Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

V druhé polovině dubna přešla Černá Luna do znamení Raka. Vede nás k zabývání se otázkami spojenými se ztrátou pocitu jistoty a bezpečí. Může jít o ztrátu domova, téma exilu, vystěhovalectví, exekucí, problémy spojenými s mateřstvím, jeho odmítáním, poruchami stravovacích návyků, či chybějící propojení s přírodou a jejími zákonitostmi.

Pod vlivem Jupiteru v Rybách plyneme začátkem května v pocitu, že se věci vyřeší samy. Případně se zapojujeme do charitativních a záchranných akcí těch, které vnímáme jako potřebné.

11. května vstoupí planeta Jupiter do ohnivého znamení Berana. Beraní aktivita je vedena buď potřebou vítězit, odstranit nepřítele, který nás ohrožuje, nebo z tvůrčí touhy inspirované duchem. Nebudeme ochotni nečinně sedět s rukama v klíně. To, jakým způsobem se zapojíme do tvorby, nám odkryje to, kdo jsme. Propadneme-li pocitu, že už všechno víme a na vše máme odpověď, zjistíme, že jsme opět na začátku.

Kvadratura Černé Luny na Jupiter v Beranu ovlivní v období od 11. května do konce července společenské klima. Ideály a víra, které následujeme, nám odkryjí svůj rub i líc. Můžeme zjistit, že zakládáme své aktivity na neopodstatněných nadějích a očekáváních. To, co stavíme na piedestal, ať je to majetek, náboženské a duchovní cesty, nepodložené teorie a nauky nás přivedou ke krajním zkušenostem, a my uvidíme i jejich odvrácenou stranu.

Saturn v kvadratuře na Merkur působící do 16. června prozkouší naši mysl, zda se necháme stáhnout ke kritičnosti, negativismu a depresím neustálým přemýšlením o překážkách, problémech a nedostatcích. Nebo svou analytickou mysl využijeme k posouvání se vpřed skrze hledání způsobů, jak současnou situaci vyřešit.  Trigon Pluta na Merkur působící do 18. června nám osvětlí, zda využíváme svou hlubokou mysl k odkrývání slabin protivníka, následné manipulaci a zastrašování s cílem dosáhnout svého. Nebo ji směrujete k výzkumu, průzkumu, odhalování nepravd, k sebereflexi či psychoterapii, které vedou ke změnám pohledu na sebe a život kolem nás. 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

Novoluní z 30. dubna v Býku v konjunkci na Uran slibuje v následujícím lunárním cyklu náhlé změny, které ovlivní naše materiální jistoty, finanční zázemí a formy výdělku. Klíčové je osvobození se ode všeho, co nás na naší cestě brzdí. Učíme se být pružní za všech okolností. Hledáme alternativní cesty, netradiční hodnoty, nové finanční toky. Opouštíme tradiční způsoby fungování, na něž nyní přestává být spolehnutí. Sextil novoluní na Mars v Rybách ukazuje, že samostatné a na nikom nezávislé konání pro dobro celku nás povede ven ze začarovaného kruhu lpění a strachu. Dařit se bude umění, propojení s přírodou, zaměření se na ducha a pomoc druhým. Akce vedené obavami a snahou vše kontrolovat vyjdou do ztracena. Tendence konat v utajení, machinace a podvody přinesou zklamání. Téma autorit, zodpovědnosti a nutnost plnit to, co se od nás očekává, povede k pocitu nesvobody či strachu ze selhání. V druhé polovině května převládne optimistická linka, přinášející možnosti a příležitosti týkající se nových zdrojů růstu a hojnosti. 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU

Novoluní z 30. května v Blížencích v sextilu na Mars v Beranu zabarví následující lunární cyklus zvídavostí, komunikativností a akčností v oblasti sportu, obchodu a cestování. Půjdeme cestou nezávislosti na druhých. Dojde k upevnění toho, čím se zabýváme. Využijeme svůj elán k posílení těla, mysli i ducha. Přílišná bezstarostnost Blíženecké energie bude krocena kvadraturou Saturnu na Merkur. Zvažování možných důsledků a respektování určitých omezení či požadavků autorit, nás brzdí v rozletu a vede k zodpovědnému konání. Do poloviny května jsou možné překážky na cestách, v komunikaci či v obchodních aktivitách. Trigon Saturnu se Sluncem nám dodá vytrvalost v plnění závazků a povinností, k nimž jsme se zavázali. Vždy budeme stát před otázkou, co nám přísluší řešit, do čeho se pouštět, za co přebírat zodpovědností, a co už ne.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani

Po pomalém rozjezdu ze začátku května vás narůstající sebejistota a odvaha vrátí do života. Jste aktivní. Rozšiřujete své aktivity. Učíte se novým věcem. Získáváte nové zkušenosti. Růst přichází skrze vzájemnou pomoc. Všimněte si, že přirozeně přitahuje lidi a zdroje, které potřebujete. Nacházíte cesty, jak i v období určitých omezení či překážek zrealizovat své plány, cesty či obchodní záměry. Umíte se chopit příležitosti, která se před vámi objeví. Druzí mají pocit, že vám přeje štěstí.

Býci

Zamýšlíte se nad věcmi a hodnotami, kterých si ceníte. Prosazujete svůj systém hodnot. Své postavení a pocit jistoty a bezpečí si budujete na základě toho, co vlastníte. Náhlé události tyto jistoty narušují a vy jste nuceni flexibilně reagovat na nutné změny. Koncem května si všímejte, co se s vámi děje, když mizí pod rukama to, oč jste se dosud opírali. Čím více lpít na určitých jistotách, tím rozmrzelejší jste, když nic nevychází tak, jak byste chtěli.

Blíženci

V květnu dosahujete svých cílů skrytými taktikami. Nepouštíte se do otevřené konfrontace. Raději pravdu lehce přiohnete, aby posloužila vašim záměrům. Možná budete sami obelháni. Vaše dny se točí kolem komunikace, pohybových aktivit, obchodu a učení. Dochází-li k překážkám a omezením, podívejte se na to, zda nejste brzděni z důvodu, abyste věci lépe promysleli, nebo si uvědomili, zda o prosazení dané záležitosti opravdu stojíte. 

Raci

Emoce a pocity spojené s minulostí, vaším domovem, jistotou a bezpečím, ve vás vyvolávají vnitřní bouři, kterou nemáte pod kontrolou. Uklidňují vás aktivity spojené s přírodou, pomocí druhým, uměním, duchovní tématikou, nebo praktické záležitosti, přinášející užitek druhým. Upínáte-li se k materiálním hodnotám a financím, rozhazují vás náhlé události, které tyto hodnoty nabourávají. Koncem května zesílí odvaha říkat si o to, co potřebujete. Snadněji nalézáte rovnováhu mezi přijímáním a dáváním.

Lvi

V květnu jste nuceni zabývat se svým majetkem, financemi a nejistotou, která vzniká v důsledku náhlých událostí a převratných změn ve vašich hodnotách. Cítíte se omezováni určitými nařízeními či omezeními ze strany společenství, jehož jste součástí. Od konce května dojde k odlehčení vaší zátěže. Daří se vám při sportu, v podnikání a samostatných aktivitách, při nichž nejste závislí na druhých lidech. Červen je ve znamení učení se novým věcem, sdílení a výletů.

Panny

Řešíte komunikační zádrhele. Přemýšlíte o vašem vztahu ke světu a vašem místě v něm. Kritickým pohledem hodnotíte situaci kolem sebe a zaměřujete se na nápravu. Vaše kroky jsou vedeny bez zbytečného humbuku, ve skrytu. To může na druhé lidi působit podezřele. Je-li vaše mysl nastavena negativně, pociťujete sklíčenost a frustraci. Zdolává vás pocit tíhy celého světa. Zaměříte-li se na nástroje, které máte v rukách, vaše obavy se rozplynou při praktických a užitečných aktivitách. 

Váhy

Děláte prostředníka těm, kteří se nejsou schopni dohodnout. Láká vás dobrodružství. Nechcete jej zažívat sami. Vyhledáváte lidi stejného naladění. Během května upřednostňujete zábavu před prací. Na jeho konci se zamýšlíte nad tím, po čem toužíte, případně se ve vás probudí žárlivost vedená strachem ze ztráty. Dovolíte-li si nelpět na svých představách a opustit to, co vám již neslouží, červen vás obohatí o nové vztahy a hodnoty. Ty vnesou svěží vítr svobody a dobrodružství do vašeho života.

Štíři

Cítíte se silní a neporazitelní. Daří se vám realizovat své plány změn a vylepšení ve struktuře, o niž se opíráte. Zaměření se na nitro přinese poznání hlubšího fungování světa, naučíte se něco nového o sobě. Náhlé změny v oblasti materiálních hodnot či financí vás staví před nutnost reagovat pružně. Využijte to jako příležitost k osvobození se ode všeho, co vás brzdí. Na konci května vás prožitek spojený s konečností přinutí zamyslet se nad tím, co je skutečně důležité. Staré odchází, přichází nové. Oč jde se dozvíte v polovině června.

Střelci

Vyčkávání na to, co život přinese, se od druhé dekády května změní na akčnost. Jste napumpovaní odvahou a touhou něco nového vytvořit. Rozšíříte portfólio svých podnikatelských aktivit. Vyzkoušíte nové sporty. Život vidíte jako dobrodružství, které je třeba žít naplno. Na co sáhnete, to se vám bude dařit. Nechuť komunikovat s druhými vaše plány vás může dostat do potíží a zbytečných konfliktů. Stejně tak to, co je vysláno na vaši adresu, neberte osobně. Nedůtklivost vyústí v neadekvátní reakci.

Kozorozi

Hledáte rovnováhu mezi svými potřebami a požadavky vnějšího světa. Na jedné straně jsou vaše aktivity vedené touhou být sám sebou, získat nezávislost na druhých a jejich představách o vás. Víte-li, co chcete, dokážete si za tím jít. Na druhé straně jsou na vás kladeny velké nároky, případně jste těmi, kdo přebírají zodpovědnost. Ta vás následně tíží. Do poloviny června vás mysl zaměstnává problémy a překážkami, které vám nedovolí cítit se uvolněně a radostně. Jste nuceni čelit důsledkům svých činů a převzít za ně zodpovědnost. 

Vodnáři

Jste pro druhé autoritou. Vaše slova mají váhu a druzí mají tendenci se podle nich řídit. Pokud je výsledek odlišný od jejich očekávání, padne vina na vás. Bojíte-li se nést důsledky, uzavíráte se do mlčení a izolace. Pociťujete-li nespokojenost se současným během věcí, máte tendenci ukončit smlouvy a dohody, které vás omezují. Náhlé události ve spojení se změnami finanční situace či přístupu k majetku vás přinutí hledat jistoty, o které se potřebujete opřít. 

Ryby

Postupně se probouzíte z období klidu, vycházejícího z pocitu, že se věci řeší samy. Máte chuť pečovat o to, co vlastníte. S vervou se pouštíte do budování své kariéry, naplnění svého poslání, či do vykonávání čehokoliv, co vnímáte jako užitečné a přínosné. Vhodná je péče o tělo, práce s hlínou, zaměření se na to, co naplňuje vaše smysly. Tvoření toho, co vnímáte jako užitečné do vás pumpuje životní sílu a posiluje radost ze života.    

Martina Kabala

Tato předpověď vyšla v časopise JógaDnes květen/červen 2022