Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Toto období je pod taktovkou seskupení Jupiteru a Pluta v Kozorohu a Saturnu ve Vodnáři. Jakýkoliv případný růst a touha po osvobození okamžitě aktivuje strachy a případná omezení a překážky, které máme v sobě nastaveny, aby k růstu a osvobození nemohlo dojít. Pozorujte tyto tendence, uvidíte, co vaše kroky řídí. Zvažte, odkud tento strach a nejistota pochází. Strach je výsledek uzavření se přítomnosti, ve snaze vyhnout se něčemu, co přichází. Řídí-li naše životy mysl, pak cokoliv mysl nezná, nebo má-li v paměti či v podvědomí nějakou negativní zkušenost, která současnou situaci vibračně připomíná, ihned se stane nejistou. V tu chvíli to přestává mít pod kontrolou, začne se bránit tomu, co přichází a je tu strach. Necháme-li se řídit myslí, raději opakujeme věci, na které jsme zvyklí, abychom se cítili v bezpečí. A tak stále žijeme v naučených způsobech chování, obcházíme přítomnost, živost se vytrácí, nastupuje nuda a stereotyp. Chceme-li se od tohoto stereotypu osvobodit, narazíme opět na nejistotu a dovolíme-li mysli a následnému strachu, aby nás zastavil, opět jsme tam, odkud jsme vyšli.

Podaří-li se nám neposlouchat strach, přijmout situaci takovou, jaká je, dát přítomnosti důvěru a udělat krok do neznáma, dojte k posunutí hranic ve vnímání sebe a toho, kdo ve skutečnosti jsme. Opravdový růst přichází skokově, za hranici, o níž naše mysl nemá ani ponětí, to proto, chceme-li vyrůst z naučeného stereotypu, to nemůže mít mysl pod kontrolou.

Venuše v Blížencích v kvadratuře na Neptun posiluje iluze ve spojení s láskou a hodnotami, kterých si ceníme. Venuši v Blížencích vládne rozum, a tak si vytváří myšlenkovou představu o tom, co je pro nás důležité a o čem je láska. Podle toho hodnotíme sebe, svět a vztahy, které žijeme, nebo chceme žít. Neptun je mistr iluzí, zastře naši mysl a my snadněji podlehneme situaci, před níž by nás mysl jinak chránila. Díky tomu však můžeme rozkrýt nový pohled na lásku, na naše skutečné hodnoty a prohlédnout mnohem větší iluzi, v níž jsme dosud žili. Každá situace, kterou prožíváme, zapadá přesně do rozvrhu našeho učebního plánu, tak ji přijměme a poděkujme za ni.

Láska je stav za osobností, odsud přichází pocit hlubokého spříznění. Personifikujeme-li lásku na osobnost, k níž jsme lásku pocítili, nasměrujeme všechna očekávání lásky na jednoho člověka, staneme se na něm závislí a případné oddělení se od tohoto člověka, nás odstřihne i od lásky. Proto zažíváme bolest ze ztráty. Dovolíme-li si být spojeni láskou s každou živou bytostí, aniž bychom lásku spojovali s danou osobností, situací či zvířetem, nikdy o tuto lásku nepřijdeme, i kdyby objekt naší lásky zmizel. Veškeré utrpení mizí.

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

Novoluní z 23. dubna v Býku se nachází v konjunkci s Uranem, v kvadratuře na Jupiter a Saturn. Pro následující lunární cyklus budou do našeho života vstupovat nové hodnoty a pohledy na život, které znejistí to, na co jsme dosud spoléhali, v co jsme věřili a za co jsme byli ochotni nést zodpovědnost. Nejlepší způsob, jak se s tím popasovat, je přijímat to, co přichází, příliš to neřešit hlavou a zaměřit maximálně svou pozornost na praktické záležitosti, pohyb, tanec, tvoření rukama, které nám pomohou ukotvit se. Pokud s tím, co přichází, budeme bojovat, dostaneme se do velkých vnitřních či vnějších konfliktů, které se projeví buď na těle formou nemoci, nebo překážkami na cestě. Řídí-li mysl náš život, pak vlivem kvadratury Pluta na Merkur se bude probouzet silný pocit ohrožení. Uvědomme si, že to mysl bojuje o život, o udržení stávající iluze, které věří, a tak šíří paniku a vyvolává strach. Náš život není spojen s myslí, i když stará představa umře, my žijeme dál.

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU

Novoluní z 22. května v Blížencích je ovlivněna trigonem s Jupiterem, Saturnem a Plutem. Nyní to, co bylo v předešlém lunárním cyklu zaseto, může nacházet uplatnění v našich běžných životech. Přijde zklidnění a my uvidíme, jak nové hodnoty a pohledy na život zakomponovat do své přítomnosti. Jestliže jsme dokázali překonat obavu z neznáma a dovolili jsme si přijímat to, co přichází, aniž tomu rozumíme, začnou se dít věci jakoby bez příčiny a bez toho, abychom se o něco snažili. Otevře se nové pole možností a je na nás, jak jej využijeme. Opět se vyplatí zaměřit se na praktickou stránku života, která nás ukotví, jinak vlivem kvadratury Neptunu na Merkur a na Venuši hrozí ulítnutí do iluzí a představ. Ztratíme-li pevnou půdu pod nohama, vraťme se třeba k okopávání zahrádky, úklidu skříně nebo vaření oběda pro rodinku. Novoluní se zároveň nachází v kvadratuře na Mars, a tak může pokračovat veliký vnější či vnitřní rozpor u lidí, kteří tlačí vše svou vůlí a snaží se mít vše pod kontrolou. Ti budou stát sami, proti velké síle Saturnu a Pluta, bojovat do posledního dechu. Přijetí toho, co je větší než my, přichází buď v lásce a důvěře, nebo na dně propasti, když přiznáme, že už to nezvládneme.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Berani, pokud dokážete přijmout, že možná nebude po vašem a budete chvíli jen pozorovat dění kolem vás, objevíte nový prostor, v němž můžete využít svou schopnost sebemotivace a nadšení a začít budovat něco nového. Darem Beraní energie je intuitivní konání. Není to impulzivní reakce, která se projeví při prvním pocitu překážky. Je to inspirace, která rozevře svá křídla tehdy, když prvotní obranný či bojovný impulz ovládnete a otevřete se možnosti, že vše je jinak, než jste si představovali.

Býci, pravděpodobně nebudete mít chuť pouštět se do nových věcí. To, co znáte vám dává pocit jistoty a bezpečí. Dokud to funguje, máte tendenci to opakovat. Vaše mysl bude obzvlášť lpět na jistotách a strachem vás utvrzovat, že vykročit do neznáma je nesmysl, i když někde v hloubi duše pocítíte, že změna je nutná. Neměla by být vnímána jako nucené zlo, jemuž se sice naoko podvolíte, ale následně hledáte viníka, kdo za to může. Tím se jen utvrzujete v pocitu oběti, a tak se stále dějí věci, jimiž se cítíte ohroženi a snažíte se držet to, co máte, aby vám to nebylo odňato.

Blíženci, nemáte chuť sedět doma. Jste naladěni na cestování, poznávání nového, komunikaci s přáteli o tématech, která vás zajímají. Cítíte lehkost v tom, co děláte. Pokud k tomu ještě využijete nové poznatky, moderní technologie, nebo alternativní aktivity, budete mít pocit svobody a pohybu směrem vpřed. Překážky vás nečekají. Jediným rizikem je iluze o vaší důležitosti a nenahraditelnosti, která vás bude nutit zachraňovat všechno a všechny kolem vás. Pokud byste se o to pokoušeli, bude to náročná cesta proti proudu.

Raci, nejlépe uděláte, zaměříte-li se na péči o to, co má pro vás skutečnou cenu a co vám dobře slouží. Ať jde o péči o rodinu, vymalování bytu, přesazení květin, nebo zavedení nového IT systému ve vaší práci. Rozhodně se nenechte vtáhnout do bojů o moc a nesnažte se porušovat pravidla v systému, jemuž podléháte. Pokud se tak přece jen stane, uvědomte si, že kdysi bylo vaší volbou podřídit se tomuto systému, výměnou za pocit, že někam patříte. Když přijmete, že to, co se vám nyní děje, je důsledkem této volby, můžete se přestat cítit jako oběti. Systém vám přestane skrze uplatňování moci, kterou jste mu odevzdali, ukazovat, kdo je tady pánem.

Lvi, čím důležitější je pro vás cítit se nezávislí, tím hůř budete snášet omezení, která přijdou vždy, když se budete chtít od něčeho osvobodit. Uvědomte si, že nejste samostatné jednotky nezávislé na ničem. Všichni jsme závislí na zdroji lásky a výživy, bez nichž bychom nepřežili. Jejich přímým zdrojem je Matka Země a Otec Vesmír. Od nich přichází jen podpora, žádné tresty, vynucování ani manipulace, které by bylo třeba zastavit, abyste se mohli vyvíjet jako samostatné bytosti. Když připustíte tuto míru závislosti, začnete se otevírat celku a pomalu vymizí důvod bojovat proti všemu, co je vnímáno vně vás a není v souladu s vaší osobní vůlí.

Panny, vaše praktická, racionální stránka vám pomáhá posouvat svůj život krok za krokem kupředu. Možná by jen stálo za to zvážit, zda dokážete dělat věci i jen tak, protože vám to dělá radost. Pokud tlačíte svou káru povinností s motivací dotlačit ji do určitého cíle, bude pořád přibývat to, co je třeba vykonat, než budete mít pocit, že je vše dokonalé. Vaše kára má jen určitou kapacitu, a tak pravděpodobně v půli kopce zjistíte, že jste si naložili příliš a někde po cestě se vytratilo vše, co se nezdálo užitečné na cestě k dosažení vysněné mety. A právě to, co jste odložily cestou, bývá to, co vám bude chybět k prožitku naplněného života.

Váhy, pocítíte důležitost přátelství, propojení s druhými lidmi. Nestačí vám věci prožívat, potřebujete se o vše podělit. Skutečné sdílení je hovor o tom, co jste prožily, tak nezůstávejte na povrchu a dovolte si otevřít své nitro těm, jimž důvěřujete. Obohatí to nejen vás, ale i ty, kteří umí naslouchat. Dějí-li se vám věci, s nimiž si nevíte rady, nečekejte, že druzí vědí, jak se z toho máte dostat. Stačí uvolnit se do pocitu, že na to nejste sami a ono propojení umožní, aby k vám odpověď prostřednictvím někoho přišla. Naslouchejte srdcem, ne myslí. To, zda je to ta pravá cesta, poznáte tím, že to s vámi vnitřně zarezonuje. Najednou budete vědět, že to je to ono.

Štíři, užíváte si svou vlnu růstu a rozšiřování obzorů v oblasti, kde se nachází váš potenciál. Nyní máte možnost mnoho dokázat a objevit tak skryté schopnosti, o nichž jste dosud nevěděli. Buďte pozorní, aby to nepřerostlo v pocit, že jste lepší než ti druzí, a tak máte právo řídit je a rozhodovat i za ně. Budete-li přesvědčeni, že víte nejlépe, co je pro druhé dobré a budete-li se to snažit prosazovat, připravte se na to, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Svou cestu směrujte tak, abyste se cítili uvolnění a radostní, jakýkoliv tlak zevnitř či zvenku nechte bez povšimnutí a zůstaňte spojeni s tím klidem, který se ve vás rozprostře vždy, když si dovolíte jen plynout svým životem a užívat jen to, co je vám právě k dispozici. Každý tlak vyvolává protitlak. Každé lpění vyvolává potřebu být od toho osvobozen.

Střelci, otevírá se před vámi možnost osvobodit se z aktivit a způsobů konání, které vás drží v minulosti, a tak brzdí váš růst. Jen je třeba překonat lenost a chuť jen tak si užívat a zabývat se jen tím, co máte rádi. Aktivita se stává lékem. Chcete-li pro sebe něco udělat, bude to vyžadovat každodenní zodpovědný přístup, jímž budete krok za krokem věci posouvat kupředu. Žádní pečení holubi, kteří by sami padali do úst, se v tomto období nechystají. Stejně tak jakákoliv zkratka, ač se zdá lákavá, bude jen slepá ulička, a tak nevěřte, hlavně v červnu, všemu, co se bude jevit jako dokonalé řešení. Chytnete-li se, budete pykat. Ale proč ne, každá zkušenost se počítá, i ta, která vás učí, že tudy cesta nevede.

Kozorozi, vaše mysl bude plná nápadů. Nezůstávejte jen u přemýšlení o tom, co by mohlo být, ale pusťte se s chutí do realizace těchto myšlenek. V pracovní oblasti jsou vám hvězdy nakloněny, stačí jen vybírat z příležitostí, který otevírají dveře. Pokud je motivem sláva, moc a potřeba být lepší, než ti druzí, v tuto chvíli budete mít pocit, že vše vychází. Nezapomeňte však, že úspěch a vzestup vám ve skutečnosti nenáleží, jen jste využili šťastnou vlnu, na níž jste se svými silami vyhoupli. Každá vlna má své stoupání, vrchol, ale také sešup dolů a dno a tak, pokud se ztotožníte s úspěchem, můžete skončit v depresích, až přijde přirozený obrat a vlna půjde dolů. Jestliže vaším motivem, proč se chápete příležitostí, je radost ze života, pak se ona vlna stává hravým prostředkem k surfování. Nezvládnete-li pokořit jednu vlnu, víte, že přijde jiná a každý nezdar vás zoceluje a připravuje na další pokus.

Vodnáři, můžete mít pocit, že jste chyceni v síti, která vás nutí budovat hmotné statky, s cílem zajistit sobě, či blízkým pocit bezpečí, i když vy byste raději cestovali, nezávazně se bavili a užívali si život v jeho lehkosti. Pokud cítíte odpor, nedivte se, že to, co se svou snahou snažíte udržet, se vám začne vzdalovat. Možná jde jen o nepochopení toho, jakým způsob je třeba onoho bezpečí dosáhnout. Bezpečí je tvořeno spojením s nitrem, které vás vede skrze pocit spokojenosti, a zdrojem hojnosti je činnost, která ve vás probouzí radost. Pokud se hojnost neprojevuje hmotně, zvažte, jaký je vás skutečný vztah k materiálnímu světu.

Ryby, snadněji uvíznete v mělkých vodách povrchnosti, pokud vás ovládne lenost, nebo pocit, že není potřeba nic dělat, protože se stejně všechno děje bez vaší vůle. To je omyl. Když odevzdáte svou vůli vyššímu vedení, dojde ke sjednocení vaší a vyšší vůle. O nic nepřicházíte. Přijetí vyšší vůle není rezignace, jen Ego odevzdá vládu a vaše pravá podstata se může skrze hmotu naplno projevit. Hvězdy jsou vám nyní nakloněny v oblasti, kde se nachází váš nejvyšší potenciál. Mějte oči otevřené, využijte příležitosti, které vás osloví a v přítomnosti hrajte se všemi kartami, které vám byly rozdány. Není třeba se některých z nich vzdávat. Stačí přijmout je, nešilhat po cizích kartách, necítit se jako oběť, když nemáte takové karty, jaké si představujete, nebo nehledat zkratky či cesty, jak před onou hrou utéct. Hodně štěstí.

Martina Kabala