Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

V tomto období je nejmarkantnější vliv konjunkce Saturnu s Plutem v Kozorohu. Žijeme ve společnosti, která je založena na mocenské struktuře a pocitu oddělení. Lidé odevzdávají svou moc a vládu nad životem druhým, výměnou za pocit jistoty a bezpečí. O to, abychom se necítili bezpečně, se tato mocenská struktura stará v hojné míře šířením atmosféry strachu. Pocit oddělení nám dává potřebu někam patřit, a tak hledáme své místo v daných strukturách počínaje rodinou, ideologickými skupinami, národnostní či státní příslušností konče. Struktura se stává tou velkou, té se podřizujeme, té sloužíme, za ni bojujeme a od ní očekáváme, že nás ochrání a pomůže nám. Je-li tomu tak, pak v období konjunkce Pluta se Saturnem pocítíme jho mocenských struktur nebývalou silou. Půjde o nekompromisní prosazování těchto zákonů, pravidel, pořádku a morálky, zesílí snaha udržet stávající „jistoty“, o něž se opíráme, v podstatě za každou cenu.

Naše vnitřní síla má schopnost proudit skrze nás v přítomném okamžiku vždy v takovém množství a koncentraci, abychom mohli rozvíjet svůj život. Vede z kořenů naší existence, kde vše je jedním, prochází naším tělem, naplňuje náš pozemský prostor, kde z ní svou vůlí zhmotňujeme touhy naší duše a propojuje nás zpět do proudu vědomí. Onen ukotvený proud je bezpečným sloupem, o který se má naše existence opírat.

Kdykoliv předáme svou moc, výměnou za cokoliv skutečného či imaginárního, někomu jinému, můžeme si být téměř jisti, že nebude použita v souladu s námi, i kdyby původní motivy vybraného vůdce, byly čisté jak lilie. Jakmile vstoupí do rozhodování o směrování této moci cokoliv vycházející z osobnosti, vedené osobními motivy, a nikoliv pouze z vědomí, které je v propojení se vším a koná v souladu s dobrem celého vesmíru, bude energie směrována neadekvátně. Tato nadměrně použitá moc na jedné straně, vyhodí rovnováhu do opačného pólu, a tou je bezmoc.

Pozorujme v tomto období, jak moc se cítíme bezmocní, komu a proč svou moc odevzdáváme, co očekáváme od struktur, jejichž chceme být součástí, nebo proč máme tendenci se daným strukturám bránit. Změnit lze jen to, co jsme přijali, i když přijetí neznamená souhlas. Přijetí je akceptace toho, co je, jako důsledek našich vědomých či podvědomých voleb. Pokud necítíme za svou současnou situaci zodpovědnost, pak nezískáme svou odevzdanou moc zpět a můžeme si o skutečném propojení se, o důvěře v život vycházející z pocitu bezpečí a o tvoření svého života nechat jen zdát.

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

Novoluní v Kozorohu v konjunkci na Merkur a Jupiter a v trigonu na Uran přináší příležitosti uvolnit se ze struktur, představ, řádu a pravidel, které nám neslouží. Merkur s Jupiterem nás propojuje s vůli Vyššího Já. Mějte otevřené oči, naslouchejte svým inspiracím, zpochybňujte tok, o co se opíráte. Růst je možný kdykoliv, když se rozhodnete vystoupit z komfortní zóny, podívat se na věci novou optikou, následovat impulz, kterému možná nerozumíte, ale někde uvnitř víte, že to tak má být. Možná přijdete o pár jistot, ale vytvoří se tak místo pro nové možnosti, které dosud neznáte. Jak si můžete být jisti, že to, co máte teď, je pro vás to nejlepší a jediné správné.  Jistí a v bezpečí se cítíme proto, že je to něco, na co jsme zvyklí, co známe. Pokud je ale daná struktura, na kterou jsme zvyklí, založená na strachu a pocitech bezmoci, zvažme, zda je pro nás vhodná.

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

Novoluní ve Vodnáři, v konjunkci na Pluto a Saturn a v kvadratuře na Uran dokoná dílo zkázy, pokud jsme se v lednu nechopili příležitosti pro dobrovolné opuštění nevhodných struktur a všeho, co nás omezuje. Můžeme zažívat pocity ohrožení, bojovat, nebo se bránit či utíkat před zodpovědností. Konjunkce Venuše s Neptunem v Rybách v trigonu na Jupiter otevírá cestu pro ty, kdo omezující struktury strachu opustili. Schopnost důvěřovat životu, vykročit a poznávat nové přinese pocit naplnění a hluboké propojení s celou existencí. Prožitek hojnosti, krásy a harmonie. Na konci února dojde ke konjunkci Chironu v Beranu – našeho vnitřního léčitele, s Černou Lunou – naším podvědomím, což otevře bránu hlubokému léčení traumat našeho počátku. Uvolnění těchto bloků odemkne zdroj obrovské vnitřní síly v nás. Síly, která uzdravuje jen tím, že plyne bez omezení.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

BERAN
Berani, pokud žijete v představě, že vše si musíte vybojovat a druzí jsou překážkou na vaší cestě k cíli, připravte se na nelehké období. Postupovat budete jen pomalu a za cenu velkých objetí. Pokud přijmete, že nepřítel se nachází uvnitř, v podobě starých představ, přesvědčení, očekávání a struktur, o něž opíráte vaši představu o tom, kdo jste a jaký je svět, můžete začít měnit to, v co věříte. Díky harmonickému spojení s Marsem ve Střelci vám nejlépe pomohou afirmace. Myšlenky jsou nástrojem, který teď utváří váš osud. Koncem února očekávejte zklidnění, které přináší napojení se na zdroj lásky a důvěry.

BÝK
Býci, pro vás je radost vytvářet něco užitečného. Dbejte na to, aby nešlo jen o osobní zájmy, ale vaše tvorba byla prospěšná i celku. Necháte-li se ve své činnosti ovlivnit spíše inspirací, než chladnou kalkulací se zaměřením se na to, co je vyzkoušené a vynáší, objevíte své místo ve společenství a uvědomíte si vlastní cenu. Odměnou bude hojnost ve vašem životě. Čím urputněji opakujete to, co již znáte a opevňujete se tak ve struktuře jistoty a bezpečí, tím intenzivněji bráníte změně a váš život je nudnější a těžkopádnější. Uran ve vašem znamení žádá svobodu tvoření.

BLÍŽENCI
Blíženci, nejvíce vám v tomto období pomůže, pokud se dokážete povznést nad chyby a nedostatky, které vidíte. Nenechte se stáhnout do iluze, že je třeba dělat vše dokonale. Neexistuje žádný skutečný manuál, jak máte žít. Konáte a mysl sdílí to, co zažíváte. Tím rozséváte plody vlastní sklizně. Budou-li příhodné podmínky, semínka z oněch plodů se uchytí. Vy tu však nejste od toho, abyste je hlídali, zda vyrostou. Nesnažte učit druhé to, co jste sami nezkusili, mohli byste spadnout do pasti Ega, které si myslí, že vědomosti jsou důležitější než zkušenosti získané prožitkem.  Není nic povrchnějšího, než plkání o cizích myšlenkách.

RAK
Raci, vygradují konflikty rodina versus kariéra, dětské touhy budou stát proti požadavkům vnějšího světa, cizí očekávání, úkoly a povinnosti vás mohou zahlcovat a probouzet pocity bezmoci a odporu. Zamyslete se nad tím, kdo zodpovídá za váš život. Kdo rozděluje úkoly, které máte plnit. Kdo určuje, co se musí a co se nesmí. Je možné, že jen setrváváte pod jhem podvědomých snah naplnit cizí očekávání, získat uznání, být přijati. Zvažte, kam a proč potřebujete zapadnout, o co se chcete opřít. Skrze vaši citlivost máte přístup k nekonečnému zdroji důvěry, která vychází z propojení se s přírodou, z následování cyklů a rytmů Země, s níž jsme propojeni tělem. Vnímejte, co vaše tělo žádá a následujte to. Postupně se naladíte. To je řád, který vám poskytne maximální bezpečí, které hledáte.

LEV
Lvi, jakákoliv tvůrčí aktivita, které věříte, protože naplňuje nějaký váš ideál, je pro vás uzdravující. Být tvůrčí neznamená bojovat o to, co nemám, nebo utíkat před tím, co nechci. Tvoření vychází z toho, co máte k dispozici teď. Jakmile se ztratíte ve snění o tom, co by mohlo být, kdybyste měli a mohli dělat to, či ono, nastoupíte cestu, jak být věčně nespokojený a jak minout jedinečnou krásu života. Současné aspekty zvyšují sebestřednost vašeho znamení a tím je zvýšena tendence své zájmy nadřadit nad zájmy celku. Co získáte tímto způsobem, velmi rychle vyprchá, nebo namísto radosti z tvoření naberete jen zodpovědnost za něco, k čemu nebudete mít klíč.

PANNA
Panny, je čas budovat, rozvíjet, krok za krokem tvořit základy své budoucnosti. Štěstí vám přeje, řád a pravidla stojí na vaší straně a můžete se o ně opřít. Chcete-li zároveň prospět tím, co tvoříte, celku, budete mít dostatek sil a možnost dotáhnout vše do zdárného konce. Jdete-li správným směrem, cesta se sama otevírá. Je-li vaše snaha založena na iluzi, možnosti se rozplynou a vy zažijete zklamání. To, že zmizí nepravé jistoty, na nichž jste stavěli, vám dá možnost v nastalém prázdnu uvidět skutečnost. Stačí jen důvěřovat, že to, co se děje, i když to vypadá beznadějně, má svůj hluboký smysl. Nesnažte se to přechytračit sebeopatrnějším plánováním a kontrolou.

VÁHY
Váhy, budou vás přitahovat nové, alternativní směry, netradiční aktivity, lidé, kteří jsou určitým způsobem zvláštní. Jste naladěni na astrologii více, než jindy. Pokud se necháte inspirovat, objevíte další část pravdy o vás, o tom, co má pro vás skutečnou hodnotu. Případně se vám otevře cesta, jak uniknout omezením a bezmoci, která na vás doléhá ve vztahu k vnějším požadavkům a očekáváním, jež vás „nutí“ dělat věci, které nechcete. Uvědomte si, že máte volbu, jen je třeba mít ochotu přijmout důsledky vaší volby.

ŠTÍR
Štíři, pokračujte v naplňování svých snů a představ. Je-li vaše konání vedeno v souladu s touhou vaší duše, půjde vše hladce, cesty se vám otevírají a vaše mravenčí práce a každodenní aktivita bude odměněna pocitem naplnění a radostí ze života. Možná už jste si zvykli, že vaše cesta za dobrodružstvím a hlubokým prožitkem života vede přes opouštění starých návyků, vztahů a představ, které vám dávali pocit jistoty a bezpečí. Pokud vás závislost na něčem hmotném a potřeba mít vše pod kontrolou drží v šachu, Uran v Býku tím vším zatřese, abyste mohli objevit to, co je opravdové. 

STŘELEC
Střelci, máte k dispozici velké množství energie, tak si uvědomte, po čem opravdu toužíte a jděte za tím. Budou-li vaše aktivity obsahovat prvek léčení, můžete se dostat ke zdroji své léčivé síly. Vše, co je moderní, pokrokové, nebo alternativní, vám pomůže sáhnout si na to, kdo ve skutečnosti jste. Vnímejte intenzivně to, co prožíváte a nehleďte příliš dopředu. To důležité pro váš život se děje právě nyní. Pozorujte motivy, které vás na vaší cestě vedou. Chcete-li něco napravovat, dělat to lépe, než ti druzí, být hlavně jiní, než někdo, kdo vás zklamal, buďte si jisti, že brzy sejdete z cesty. Je-li důvodem zvědavost a chuť objevovat, směle do toho.

KOZOROH
Kozorozi, je čas zúčtování. Silné planety jsou nastoupeny ve vašem znamení a ptají se, jak to máte se zodpovědností, s mocí a s ochotou vystupovat z komfortní zóny a růst, jaké jsou vaše iluze o vás a o tom, jaký je svět. Vše se nyní zesiluje. Můžete se buď cítit dušeni požadavky, očekáváními, být zavaleni zodpovědností za všechno a za všechny, nebo zažívat obrovský příliv energie, která vám pomáhá mílovými kroky naplňovat váš potenciál a začít sklízet plody vaší existence. Jste-li dušeni, pak je čas podívat se na to, co vám poskytuje pocit jistoty a bezpečí, o jaké struktury se opíráte a uvědomovat si, co je skutečně důležité a co je jen důsledek vlivu zastrašování a touhy být přijat a uznán.

VODNÁŘ
Vodnáři, dejte si pozor, ať se váš život neodehrává jen v hlavě. Je zesílena tendence odstřihnout se ode všeho, co není v souladu s vaší představou světa. Postavíte-li si zeď mezi vás a druhé, budete působit povýšeně a druzí budou mít tendenci vás srazit dolů, aby se nemuseli cítit proti vám malí. Síla života je ve skutečném propojení se se světem, ne v přimknutí se k těm, kteří jdou stejným směrem, vedeni shodnou ideou a v oddělení se od těch „jiných“. Fyzická aktivita, fyzické cvičení vás vrací zpátky na zem, tak si jen najděte takovou činnost, jejíž vykonávání vás plní radostí a tou kompenzujte přemíru přemýšlení a fantazírování o lepších světech. 

RYBY
Ryby, buďte inovativní, ale zároveň nebořte to, co tvoří základy vaší existence. Budete-li postupně upravovat ve stávající struktuře to, co vám nevyhovuje, budete mít stále se o co opřít a nebude vás to příliš omezovat. Krok za krokem, v propojení se zemí, osvobozování se ode všech závislostí, které oněm krokům bránily, rozkvétáte do svého plného potenciálu. Je-li vaše cesta vedena iluzí o vaší nepostradatelnosti, potřebě zachraňovat, pomáhat, nebo napravovat, nedopadne to dobře. Čas sebeobětování minul. Nyní má svět sklízet plody vaší existence a ty vypěstujete jen tak, že půjdete za tím, co vás naplňuje radostí. Je možné, že při tom budete pomáhat či zachraňovat, ale to bude až vedlejší efekt vaší cesty, nikoliv její příčina.