Pracuji s karmickou astrologií, která jde do příčiny problému a nezůstává jen u povrchní charakteristiky. Při práci na horoskopech využívám své schopnosti vhledu a nacítění na klienta.

Jak astrologie funguje?

Vše je energie. Astrologie rozlišuje podle způsobu vibrací 12 typů energie, a pojmenovává je podle znamení zvěrokruhu. Každý z nás se skládá z těchto energií. Otázkou je jen to, v jakém poměru.

Každým okamžikem je každé místo naší planety ovlivněno těmito energetickými vibracemi. Síla a vliv jednotlivých vibrací se mění v čase. Okamžikem zrození se tělo miminka navibruje na daný energetický vzorec vibrací, které zde v danou chvíli působí. Tak podle data, času a místa zrození každý astrolog zjistí osobní energetický vzorec otištěný v každém z nás.

Analýzou onoho vzorce dokáže astrolog popsat, jak se bude daný člověk projevovat. Některé energie spolu navzájem spolupracují a posilují se (trigony a sextily), tam vznikají naše talenty, jiné energie se navzájem blokují nebo brzdí (kvadratury a opozice) a tam se nacházejí naše potenciální krize a problémy, vycházející z protichůdných tendencí oněch energií.

Vzájemné působení různých druhů energií v tomto vzorci ukazuje, co nás v životě bude přitahovat, co v nás bude vyvolávat negativní reakce, na jakou frekvenci je naladěna naše komunikace, jaká energie se probouzí v touze jednat a chránit se atd.

Na žádost klienta vypracovávám...

JE TŘEBA ZNÁT DATUM, ČAS A MÍSTO NAROZENÍ

Karmický horoskop

Ukážu ti celkový pohled na tebe a tvůj život. Osvětlím ti tvůj životní úkol, životní poslání a témata osobního vývoje. Rozeberu do všech podrobností tvou osobnost od podstaty tvé osobnosti, tvůrčí energie, rodinných vzorů a očekávání, přes směr vývoje tvé duše, po mateřskou, otcovskou a sourozeneckou karmu, identifikuji případné bloky ženské či mužské energie a nastíním vztahovou karmu. Seznámím tě s tím, skrze co porosteš, za co se učíš přebírat zodpovědnost. Kde se potřebuješ osvobodit, jak pracuje tvá intuice a co ti brání přebírat moc a vládu nad tvým životem. Rozkryji tvá vnitřní zranění a vytěsněná témata. (cca 30 stran)

Partnerský horoskop

S ohledem na životní úkoly a přístup k partnerským vztahům obou partnerů zhodnotím kompatibilitu vašeho vztahu z pohledu vzájemné identity, schopnosti společného soužití, komunikace, projevu citů, pocitů naplnění ve vztahu, způsobu prosazování a sexuality. Analyzuji, jakým způsobem se v různých oblastech vašeho života vzájemně ovlivňujete (kde se podporujete, nebo kde vzájemně brzdíte váš rozvoj). Na závěr vás seznámím s klíčovými tématy vašeho partnerského vztahu – co se v něm, ve světle vašich témat osobního rozvoje, učíte. (cca 15 stran)

Dětský horoskop

Seznámím tě s osobností dítěte, jeho povahovými rysy a způsobem jeho sebevyjádření. Odkryji jeho potřeby a emocionální projev. Ukážu, jaký je jeho přirozený způsob kontaktu se světem, čím si utváří své sebevědomí a kde je zranitelný, jak navazuje vztahy s druhými lidmi, jaká je jeho schopnost a oblasti sebeprosazení a další témata, která jsou pro dítě klíčová. Zároveň doporučím vhodný přístup rodičů, aby dítě mohlo plně využít svůj potenciál, se kterým přišlo na tento svět. (cca 15 stran)

Přečtěte si moje reference a zjistěte co o mě říkají moji klienti