipulováni, ovládáni, či propadat pocitům zmaru. Změny, kterými v této oblasti procházíte, sice ukončují stará spojenectví, ale vytvářejí prostor pro vznik něčeho mimořádného, co rozšíří vaše obzory či co vám umožní dokázat více než doposud.

Od listopadu do konce roku dejte pozor na fyzické i psychické zdraví. Hrozí vám přepracování. Uměním je rozeznat, v jakých bitvách má cenu bojovat a kdy raději složit zbraně a přijmout to, co se vymyká vaší kontrole. Stavte na svém pověstném pragmatismu a selském rozumu. Strach ani vztek nejsou dobrými rádci.

 

BLÍŽENCI

Rok 2024 je pro vás rokem oslavujícím výhody spojenectví, týmového ducha, přátelství a vzájemné spolupráce.

V lednu vás čekají situace, které si žádají zásadnější změnu. Můžete se cítit válcováni vlivy, které nejsou pod vaší kontrolou. Struktura, řád a pravidla, která vám poskytovala oporu, se mohou proměnit v prach. Vyhýbejte se rizikovému prostředí. Od konce ledna se to, co se zdálo destruktivní, ukáže jako zdroj začátků nové spolupráce, nových přátelství či spojenectví.

Více pozornosti vyžaduje vaše fyzické či psychické zdraví. Chybějící respekt k omezením a nepřizpůsobení vašeho životního stylu potřebám těla a duše vás nutí zpomalit. Zodpovědný přístup vás povede k selekci toho, co je a co není pro vás dobré. Přebírání zodpovědnosti za zdraví druhých, řešení celospolečenských otázek, snaha druhé chránit či zachraňovat, může být nad vaše síly. Věříte-li více druhým, než sami sobě a hledáte-li spásu v bezpečí cizího vůdcovství, možná zjistíte, že jste nástrojem plnícím ne vlastní, ale cizí ambice. Idealizace kohokoliv a čehokoliv vyústí v pocit ztráty či zklamání.

Od konce května se otevřou nové příležitosti ke vzdělání či růstu prostřednictvím studia, práva, cestování nebo spolupráce se zahraničím. Možná začnete psát knihu, či dostanete nabídku přednášet na vysoké škole. Vaše vztahy se sourozenci, příbuznými či sousedy získají nový rozměr. Díky otevřenosti vůči odlišnostem dojde ke vzájemnému obohacení. To nové, co se naučíte, začnete implementovat ve vašem okolí.

Od poloviny července přehodnocujete své pracovní záměry, či roli autority, kterou hrajete. Může docházet k rozchodům s lidmi, kteří vám neprospívají a opouštění situací, které jsou pro vás nezdravé. Na této cestě vás před neuváženými činy brzdí pocit zodpovědnosti, povinností či touha naplnit očekávání těch, na nichž vám záleží. Vše, co si dovolíte pro sebe, je vykoupeno tvrdou prací. Stagnace pracovních záležitostí probudí nejistotu ohledně funkčnosti vašeho záměru. Zkuste zůstat trpěliví. Je snadné dělat to, co máte rádi, těžší je najít radost v tom, co děláte. Ačkoliv se to nezdá, nyní tvoříte základ vaší budoucí seberealizace. Vše se ukáže počátkem příštího roku.

 

RAK

V roce 2024 na vás vyplouvají nevyřešené záležitosti z minulosti a vy máte možnost je uzavřít. Opouští vás nesmiřitelnost, oslabují se ostny vzpomínek, které vás dosud zraňovaly. Jste schopni hledět na to, co se stalo s větším odstupem, ale také se soucitem a pochopením. Své prožitky začínáte vnímat jako cenné zkušenosti, které vás zocelily či zbavily naivních iluzí. Váš život získává větší stabilitu. Zároveň jste otevřeni změnám. Mění se vaše hodnoty, přístup k vlastnictví, financím či způsoby vašich výdělků. Více využíváte moderní technologie, vědecko-technické novinky, či např. investujete do zahraničních nemovitostí.

Touha po harmonii a klidu vás vede k péči o duši, k přírodě a trávení času s lidmi, s nimiž souzníte. Můžete potkat spřízněné osoby v podobě přátel či životního partnera. Záleží vám na štěstí druhých. Zajímáte se o celospolečenský vývoj, přebíráte za ně určitým způsobem zodpovědnost. Nemáte problém přiložit ruku k dílu, kdykoliv je třeba nezištně pomoci. Angažujete se v charitativních projektech, nadnárodních společnostech nebo vás to vtáhne do práce pro stát. Máte možnost zastávat vedoucí postavení, případně se pro druhé stanete přirozenou autoritou.

Jste-li umělecky založení, pak vám nebude chybět inspirace. Věnujete se umění, módě, tvůrčím aktivitám, v nichž se necháte vést intuicí či romantickými představami.

V lednu a následně v období od září do listopadu můžete zažívat problematické situace ve spojení s prací či určitou autoritou, která nad vámi uplatňuje svou moc. Možná budete nuceni rozhodovat se mezi kariérou a rodinou, mezi tím, co se od vás očekává a potřebou cítit se v bezpečí. Určité funkční systémy, nástroje či prostředky, na které se obvykle můžete spolehnout, přestanou fungovat. V těchto chvílích požádejte o pomoc, nezůstávejte na všechno sami.

V druhé polovině roku vás může potrápit odvrácená strana lásky. Ve vztazích může více docházet ke střetům o nadvládu, případně trpíte pocitem osamělosti. Říjen a listopad mohou být nepříjemným obdobím, kdy se můžete cítit zastrašováni silnějšími jedinci. Schopnost povznést se nad jakékoliv rozepře a osobní ambice je vaší nejsilnější zbraní.

 

LEV

Rok 2024 vás vede k uvědomování si vlastní jedinečnosti a originality a k rozkvětu vašich tvůrčích schopností, které by však měly sloužit i ku prospěchu společnosti, ne jen k vlastnímu uspokojení. Téma svobody a nezávislosti se u vás dostává do konfliktu s potřebou materiálního zabezpečení a dostatku zdrojů, které potřebujete pro život. Může vás ovládat nechuť, touha uniknout nudě a rutině, či rebelovat při jakýchkoliv náznacích omezení. Vaším hlavním tématem v tomto roce je naučit se mít rádi to, co děláte, namísto ochoty dělat jen to, co máte rádi. Tím v sobě probudíte přirozenou radost z bytí, aniž k tomu potřebujete publikum a jeho potlesk.

V období od poloviny března do konce května zesílí chuť utrhnout se ze řetězu a dělat bláznivé věci. Možná vstoupíte do nějakého reformního hnutí usilujícího o společenské změny, nebo odhodíte všechnu zodpovědnost a začnete si dělat, co chcete. Zakládáte-li své jednání na určitých ideálech, jen těžko se nyní popasujete s nespravedlností či drsnějšími podmínkami, které kolem sebe vidíte.

Od února do srpna vás čekají intenzivní prožitky ve spojení s přáteli, spojenci, komunální politikou či vašimi sny a vizemi budoucnosti. Toužíte-li udržet si kontrolu nad situacemi, kterým čelíte, můžete se cítit malí a bezmocní. Týmová spolupráce může být narušována bojem o moc, manipulacemi a využíváním podprahových taktik k získání převahy. Přátelé vás mohou zradit, nebo vás nutit následovat jejich sny a vize. Vaše osobní cíle a preference budou muset ustoupit zájmům společenství, jehož jste součástí.

Od konce května vám vaše koníčky a tvůrčí aktivity mohou začít vydělávat na živobytí. Vaše originalita a jedinečnost najdou své uplatnění. Otevřou se příležitosti spojené se vzděláváním a komunikací. Můžete se rozhodnout studovat vysokou školu, napsat knihu, nebo předávat své vědomosti prostřednictvím mluveného slova. Cestování vám v tomto období přinese široký rozhled, vnese světlo porozumění do vašeho dosavadního života a pomůže urovnat vztahy s vaším okolím, příbuznými či sousedy.

 

PANNA

V roce 2024 jste vedeni k přehodnocování toho, co vás vaším životem vede. Ať jsou to vaše ideály, vaše pocity, intuice, vašeho hodnoty, vůdcovské postavy či určitá životní filozofie. To, co vám dosud dodávalo sílu a chuť jít vpřed, se může stát překážkou na vaší cestě. Mohou přicházet omezení ze strany autorit, nařízení, pravidel či vlivem nedostatku energie, zdravotních problémů či psychických limitů. Toho, kdo vám dosud pomáhal určovat směr, můžete zahlédnout v jiném světle a ztratit tak své iluze. Možná odejde někdo, koho jste stavěli na piedestal nebo zmizí určité aspekty vašeho života, které se v průběhu let staly vaším majákem.

Přebírání zodpovědnosti za druhé či touha chránit a zachraňovat vás může příliš zatěžovat. Jste nuceni brát na zřetel své fyzické či psychické zdraví. Začnete korigovat míru angažovanosti, kterou jste schopni či ochotni do zachraňování světa či do péče o celospolečenské otázky investovat. Nejnáročnější období v tomto ohledu bude konec listopadu a prosinec. Může se na vás valit tolik povinností, že snaha naplnit cizí očekávání půjde silně proti vaší přirozenosti a vašim potřebám.

V lednu a následně od září do listopadu jsou vám hvězdy nakloněny při budování kariéry. Věci se dějí v souladu s vašimi plány a představami, a tak zažíváte pocit moci a kontroly nad svým životem. V říjnu a listopadu se můžete setkávat s odporem lidí, jejichž zájmy a ambice jsou v rozporu s těmi vašimi. Pocity ohrožení vás vtahují do konfliktů, které nemají vítěze.

V průběhu celého roku do vašeho života vstupují nové prvky, technické novinky či záležitosti vymykající se tradičnímu pojetí světa, které vám pomohou cítit se více svobodně. Můžete získat větší finanční nezávislost, či změnit své priority natolik, že se osvobodíte od lpění na dosavadním způsobu života. Nebojíte se zariskovat, možná více investujete do alternativních měn nebo se rozhodnete samostatně podnikat. Změny, které od poloviny června přicházejí, vám pomáhají překonat vaše limity v myšlení, názorech i činech. Díky tomu se můžete začít pouštět do věcí, na které jste si doposud nedovolili ani pomyslet.

 

VÁHY

V roce 2024 se učíte rozhodnosti, zkoušíte stát si za svým bez ohledu na protivenství a nehroutit se z odmítnutí a projevů nepřízně.

Pro pocit vlastní pohody se potřebujete pohybovat v harmonickém prostředí. Můžete si všimnout, že čím více se přizpůsobujete cizím představám a očekáváním ve snaze mít klid, získat souhlas a přijetí, tím více se to od vás očekává. Jakmile se jednou nepodvolíte, konflikt, kterému jste se chtěli vyhnout, je na světě. Vaše znamení má skvělou zbraň a tou je diplomacie a takt, zkuste své teritorium začít vymezovat s jejich pomocí.

Leden, září až listopad se nevyhnete nastavování hranic s někým, kdo představuje autoritu, řád a pravidla. Může jít o mocenské přetahování v práci, či např. s rodiči. Nebo sami druhé formujete tak, aby byli takoví, jaké je chcete mít. Nedivte se, že to odmítají. Naopak od února do srpna a v prosinci cítíte příval energie. Daří se vám vybudovat pevná přátelství. Ve spojení s určitou zájmovou skupinou prosazujete své cíle a vize budoucnosti. Provádíte ve svém životě konstruktivní změny se širokým dosahem. Angažujete se v komunální politice či budujete silné spojenectví s těmi, kteří mají moc.

Od konce května se naplní váš život příležitostmi. Můžete více cestovat, věnovat se četbě, studiu či diskusím, které vám pomáhají vyhlédnout ze zaběhnutých představ o životě. Zjistíte, že jste tolerantnější vůči vašemu okolí, respektujete odlišné kultury, rasy či náboženství a berete je jako běžnou součást života. Začínáte lépe vycházet s lidmi ve vašem okolí, s příbuznými či sourozenci. Možná méně hodnotíte, posuzujete a třídíte a zároveň s tím přestáváte řešit, co si o vás myslí ti druzí. To vám dá možnost cítit se svobodněji a jednat přirozeně a spontánně. Tím se dostáváte do harmonie sami se sebou.

V druhé polovině roku mohou do vašeho života vstupovat platonické vztahy či interakce, které budou živeny nenaplněnou touhou. Ti, kteří nevedou partnerský život, budou intenzivněji vnímat samotu. Záležitosti krásy, módy či umění mohou získat extravagantní až zvrácený nádech.

 

ŠTÍR

Rok 2024 se bude odvíjet podle toho, zda dokážete věci pustit, nechat řeku života plynout a flexibilně a aktivně se chopit možností a příležitostí, které se před vámi objeví. Nebo zda chcete mít vše plně pod kontrolou a tlačíte na pilu bez ochoty přizpůsobit se změnám či uhnout z vašich snů, vizí a plánů. Buď si tento rok užijete ve spokojenosti či vás potrápí pocity nesvobody a bezmoci, nepůjde-li vše podle vás. Nejpravděpodobněji to bude kombinace obojího.

Daří se vám v aktivitách ve spojení s přírodou, uměním či duchovní tématikou. Můžete se angažovat v pomoci potřebným či přiložit ruku k dílu v celospolečenských otázkách. Schopnost vidět krásu ve všem, co zažijete, vám pomáhá překonat jakékoliv překážky. Nemáte problém přebírat zodpovědnost za druhé či vykonávat činnosti jen z pocitu povinnosti. Pracovní záležitosti plynou hladce. V lednu a následně od září do listopadu dostanete příležitost k provádění zásadnějších změn, které pro vás budou v konečném důsledku přínosné. Může přijít i povýšení.

V otázkách financí, vašich výdělků a majetku bude docházet k náhlým změnám a výkyvům. Věci nebudou takové, jaké si představujete. Přílišný risk může znamenat velký zisk, ten však může být následován rychlou ztrátou. Buďte velmi opatrní a pragmatičtí při investicích a dělání zásadních změn v období od poloviny března do konce května. Možná ukončíte zaměstnání s vidinou lepšího výdělku či kvůli pocitům přílišné svázanosti. Neznáte-li své meze, pak chuť užívat si života povede k přehánění s požitky, nadměrnému utrácení a lenosti.  Možná očekáváte, že vás někdo bude živit.

Pocit neporazitelnosti a odvaha, kterou vnímáte do konce května, vám na jedné straně pomáhá posouvat hranice, na druhé straně může vést k problémům se zákonem a právními normami kvůli nedodržování pravidel.

Můžete zjistit, že přátelství, či určitá společenství už nesdílejí váš společný zájem. Tuto oblast budete v období od února do srpna překopávat. Možná přijdete o spojenectví, na nichž jste lpěli, nebo vás někdo využije pro své osobní zájmy. V kolektivu se můžete potýkat s nepřizpůsobivým či nečestným jedincem či s někým, kdo vás citově vydírá. Skrze tyto zkušenosti máte velkou šanci prohlédnout a začít sami měnit svůj přístup ke světu.

 

STŘELEC

V roce 2024 porostete skrze rozvoj vašich osobních aktivit a individuálních projektů. Zaměříte se na podnikatelské, sportovní či léčebné procesy, které podpoří vaši spontaneitu, soběstačnost a radost ze života. Budete rozpoznávat rozdíl mezi snahou vést a zachraňovat druhé lidi tím, že za ně převezmete zodpovědnost a přesvědčujete je o správnosti vaší cesty, a tím, kdy se stanete živou inspirací a necháte na druhých jejich volbu i následné kroky.

V období od února do srpna a následně v prosince vám budou velmi nápomocní přátelé. Využijete jejich doporučení. Možná se stanete členem určitého uskupení, jehož cílem je měnit svět k lepšímu. Začnete cvičit jógu, či zahájíte projekt spojený s moderními technologiemi nebo s využitím posledních poznatků vědy a techniky.

Máte-li velká očekávání a vysoké ideály, podle nichž chcete žít, namísto aby vás vedly, vás začnou tížit. Budete nuceni přehodnotit svůj přístup k nim. Máte-li tendenci druhé hodnotit a soudit dle vašich morálních standardů, můžete nyní sami zažívat obavu ze selhání a odsouzení. Strach udělat chybu vám vezme energii a chuť tvořit něco nového. Můžete mít dojem stagnace. Zkuste si opakovat, že růst začíná vykročením do neznáma a tím i do nejistoty. Svá rozhodnutí konejte v souladu s vaším svědomím, jen tak budete mít čistý stůl sami v sobě. Díky němu si bez obav ustojíte případně soudy druhých.

Od konce května získá podpůrnou injekci vaše sebedůvěra a sebevědomí. Máte-li jí běžně dostatek, pak to nyní můžete začít přehánět. Zejména ve spojení s příbuznými či sourozenci můžete slibovat více, než budete schopni splnit, případně vám bude slibováno něco, co se následně ukáže jako nesplnitelné. Může přicházet pocit nespravedlnosti či zklamání.

Při studiu na sebe kladete velká očekávání. Rozhodnete-li se nyní vzdělávat, pak to bude obor, který je blízký vaší rodině, případně je spojen s právem, cestováním, filozofií či cizími jazyky.

V druhé polovině roku vaše fantazie spojená s ideály pojede na plné obrátky. Můžete ji využít při vyprávění či psaní vašich osobních příběhů. Případně můžete předávat svou moudrost mladým lidem prostřednictvím přednášek.

 

KOZOROH

V roce 2024 směřujete k větší flexibilitě, svobodě a nezávislosti ve spojení s vašimi výdělky, majetkem a jinými zdroji či hodnotami, jichž si ceníte.  Přizpůsobujete se změnám, nebo jste sami jejich iniciátory. Vnášíte do svého života větší lehkost. Mizí lpění na stávajícím řádu a pořádku. Rádi využíváte moderní technologie, investujete do alternativních finančních toků, vyděláváte skrze internet, zaměřujete svou pozornost k netradičním oborům. Do května vám v těchto oblastech přeje štěstí. Samy se otevírají příležitosti a možnosti k růstu. Možná více cestujete nebo se věnujete zahraničním tématům a cizím kulturám.

Klíčové jsou pro vás zodpovědnost, autorita a role, kterou ve společnosti hrajete. V lednu a následně od září do listopadu může dojít k překopání systému, řádu či pravidel ve spojení s vaší kariérou či jinou zodpovědnou rolí, kterou zastáváte.

V otázkách: „kdo jste?“ a „kam směřujete?“ se obracíte více k duchovním aspektům života. Tento svět vám začíná dávat smysl. Probouzí se pocit, že vše se děje za nějakým vyšším účelem. Tento postoj vám poskytuje stabilitu a klid v krocích, které v tomto roce uskutečňujete. Narazíte-li na vedení, které s vámi rezonuje, pravděpodobně se rozhodnete jej následovat. Možná zesílí důvěra ve vlastní, vnitřní vedení.

Vzniká prostor pro narovnání vztahu s autoritou, které jste se celý život snažili dokázat svou cenu, ať jde o otce, učitele či vašeho vlastního vnitřního kritika. Skrze to, co jste v životě dokázali, si uvědomíte svou jedinečnost. Přichází čas přestat se stále za něčím hnát.

Vaše osobní aktivity, témata spojená se vzhledem a postavou mohou procházet krizemi. Vyplouvají na povrch záležitosti, které jste se snažili celý život skrývat a potlačovat, či jste je odsuzovali. Můžete být více vztahovační. To, co vnímáte jako slabinu, zkuste obrátit ve výhodu. Je-li oním tématem např. postava, můžete začít ladit módní prvky tak, aby byly zdůrazněny její přednosti a upozaděny nedostatky. Tuto svou dovednost předávejte dál.

 

VODNÁŘ

Rok 2024 je pro vás rokem přátelství, týmové spolupráce a různých více či méně prospěšných spojenectví. Můžete zažívat moc či bezmoc ve spojení s kolektivní tvořivosti, proto pečlivě zvažujte, s kým se rozhodnete spojit. Přátelé vám mohou pomoci uskutečnit vaše sny a vize budoucnosti, nebo mohou být těmi, kdo zhatí vaše plány. Určitá spojenectví, v nichž jste se dosud angažovali, mohou zanikat a vznikat nová, s ohledem na nové celospolečenské potřeby. Úspěchy a neúspěchy nebudou dílem jednotlivce, ale celého uskupení. Intenzivně si uvědomíte vzájemnou provázanost a více než jindy prožijete zkušenost, že společenství je tak silné, jak silný je jeho nejslabší článek. Přílišný individualismus je ukáže jako kontraproduktivní.

Vaše finanční zdroje mohou procházet většími výkyvy. V první polovině roku si věříte, a tak investujete a utrácíte nad rámec svých možností. Očekáváte-li podporu či půjčku zvenčí, možná budete zklamáni. Přehnaná vydání ohrozí vaši finanční stabilitu. Nejdou-li věci tak rychle, jak byste si přáli, potrápí vás netrpělivost. To, co v první polovině roku získáte, můžete mávnutím kouzelného proutku odevzdat. Od poloviny března do konce května převáží chuť osvobodit se od toho, co vás brzdí. Příležitost, která se nyní naskytne, může přijít jak blesk z čistého nebe. Pozor na ukvapenost, přesto rychlost akce je klíčová pro její úspěch.

Od začátku května do konce června je intenzivní pro budování tvořivých změn, které přicházejí spíš spontánně než jako výsledek dlouhodobého plánování. Můžete se věnovat úpravě svého okolí, či dělat vše pro odstraňování jakýchkoliv bariér s cílem získat větší svobodu pohybu. Mohou vám docházet souvislosti ve spojení s hodnotami jako je přátelství a kolektivní duch.

Od června se vám daří nač sáhnete. Přizpůsobujete své cíle vašim skutečným možnostem, postupujete vpřed bez přehnaného riskování a přečerpávání svých zdrojů. Máte úspěch při obchodních aktivitách a komunikačních dovednostech. Možná pořádáte semináře nebo cesty pro zahraniční partnery. Snáze plynou vztahy se sourozenci, příbuzenstvem či s lidmi ve vašem okolí. Diskuse na filozofická témata, otázky víry či výchovy vám přinesou mnohá uvědomění a větší toleranci vůči odlišnostem.

 

RYBY

V roce 2024 jste vedeni k přehodnocování toho, co vás životem vede. Ať jde o vaše postoje, představy, přesvědčení, hodnoty, ambice, ideály, či pocity a intuici. Může se vám zdát, že to, co vám doposud dávalo smysl a přesvědčení o správnosti vašeho směru, buď z vašeho života mizí, nebo vás to začíná omezovat a brzdit. Můžete být více nejistí, zažívat pocit prázdnoty a chybějícího vedení. Dokážete-li se vymanit z pocitů zmaru a nicotnosti, můžete si všimnout, že se věci ve vašem životě skládají bez vašeho přičinění a vy zjišťujete, že byste to lépe nevymysleli. Vše má svůj správný čas a místo. Vložíte-li do svého konání důvěru, zbytečně nezoufáte před dveřmi, které jsou zavřené a aktivně vstoupíte těmi, které se otevřou. Vaším největším darem je vědomí celku a intuitivní plynutí v souladu s ním, tak jej využívejte.

Svou roli můžete více spojovat s přírodou, duchovním rozměrem života, s humanitárními aktivitami, uměním, poezií či s řešením celospolečenské problematiky.  Stáváte se v těchto oblastech pro druhé autoritou či přirozeným vůdcem, nebo sami potkáte někoho, komu svěříte vedení.

Dochází k pozitivním změnám ve vašich kariérních plánech a finanční situaci. Investice přinášejí užitek a poskytují vám více svobody a nezávislosti. Můžete vydělávat ve spojení s internetem, alternativními obory, jógou či inovacemi v oblasti vědy a techniky. Březen až květen přináší náhlé šťastné události a změny. Možné jsou výhry, tak si nezapomeňte vsadit.

Květen a červen slibuje skrytou podporu. Silně soucítíte s utrpením druhých. Vede vás idealismus, touha odkrývat tajemství života. Věříte, že vše, co se nyní ve vašem životě děje, dobře dopadne. Díky tomu jste schopni dělat zásadnější rozhodnutí přinášející konstruktivní změny.

Od poloviny července do konce roku se můžete zacyklit v pocitu, že je toho na vás příliš. Je vhodné přehodnotit své plány a rozejít se s lidmi či okolnostmi, které vám neprospívají. Změníte-li práci, pak kvůli lepší nabídce. Je-li vaší přirozeností impulzivita, nejprve prozkoumejte fakta a před rozhodnutím vše pečlivě zvažte. Necháte-li vše tak, jak běží, od konce listopadu si to vybere svou daň v podobě nadměrné únavy či nemoci.

Martina Kabala

 

Horoskop napsán pro časopis Vogue a vydán na platformě Vogue CS