Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Astrologie

Pracuji s karmickou astrologií, která jde do příčiny problému a nezůstává jen u povrchní charakteristiky.

Při práci na horoskopech využívám své schopnosti vhledu a nacítění na klienta.

Jak astrologie funguje?

Vše je energie. Astrologie rozlišuje podle způsobu vibrací 12 typů energie, a pojmenovává je podle znamení zvěrokruhu. Každý z nás se skládá z těchto energií. Otázkou je jen to, v jakém poměru.

Každým okamžikem je každé místo naší planety ovlivněno těmito energetickými vibracemi. Síla a vliv jednotlivých vibrací se mění v čase. Okamžikem zrození se tělo miminka navibruje na daný energetický vzorec vibrací, které zde v danou chvíli působí. Tak podle data, času a místa zrození každý astrolog zjistí osobní energetický vzorec otištěný v každém z nás.

Analýzou onoho vzorce dokáže astrolog popsat, jak se bude daný člověk projevovat. Některé energie spolu navzájem spolupracují a posilují se (trigony a sextily), tam vznikají naše talenty, jiné energie se navzájem blokují nebo brzdí (kvadratury a opozice) a tam se nacházejí naše potenciální krize a problémy, vycházející z protichůdných tendencí oněch energií.

Vzájemné působení různých druhů energií v tomto vzorci ukazuje, co nás v životě bude přitahovat, co v nás bude vyvolávat negativní reakce, na jakou frekvenci je naladěna naše komunikace, jaká energie se probouzí v touze jednat a chránit se atd.

Na žádost klienta vypracovávám...

JE TŘEBA ZNÁT DATUM, ČAS A MÍSTO NAROZENÍ

Dětský horoskop

Seznámím tě s osobností dítěte, jeho povahovými rysy a způsobem jeho sebevyjádření. Odkryji jeho potřeby a emocionální projev. Ukážu, jaký je jeho přirozený způsob kontaktu se světem, čím si utváří své sebevědomí a kde je zranitelný, jak navazuje vztahy s druhými lidmi, jaká je jeho schopnost a oblasti sebeprosazení a další témata, která jsou pro dítě klíčová. Zároveň doporučím vhodný přístup rodičů, aby dítě mohlo plně využít svůj potenciál, se kterým přišlo na tento svět. (cca 15 stran)

Partnerský horoskop

S ohledem na životní úkoly a přístup k partnerským vztahům obou partnerů zhodnotím kompatibilitu vašeho vztahu z pohledu vzájemné identity, schopnosti společného soužití, komunikace, projevu citů, pocitů naplnění ve vztahu, způsobu prosazování a sexuality. Analyzuji, jakým způsobem se v různých oblastech vašeho života vzájemně ovlivňujete (kde se podporujete, nebo kde vzájemně brzdíte váš rozvoj). Na závěr vás seznámím s klíčovými tématy vašeho partnerského vztahu – co se v něm, ve světle vašich témat osobního rozvoje, učíte. (cca 15 stran)

Karmický horoskop

Ukážu ti celkový pohled na tebe a tvůj život. Osvětlím ti tvůj životní úkol, životní poslání a témata osobního vývoje. Rozeberu do všech podrobností tvou osobnost od podstaty tvé osobnosti, tvůrčí energie, rodinných vzorů a očekávání, přes směr vývoje tvé duše, po mateřskou, otcovskou a sourozeneckou karmu, identifikuji případné bloky ženské či mužské energie a nastíním vztahovou karmu. Seznámím tě s tím, skrze co porosteš, za co se učíš přebírat zodpovědnost. Kde se potřebuješ osvobodit, jak pracuje tvá intuice a co ti brání přebírat moc a vládu nad tvým životem. Rozkryji tvá vnitřní zranění a vytěsněná témata. (cca 30 stran)

Přečtěte si moje reference a zjistěte co o mě říkají moji klienti