Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Jupiter v Beranu, držící svou vládu pevně v rukách do 16. května, přináší růst skrze aktivní přístup, podnikavost, odvahu a posouvání hranic. Ony kroky buď kopírují postavu „Blázna“ z tarových karet, značící důvěru v život a ve vše, co přichází. Ruku v ruce s ochotou pustit se do neznáma navzdory nejistotě přichází radost z prožitku a spokojenost. Nebo jsou kroky vedeny strachem z prohry, ztráty svobody a nezávislosti, do boje o vítězství. V tom případě s námi smýkají rozličné emoce, kdykoliv se misky vah přikloní na jednu či druhou stranu.

5. ledna se přesune Černá Luna do znamení Lva a setrvá zde do 5. října. Odkrývá stíny a temné stránky naší osobnosti, jež byly zatlačeny do podvědomí. Na jedné straně se projeví extrémní potřeba předvádět se, být něčím zvláštní, touha po moci a odlišnosti korunovaná pýchou. Na druhé straně nadměrná zdrženlivost, obava uvolnit se, strach, že se ukáže něco, co má zůstat skryto, provázené sebepodceňováním, či pomluvou vedoucí k diskreditaci. Snaha vidět sami sebe či svět kolem nás v tom nejlepším světle, vede ke sluníčkářskému vnímání světa a k okamžitému popírání všeho, co vnáší do představ jakýkoliv stín. Nerovnováha mezi ženským a mužským principem, vyvyšování jednoho a snižování druhého se projeví bojem o moc a neochotou podřídit se nadvládě opačného pohlaví. Zvědomění těchto tendencí a jejich přijetí, pomůže zklidnit naše podvědomí, jenž hází našim vědomým snahám klacky pod nohy. Můžeme uvidět vlastní jedinečnost a znovuobjevit svou přirozenost, spontaneitu, tvořivost a radost ze života.  

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

Novoluní z 23. prosince v Kozorohu v kvadratuře na Jupiter v Beranu v následujícím lunárním cyklu na jedné straně zesiluje touhu postupovat vpřed, přehánět, odvážně konat. Na druhé straně ji brzdí nutností přebírat zodpovědnost, řešit povinnosti, a zmírňuje expanzivní tendence zvažováním možných důsledků. Omezení vycházející z pravidel, předpisů a strukturálních procedur blokují slibné projekty. Přílišná angažovanost snadno vyústí v přepracování. Přicházíme o veškeré síly a zdroje a jsme nuceni se svých snah vzdát. Při úspěchu vyplouvá na povrch pýcha a arogance. Ta je následována pádem z výšin, kdykoliv je zpochybněno to, čím je úspěch podmíněn.  

Opozice Pluta s Černou Lunou, působící od konce října 2022 do 31. ledna, zhušťuje zážitky a přitahuje do našeho života extrémní situace spojené s mocí a bezmocí probouzející naše podvědomé strachy a traumata. Jsme nuceni popasovat se s tímto obsahem. Naším úkolem není vymýtit vše, co je vnímáno jako temné a stinné, ale přijmout to jako součást života v dualitě, naučit se s tím žít a naučit se žít i se strachem z nich. Rozdělujeme-li svět na světlo a stín, jsme vtahováni do souzení, odsuzování, pomluv či sebeobětování. Přijetím protikladů dosáhneme klidu díky hlubšímu porozumění životu v dualitě.     

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

Novoluní z 21. ledna ve Vodnáři v konjunkci na Pluto, v opozici na Černou Lunu nás v následujícím lunárním cyklu konfrontuje s pocity moci či bezmoci ve spojení se vším, co je vnímáno jako netradiční, alternativní, moderní, pokrokové, zaměřené na moderní technologie a energetický potenciál. Jsme prozkoušeni z vyhrocenosti vůči tomu, co nepřijímáme, z pranýřování odlišností. Snažíme se shodit to, čemu naše mysl nerozumí, či co nesouhlasí s naším postojem. Trigon novoluní s Marsem v Blížencích a sextil s Jupiterem v Beranu ukazuje cestu skrze změnu našeho způsobu vnímání, otevření se novým informacím, zkušenostem, posouváním hranic díky odvaze a důvěře, že vše má svůj smysl, i když se to třeba naší mysli tak nejeví. 

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani, otevírají se pře vámi možnosti prosadit se ve sportu či osobních a podnikatelských aktivitách. Tím posouváte své hranice a roste vaše poznání. V lednu se dostáváte do sporu s nadřízenými, či těmi, které činíte zodpovědnými za situace, jež prožíváte. Předpisy, nařízení a pravidla překáží vašim snahám o sebeprosazení. Můžete se snížit ke lžím a podvodům, nebo se snažíte utlouct druhé svými argumenty. V únoru jste vedeni k řešení praktických záležitostí, přebíráte zodpovědnost za tým.

Býci, v lednu snadno ztrácíte trpělivost a nechcete se nechat omezovat rutinou. Přitahují vás nové hodnoty spojené s moderními technologiemi a vědeckými poznatky. Pozor na utrácení. Od poloviny ledna jsou silně omezeny vaše zdroje a vy řešíte praktickou stránku života. Rozhodujete se mezi individuálními zájmy a nutností převzít zodpovědnost za druhé. V únoru převáží soucit a touha pomáhat těm, kteří to potřebují. Harmonii naleznete v přírodě, vzájemné sounáležitosti a při uměleckém sebevyjádření. 

Blíženci, zvědavost vás žene kupředu. Hledáte ve svém životě to, co jste si vysnili. Pokud to nenacházíte, zažíváte zklamání. Potlačený strach vyvolá úzkost. V únoru jste schopni lépe se přizpůsobit životu a plynout s tím, co přichází. Nezůstávejte jen na povrchu, ponořte se hlouběji. Obdivujete-li či odsuzujete touhy u druhých, mrkněte se, zda nejde o zrcadlení vašich potlačených tužeb. Ulpíváte-li svou myslí na problémech, chybách a nedostatcích, snadno podlehnete negativnímu vnímání světa.

Raci, v lednu sklízíte výsledky své dosavadní práce za posledního půl roku. Jste nuceni obhájit je. Ujasňujete si, za čím stojí za to stát, a co je lepší pustit, neboť to nikam nevede. Setkání s pravidly, řádem či určitou autoritou ve vás vyvolává pocit bezmoci. Snažíte-li se získat kontrolu, stojí vás to více energie, než máte k dispozici. V únoru vám náhlé změny v oblasti výdělků, majetku a zdrojů pomohou objevit nové hodnoty a vztahy, které vám dovolí prožít harmonii a klid, po nichž toužíte.

Lvi, cítíte-li se omezováni, probouzí se ve vás rebel. Říkáte a děláte věci bez uvážení a bez obav, co by z toho mohlo být. Na jedné straně toužíte po pozornosti, chcete vyniknout a udělat dojem, na druhé straně zažíváte odvrácenou stranu popularity. Nebo se naopak svým nenápadným chováním snažíte splynout s davem. Pozor na pomluvy, či aktivity ničící pověst. Ve vztazích si přitáhnete zkušenost s dominantní partnerkou, nebo slabým mužem, případně řešíte svého otce. Téma sexuální odlišnosti vás nenechává chladnými.  

Panny, komunikujete o kariéře, vzdělávání, případně přehodnocujete své pracovní aktivity a hledáte možnosti k vylepšení. Je vhodná doba na pohovor se šéfem o vašem postupu vpřed. Věci nejdou samy od sebe, vyžaduje se od vás snaha. Vadí vám povrchnost a přístup „kam vítr, tam plášť“. Možné jsou spory s příbuznými či sousedy. Žene vás touha vyhrát a potvrdit svou roli či pocit důležitosti. V únoru se vezete na vlně soucitu, případně máte tendenci se obětovat, nebo zažíváte pocit, že vás druzí využívají.  

Váhy, zapojujete se do skupinových aktivit, trávíte čas s přáteli, případně přebíráte zodpovědnost za týmové výsledky. Od poloviny ledna musíte upřednostnit praktickou stránku života a povinnosti před zábavou. Můžete se cítit sami a odděleni od druhých, i když se nacházíte uprostřed davu. Do poloviny února vás mohou zastrašit informace přicházející od někoho, kdo je vnímán jako autorita. Záhady a tajemství vás nenechají chladnými. Z hlavy nedokážete vypudit utkvělé myšlenky. Řešte jen to, co můžete ovlivnit.

Štíři, situace, v níž se v lednu nacházíte, si žádá hlubokou změnu. Je třeba, abyste konali a nečekali, až se vše stane samo. Můžete bojovat za svá práva, či o moc, případně opravujete to, co se pokazilo. Mohou vám chybět přátelé či spojenci. Dolehne na vás pocit osamění, či obava z nedostatku. V únoru jste nuceni zabývat se nedořešenými záležitostmi z minulosti, případně vás zavalí povinnosti a starosti o praktická témata. Nejvíce práce se odehraje ve vašem nitru, je vhodný čas na sebereflexi či hlubinnou terapii.   

Střelci, otevírají se příležitosti, jak posunout své hranice, naučit se něco nového v oblasti sportu a osobních aktivit, případně zapracovat na své postavě. Nechybí vám spontaneita a přirozenost. Pokud jste svou přirozenost potlačovali, vylézají na povrch aspekty vaší osobnosti, jež jste kdysi odsoudili, případně je vidíte u druhých a máte tendenci je hodnotit. Ve vztazích jste pro druhé autoritou, dejte pozor, ať v nich svou přílišnou angažovaností nezadusíte vlastní iniciativu.

Kozorozi, pozornost věnujete roli, která vám dodává pocit důležitosti. Díky ní jste v centru dění. S tím se pojí velká zodpovědnost. Snažíte-li se být tím, kým nejste, klesáte pod její tíhou. Děláte-li přesně to, co k vám patří, ani si nevšimnete, že ji nesete. V lednu vás čekají intenzivní zážitky, v nichž budete hrát klíčovou roli. Věříte-li že to zvládnete, vše se spojí, abyste tím úspěšně prošli. V únoru vás pohltí nutkavé myšlenky a silné přesvědčení o vlastní pravdě. Pozor na fanatismus a konspirační teorie.

Vodnáři, zaměřujete se na šetření zdrojů, které máte k dispozici. Převládá praktický pohled na život a vztahy. Můžete se cítit osamělí, nebo druhé posuzovat přes síto užitečnosti. Možná se musíte rozloučit s někým, koho máte hluboko ve svém srdci. Při problémech ve vztazích využijte pohled odborníka. Případně jste sami autoritou, na niž se druzí obrací pro radu. V únoru se cítíte omezováni v rozletu vlivem pocitů zodpovědnosti, pravidel, či rozhodnutím nadřízených. Nedostatek energie vás nutí zvažovat, do čeho se pustíte a co odložíte.

Ryby, pozornost zaměřujete na práci, strukturu, o niž se opíráte a na zodpovědný přístup. Vyhledáváte to, co potřebuje vylepšení a opravu. Do čeho se vložíte, bude mít úspěch. Při kontaktu s příbuzenstvem a sousedy narážíte na odlišné názory a potřebu dokázat si svou důležitost. Tam, kde jsou vaše zájmy v souladu, vykonáte spolu mnoho dobrého. V únoru se vezete na vlně soucitu. Nezaměňujte jej za lítost a sebeobětování. Následujete ideály harmonie a dokonalosti. Nejlépe jich dosáhnete dobročinnými aktivitami, uměleckou tvorbou, či ve spojení s přírodou. 

Martina Kabala

Tato předpověď vyšla v časopise JógaDnes leden/únor 2023