Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

22. března vstoupí planeta Saturn do znamení Vodnáře, čímž se otevře cesta k realizaci našich vizí.  Nejprve však dojde k revizi toho, zda naše vize a plány do budoucna odpovídají cestě naší duše.

Na své řece života máme buď tendence stavět hráze, abychom proud zpomalili, nebo plavat jako závodní plavec s cílem něčeho dosáhnout. Naším úkolem je najít ten správný rytmus – rytmus, který je v souladu s naším vnitřním nastavením a zároveň je v harmonii s rytmem Vesmíru. Ten, kdo spočine v přítomnosti, ponoří se do proudu svého života, může veškerou energii tohoto okamžiku věnovat na hravé tvoření, nikoliv jí plýtvat na obranu, stavění hrází či sprint do cíle.

Kvadratura Saturnu na Uran nás nutí vybírat si mezi naplňováním cizích očekávání a vnitřní svobodou. Uran osvobozuje a vše urychluje, Saturn vede k zodpovědnosti a vše brzdí. Počítejme s tím, že v tomto období může docházet k náhlému zrychlení sledu událostí, pokud jsme dosud brzdili svůj růst a vývoj, nebo se naopak vše zpomalí a přijde pocit prázdna a chybějící vize, pokud jsme se hnali příliš rychle kupředu.

Očistěme své představy a očekávání od toho „co by se mělo“ a uvědomme si vlastní zodpovědnost za to, že jdeme za naplněním svého nejvyššího potenciálu. Máme právo volby a za tuto volbu neseme zodpovědnost. Když to přijmeme, náš život se velmi odlehčí. Zmizí viníci či oběti, není co odčiňovat a proč se cítit bezmocní. Cesta dospělé zodpovědnosti se tak stane zároveň cestou ke vnitřní svobodě a navede nás na cestu naší duše. Ukazatelem je pocit radosti a naplní na každém kroku.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

Novoluní z 23. února v Rybách se nachází v konjunkci s Merkurem, v sextilu s Marsem a Uranem. V následujícím lunárním cyklu vnímejme velmi vědomě naše myšlenky či vnuknutí. Jsme-li vedeni k tomu, do něčeho se pustit, podívejme se na to se vší logikou a schopností procítit, zda to s námi rezonuje. Projdou-li myšlenky tímto testem kladně, povede realizace těchto vizí k naplnění našeho nejvyššího potenciálu. Ryby jsou i zdrojem mnoha iluzí, tak si jen dejme pozor, abychom se neutopili v utopii pouhých snů. Je třeba stát pevně nohama na zemi s kořeny hluboce zapuštěnými, než bude možné vystoupat do nedozírných výšin a sklízet plody naší existence. Jupiter v konjunkci s Plutem a Saturnem jsou příslibem úspěchu a moci v případě, že jsou naše vize vedeny touhou konat i ve prospěch společenství, nejen v osobním zájmu. Strach ze ztráty kontroly může naopak zabetonovat jakýkoliv pokrok a zpoza barikád ostřelovat palbou zákazů, příkazů a nařízení všechny, s cílem nás zastavit.

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

Novoluní z 24. března se nachází v Beranu v konjunkci s Chironem, Černou Lunou a v sextilu na Saturn. Otevře se přístup k hluboké léčivé síle. Pokud jsme v životě svou sílu někde uzavřeli, mohou se v této době otevřít stará zranění, traumata, doprovázená silně negativními emocemi, jako je vztek či nenávist. Tyto emoce jsou reakcí na zranění. Uzavření vzteku či nenávisti po traumatu vede do rezignace. Proto jsou v určité fázi traumatu tyto emoce nezbytné pro regenerační proces. Pokud si je nedovolíme cítit, vytěsníme je, zasunou se hluboko do podvědomí, odkud čas od času vybublají. Obvykle se objeví v nevhodnou dobu, a my se jich začneme bát. Přestaneme se projevovat spontánně, jsme stažení a nedáme prožívání života volný průběh. Vybudujeme si podvědomý strach ze své přirozenosti, ze své síly. Podaří-li se nám tyto emoce uvidět a přijmout, zdroj naší síly, který jsme vlivem strachu uzavřeli, nebo jenž zůstal otráven negativními emocemi, se vyčistí a my pocítíme krystalicky čistou energii, která má sílu léčit a harmonizovat naše tělo i vše kolem nás.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Berani, máte otevřenou cestu do podvědomí. Pokud se cítíte zraňováni, nebo vás zahlcuje bezmoc či nenávistné pocity, je vhodné najít nějakou konstruktivní cestu, jak vše uvolnit. Vhodná je např. Osho dynamická meditace. Patříte-li spíš mezi výkonnostní plavce, než stavitele hrází, může nastat období určitého vakua, kdy vám nezbude než vyčkat, až se vzedme vlna přítomnosti a přinese řešení současné situace. Učte se trpělivosti. V březnu ještě očekávejte zpomalení až zabrždění, v dubnu by se vše mělo rozjet.

Býci, v březnu jste na budovatelské vlně, vaše plány vám vychází, život plyne hladce. Jakmile v dubnu vstoupí Saturn do Vodnáře, budete konfrontováni s potřebou měnit určité plány tak, aby odpovídaly změnám ve společnosti, nebo v týmu. Vaše reakce na tyto změny vám ukážou, jak moc lpíte na zaběhnutých pořádcích. Pokud připustíte, že vaše negativní pocity vychází spíš s touhou po jistotách, než ze změny samotné, můžete se na danou situaci začít dívat novou optikou, jako na příležitosti a přestat s tím bojovat.

Blíženci, je vhodná doba ozdravit své tělo fyzickou aktivitou, pohybem v přírodě nebo jinými léčivými procesy. Věnujte se tomu, co vyžaduje rozum, logiku, plánování. Rozebírání svých či cizích pocitů a emocí, může způsobit, že se v tom všem ztratíte a nerozeznáte hranici mezi tím, co ještě máte řešit a co už není vaše věc. Nabírání si cizích problémů na svá bedra vede k bolestem ramen, zad, nebo přijdete o energii. V dubnu se zaměřte na aktivity spojené s naplněním vaší vize, i to bude vyžadovat více logiky a plánování, ale vaše každodenní úsilí bude korunováno úspěchem.

Raci, můžete se snadněji zamotat do konfliktů s matkou, nebo dětmi. Budou vám zrcadlit a otevírat hluboko uložená traumata a tím se otevře prostor pro léčení. I vám doporučuji nějakou katarzní techniku, která vám pomůže uvolnit negativní emoce a tím odšpuntovat svou zablokovanou léčivou sílu. Pomohou také aktivity, které vás uzemní. Ideální je zahradničení, nebo vaření. Ve snaze řešit své problémy nepřehánějte, nebo se nesnažte dosáhnout svého manipulací. Pokud se budete chtít příliš rychle vymanit z nastalé situace, může se přihodit něco, co vás zastaví a pravděpodobně to nebude moc příjemné zabrzdění.

Lvi, přitahuje vás fyzická aktivita, nebo léčivé procesy všeho druhu, skrze ně budete objevovat svou skutečnou sílu. Dejte si jen pozor, abyste si příliš zbrklým jednáním, ve snaze osvobodit se od něčeho, co se vám zdá bolestné, nepodřezali větev přímo pod sebou. Využijte raději svou nově nabytou energii k budování nových, pravdivých základů své existence. Nepůjde o náhlou, rychlou proměnu, ale o postupné kroky. Čím pečlivější budou, tím větší oporu budete následně cítit. Při každém kroku se ujišťujte, že motivem je zvědavost, hravost a s tím spojená radost.

Panny, zapojte do své činnosti nové technické vymoženosti, či poznatky, které jsou něčím netradiční či alternativní. Ujasněte si motivy, které vás ženou za naplněním vašich vizí. Jestli si myslíte, že jste přišli spasit svět a uzdravit nemocné, pocítíte na svých bedrech veškerou tíhu světa. To, že vám dělá radost sloužit a zdokonalovat tento svět je jedna věc, ale naložit si na svá bedra zodpovědnost za druhé, je věc druhá. Služte a zdokonalujte, pokud vám to dělá radost, ale zodpovědnost za zdraví a posun ke světlu nechte na každém jednotlivci, velmi se vám uleví.

Váhy, toužíte po krásném vzhledu a postavě, nebo kvůli vnímané nedokonalosti trpíte pocity méněcennosti. Zranění či traumata spojená s vaší sebehodnotou a sebenepřijetím mohou nyní vycházet na povrch. Popřemýšlejte nad tím, co určuje vaši skutečnou krásu a hodnotu. Ten, kdo oplývá vnitřní krásou září navenek natolik, že jej druzí vnímají jako krásného, i když nesplňuje atributy módních časopisů. Často s cílem naplnit vnější představu dokonalosti, ubližujeme svému tělu a ničíme svou přirozenost. Zkuste změnit úhel pohledu a začněte směřovat své aktivity na rozzáření své vnitřní bytosti. Ta se objeví, když jí dovolíte projevit se přirozeně taková, jaká je, beze strachu z odmítnutí.

Štíři, jste vedeni k aktivitám, které vás vynesou na vrchol a jsou zdrojem uznání a přijetí veřejností. Dveře se vám otevírají, ale zároveň se od vás očekává, že to nebude zadarmo. Pokud je to to, co opravdu chcete, jste ochotni tomu mnoho obětovat a díky houževnatosti a píli se budete radovat z výsledků.

Střelci, vaší modlou je nyní aktivita. Čím činorodější jste, tím lépe se cítíte. Probouzí se váš vnitřní oheň, který léčí. Chybí-li vám energie, pak se nenacházíte v proudu vašeho života, ale vaše představa o vás a o životě vás zavedla do slepé uličky. Zeptejte se sami sebe, co ve vás probouzí radost. Jaké aktivity to jsou a pokud je neděláte, tak proč jste se jich vzdali. A jaké páky jste na sebe nasadili, abyste se posouvali za svými možná domnělými cíli. Pohonem na vaší cestě má být touha objevovat, poznávat nové, posouvat své hranice. Každý krok by měl být radostí a oslavou života.

Kozorozi, otevírají se vám příležitosti k dosažení uznání a nalezení pocitu vlastní ceny. Vrcholy před vámi ve vás probouzí touhu je naplnit. Dejte si jen pozor, abyste s cílem něco překonávat, nevyhledávali spíš překážky, přestože o krok vedle plyne vaše řeka života hravě a radostně. Je-li motivem vašich činů pocit důležitosti, můžete se častěji cítit dotčeni a brát poznámky druhých osobně. Pokud při tom vyjdou na povrch negativní emoce, dovolte si je procítit a uvědomit si, že emoce máme všichni a na každém z nás leží volba, zda se jimi necháme strhnout k činům, či počkáme, až přejdou a teprve poté si uvědomíme, kudy opravdu chceme jít.

Vodnáři, náhlé události vás mohou vyhodit ze zaběhnutého rytmu života a převrátit žebříček vašich hodnot. Pozorujte své reakce. Pokud vás to naštve, nechte to ze sebe vyjít nějakou konstruktivní aktivitou. Velmi pravděpodobně se dostanou na povrch informace, díky nimž se dozvíte něco nového o sobě a o způsobu, jak užíváte svou vnitřní léčivou sílu. Když se jí nebudete bát a nasměrujete ji konstruktivně, bude zdrojem pokroku a velké vnitřní svobody.

Ryby, jste vedeny k aktivitám spojeným se zemí, strukturou a řádem materiálního světa. V těchto činnostech se vám bude dařit, pokud jste si dovolily hmotu přijmout a zakořenit. Je-li tělo či materiální svět vaším nepřítelem, budou vám chybět hranice pro vaše emoce a pocity. Je to, jako když se voda vylije z břehů. Zaplaví vše a to, oč byste se jinak opřeli, se změní v bahno, v němž uvíznete. Pravá příčina lidského utrpení, je v nepřijetí. Příčinou nepřijetí jsou iluze a představy o tom, jaký by svět,

včetně nás, měl být. Když přijmete, že žijete v iluzi, přestanete s ní bojovat a skrze propojení se s tělem a zemí, zažijete skutečnost, která je rájem na zemi.

Martina Kabala

Předpověď psána pro časopis JógaDnes březen-duben 2020