Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Vibrace Jupiteru v Rybách, který udává takt i tomuto období, přinášejí do našeho života zkušenosti rozvíjející naši obětavost, bezpodmínečnou lásku, soucit a ochotu pomáhat. Touha po dokonalosti, kráse a harmonii nás vede k uměleckému sebevyjádření, návštěvě divadel, koncertů, galerií, směruje nás k přírodě a k trávení času s těmi, které milujeme. Proud duchovní obrody ještě více zesílí v období od 13. března do 15. května, pod vlivem propojení Jupiteru s Neptunem v Rybách. Soucit s těmi, kteří potřebují pomoc, probouzí charitativní sklony. Do popředí zájmu se dostává témata víry, výchovy, principů a ideálů podle nichž chceme žít. Rozšiřování obzorů za hranice poznaného proběhne nejlépe formou duchovních seminářů a duchovně laděných zahraničních cest.

Zasáhne nás vlna idealistického až nereálného vnímání, při němž snadno sklouzneme do pocitu, že se nám nemůže nic stát, že nám všechno projde, že se vše vyřeší samo, aniž pro to něco uděláme. Při investicích a sázkách se nám i slabé šance mohou zdát spolehlivé, a tak snadno narazíme, až nakonec přijdeme o všechno.

Čím méně tlačíme své osobní představy o tom, jak se má vše kolem nás vyvíjet, tím jasněji uvidíme cestu, kudy se ubírat. Vnějšími okolnostmi, či vnitřním nastavením budeme vedeni do našeho nitra, k vnitřnímu prožívání, ke klidu či samotě. Zaměření se na rozvoj ducha a péče o duši budou naším prvořadým zájmem. Přitáhne nás to k přírodě, k léčivým procesům, k využívání přírodních zdrojů. Opětovně navážeme nitky s naší skutečnou podstatou.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

Novoluní z 2. března v Rybách, v konjunkci na Jupiter a v sextilu na Uran nás nenechá na pochybách, že jsme milující bytosti. Těžko bychom hledali idealističtější a ideály, vírou, láskou a laskavostí nabitější aspekty. Toto období může být jedno z nejkrásnějších, ale také nejnáročnějších. Vše záleží na tom, s čím se ztotožňujeme a v jaké úrovni Vědomí se nacházíme. Soucit a láska se rodí v prožitku Jednoty. Otevření se těmto kvalitám přichází často v těch nejtěžších chvílích.

Konjunkce Pluta s Venuší a Marsem v Kozorohu, která v tomto období eskaluje, tvoří extrémní protipól lásky a pokory. Ždíme z nás zbytky jakékoliv egocentrické potřeby moci, kontroly a vlády. Pocit ohrožení, který probouzí, vyzývá k boji za udržení stávajících pozic, hodnot, struktur a rolí, které zastáváme.

14. března vystřídá konjunkci s Plutem kvadratura Marsu na Uran. Naše činy povede opět egocentrická touha po svobodě a nezávislosti. Vzroste chuť rozmetat vše, bez ohledu na to, zda to je či není funkční.

Konjunkce Saturnu s Merkurem zdůrazňuje logiku a obezřetný přístup. Pomůže brzdit rebelské sklony. Ze strachu před následky zchladne touha získat svobodu za každou cenu. Pesimistický způsob nahlížení na fakta povede k negativnímu myšlení. Nakonec to nebude tak horké, jak se to bude zprvu zdát.    

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

Dubnové novoluní v Beranu se nachází v konjunkci s Merkurem a Chironem. V následujícím lunárním cyklu má zelenou vše, co podporuje proces léčení a uzdravení. Ať skrze aktivity, tak díky komunikaci, výměně a obchodu. Naše schopnosti prosadit se, být aktivní, podnikat kroky dle vlastního uvážení, konat podle vnitřního směrování budou mít šanci k obnově. Konjunkce novoluní s Merkurem je příslibem stabilní psychiky, která rozhoduje na základě zdravého selského rozumu. Nenecháme rozhárané emoce a pocity řídit naše činy. Konjunkce novoluní s Chironem předznamenává růst Vědomí skrze průchod bolestí.  Uvidíme to, co nás zraňuje, to, co nás drží v zajetí našich bolístek a zranění a nedovolí nám být sami sebou a svobodně konat. Uvědomění si těchto slabin a ochota jim čelit, povede k jejich uzdravení.

Konjunkce Saturnu s Venuší a Marsem ve Vodnáři nás přinutí zacházet šetrně a zodpovědně s tím, co máme. Díky omezením spojeným s našimi hodnotami, majetkem, přáteli, či zdroji naší energie získáme šanci utřídit si to, co skutečně potřebujeme k životu, co je důležité a co můžeme pustit.    

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani

Ve vztazích a při plnění role, která se od vás očekává jste tlačeni k činnostem, v nichž se necítíte dobře. Pocit, že to nemáte pod kontrolou vyvolává ohrožení, podvědomě hledáte nepřítele, s nímž je třeba se utkat. Vaše osobní ambice se šplhají do nebe a popohání vás touha vítězit. Jde o ideální konstelace pro sportovní soutěže. Máte dostatek energie na plnění toho, v co věříte, že zvládnete. Pokud si nevěříte, nejste schopni pro to hnout prstem. V dubnu se natolik ztotožňujete se svou pravdou, že se cítíte dotčeni sebemenší kritikou či náznakem nesouhlasu. Prospěje vám spolupráce a kolektivní sporty. Pečlivě zvažujte svá slova i činy.

Býci

Dovolte si projevit svou uměleckou a tvůrčí podstatu. Nechte se inspirovat duchem. To, co vytvoříte bude dobře využitelné v praktickém i každodenním životě. Vaší největší devizou je schopnost stát pevně nohama na zemi, ocenit hodnoty materiálního světa a jeho požitky. Máte tendenci spoléhat se jen na to, na co si můžete sáhnout. To vás může omezit ve vizích a plánech do budoucna. Nevyplatí se vám úzkoprsost a přílišná opatrnost. Chcete-li něco získat, buďte připraveni na možnost, že na cestě za tím i něco ztratíte. Uvěříte-li ve své schopnosti, dokážete cokoliv.

Blíženci

Vaše pozornost je zaměřená na budoucnost, na vaše sny a vize. S nadhledem hodnotíte situaci a bez přílišné citové zaangažovanosti nacházíte řešení. Úspěšně využíváte ke své práci a k plánování moderní technologie, nové poznatky z technických směrů, alternativní přístupy. Cítíte zodpovědnost za týmovou spolupráci, sociální projekty či za plnění kolektivních cílů. Jasnost vašeho úsudku rozostří pouze iluze o vaší nenahraditelnosti a touha stát se spasiteli. Nepodaří-li se vám naplnit očekávání, která jste si na sebe naložili, pocit selhání vám podlomí nohy. Nespokojenost s vaším životem či se světem kolem vás, můžete řešit úniky všeho druhu.    

Raci

Plynete v harmonii. Jste vedeni ke službě druhým. Vaše pečovatelská energie poskytuje podporu těm, kteří to potřebují. Cítíte se součástí společenství a chcete v něm být platní. Přitahuje vás pobyt v přírodě, péče o duši, rozvíjíte umělecký či kuchařský talent nebo se vrhnete na zušlechťování zahrádky a vašeho domova. Zůstáváte-li zaměřeni na dosažení pocitu vlastní důležitosti, dostáváte se do konfliktních situací, v nichž se cítíte ohroženi a nemůžete se bránit. V dubnu vás čekají slovní potyčky a ostré výměny názorů. Máte šanci prosadit své plány, jen zvažte, zda to, zač bojujete, opravdu stojí za to.  

Lvi

Jdete-li v souladu s tím, kde je vaše předurčení, pak jste nyní na vrcholu a sklízíte úspěchy. Máte vliv na druhé. Je na vás, jak jej využijete – k podpoře či k ovládání. Přebíráte-li zodpovědnost za druhé, bude vás nyní tížit a zbrzdit váš rozlet. Zvažte, zda úkolem vládce není namísto ovládání druhých, jejich podpora a poskytnutí prostoru k růstu. Silný vůdce nechává lidi dozrát, slabý žije z energie druhých. Ze strachu ze ztráty svého postavení je drží v pocitu neschopnosti, ve strachu a v bezmoci. Náhlé události vás mohou připraví o roli, či o hodnoty, na nichž zakládáte svou důležitost. Poté objevíte, kdo ve skutečnosti jste.

Panny

V oblasti financí, majetku a hmotného zabezpečení jste díky náhlým událostem směrováni ke změnám. Upravujete svůj žebříček hodnot a přístup k nim. Hledáte rovnováhu mezi zaměřením se na cíl a mezi vnitřní spokojeností. Jste-li přísně zaměřeni na cíl, pak jste spokojeni pouze dosáhnete-li cíle. Podle toho, jak vysoké cíle si nastavíte, klesá a stoupá pravděpodobnost vaší spokojenosti. Tendence stejným způsobem hodnotit okolní svět vede ke kritičnosti a pedantství. Dělá-li vám radost služba druhým, péče o druhé, či proces zdokonalování těla či jiného systému, pak vyzařujete spokojenost bez ohledu na výsledek. Jdete za svými cíli, ale zároveň jste tolerantní vůči vlastním i cizím nedostatkům.    

Váhy

Velkou cenu má pro vás přátelství a kontakty, které získáváte díky známým. Přátelství rozšiřuje váš pohled na hodnoty a podporuje vás v aktivitách pro určité společenství, či ve jménu společné vize. Přemýšlíte o budoucnosti. Zaměřujete se na plány a na plnění vašich snů. Díky nadhledu a schopnosti odosobnit se můžete dobře poradit nejen druhým, ale i sami sobě. Položte otázku a počkejte, až v nestřežené chvíli přijde odpověď. Odpovědi můžete nacházet i prostřednictvím astrologie. V dubnu vaše kroky řídí vášeň či touha po požitcích. Přátelství snadno přeroste v něco hlubšího. V týmových aktivitách převáží harmonie díky ochotě hledat společnou cestu i za cenu kompromisů.

Štíři  

Pohybujete se mezi potřebou svobody a nezávislosti na straně jedné a pocitem zodpovědnosti či nutností plnit cizí očekávání, předpisy či nařízení na straně druhé. Popřemýšlejte, z čeho máte strach. Ze svobody, ze zodpovědnosti či z nenaplnění očekávání a jejich důsledků? Vaše současné jednání je ovlivněno vědomou či podvědomou potřebou vyhnout se tomu, že čeho máte obavu. To, co vám neumožňuje svobodnou volbu je právě tento strach. Pokud jej nejste schopni překonat, nebo nechcete přijmout zodpovědnost za důsledek nějaké volby, a proto touto cestou nemůžete jít, přijměte, že tak to je. Přijetí toho, že to zatím nemůžete změnit, vám pomůže nevyčerpávat se marným bojem či neskončit v pocitu beznaděje.

Střelci

Toto období vás doprovází zvýšený zájem o moderní technologie, technické objevy a vymoženosti, astrologii, jógu a o všemožné přístupy, které neodpovídají mainstreamu. Důraz kladete na přátelství a týmovou spolupráci. Zábava a hodnoty, kterých si vážíte, jsou určitým způsobem spojené s přáteli, nebo určitou skupinou podobně smýšlejících lidí. Zaměřujete se na sociální projekty, sny a vize. Doufáte, že návštěva duchovních seminářů, umělecká tvorba či pobyt v přírodě vám pomohou navodit harmonii, rovnováhu a klid. Zvažte, zda to není jen útěk před skutečným životem.

Kozorozi

Touha udržet stávající situaci, hodnoty a role, které vám dávají pocit důležitosti či užitečnosti, vás v dubnu snadno vtáhnou do boje a probudí negativní emoce. Pozorujte, kam až jste ochotni zajít a jaké to má pro vás důsledky. Možná zjistíte, že to, co se zpočátku jeví jak výhra, se stane konečnou prohrou a obráceně. Dokážete-li namísto lpění, omezování a strachu ze ztráty toho, co máte, jít za tím, po čem toužíte, dělat naplno to, čemu věříte a čeho si ceníte, budete mít pocit, že konečně žijete naplno. Opuštění či ztráta něčeho, čeho se nejspíš držíte už jen ze zvyku, bude stát za to. Dejte životu zelenou.

Vodnáři

Vaším největším darem je nadhled, schopnost poradit druhým v nesnázích a svým klidem utišit jejich psychickou nestabilitu. Přebírání zodpovědnosti za druhé, vede k jejich závislosti na vás. Svoboda je pro Vodnáře klíčové téma, a tak vás případná závislost trápí. Stačilo by nechtít přebírat zodpovědnost za druhé a nepřivlastňovat si jejich úspěchy i neúspěchy. Můžete druhým poskytnout nástroje, ale to, jak s nimi budou zacházet, a tudíž úspěšnost vaší rady a pomoci, závisí na každém jednotlivci, ne na vás.   

Ryby

Citlivost, vnímavost a soucit jsou vašimi pomocníky. Jste ochotni pomáhat až za hranici sebeobětování. Jdete za tím, čemu věříte. Spoléháte-li se přitom, že se vám nemůže nic stát, velmi pravděpodobně narazíte. Nejde o to, že jste chráněni před jakýmikoliv negativními zkušenostmi, ale o to, že vaše ego nyní tolik nelpí na tom, aby bylo po jeho. Díky tomu snadněji přijmete to, co se děje, i když to neodpovídá vašim ideálům a představám dokonalosti. Lidské utrpení vychází z nepřijetí toho, co zažíváte, nikoliv z prožitku jako takového.

Martina Kabala
www.oknododuse.cz

Tato předpověď byla publikována v časopise JógaDnes březen/duben 2022