Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Pod taktovkou severního uzlu v Býku, který v něm setrvá do března roku 2023, bude hlavním tématem roku 2022 hledání pravých hodnot a lásky k hmotnému světu. Budeme řešit finance, pocit jistoty a bezpečí, které jsou podmíněné dostatečným materiálním zajištěním. Skrze různé zkoušky se naučíme rozlišovat mezi tím, co chceme a tím, co skutečně potřebujeme. Přeskládáme své hodnoty směrem k tomu, co je pro nás opravdu důležité. Ujasníme si to, co má pro nás skutečnou cenu.

Dalším klíčovým aspektem vývoje v celém roce 2022 bude rozvoj lásky k zemi, k přírodě, k přírodním zdrojům, či k našemu tělu. Uvědomíme si, že díky tomu, co máme, můžeme zažívat širokou škálu požitků a prožitků, které opravdu stojí za to. Naplňováním našich pěti smyslů, jenž nám umožňuje naše tělo, vychutnáme život do všech detailů. V tomto směru se opravdu máme na co těšit.

Naučíme se přijímat s radostí to, co nám život nabízí, namísto štvaní se za tím, oč se v životě cítíme připraveni. První přístup nás povede cestou důvěry a přijetí života takového, jaký je, směrem k hluboké spokojenosti. Druhý přístup nás vtáhne do strachu ze ztráty, z pomíjivosti či trestu. Touha zažívat intenzivní prožitky, o které jsme byli ochuzeni, v nás probudí vztek. Ve snaze získat to, co nemáme, sáhneme k intrikám, manipulacím a ovládání. Ve vztazích bude docházet k rozkolům, krizím a konfliktům kvůli financím a odlišným hodnotám.

Celý rok, s výjimkou letní přestávky mezi 11. květnem a 28. zářím, bude pozitivně ovlivněn Jupiterem v Rybách.  Ten se postará o vyváženost materialismu duchovními hodnotami. Roztaje krusta egocentrického vnímání světa. Otevřou se možnosti a příležitosti, při nichž se projeví náš soucit, obětavost a ochota pomáhat. Zaměření se na lásku, krásu, módu, umění a harmonii vůbec posílí naši vnímavost a estetické cítění. Zesílí zájem o hudbu. Umělecká tvorba nabude nadpozemské krásy. Porosteme skrze vzájemnou sounáležitost a pomoc bližnímu. Nalezneme poznání ve skrytých aspektech života, díky studiu metafyziky, okultních věd, či užšímu propojení se s přírodou. Více než síla vůle, energie vytvořená lidskou rukou a myslí, jenž tlačí věci kupředu, či tahá za brzdu příliš rychle se valícího sledu událostí, prokážou svou službu síly přírody a její zdroje a v osobní rovině se spolehneme na duchovní sílu, reprezentovanou mírností, laskavostí a stavy pokory.   

První zkouška naší duchovní integrity je připravena v době od 2. ledna do 19. února díky Neptunu v kvadratuře na Černou Lunu. Ta prozkouší a zvědomí naše závislosti na pomoci a berličkách. Obnaží kolotoč věčných zklamání. Tím, v co vkládáme své naděje na záchranu, nevyřešíme naše domnělé problémy. Ať jde o závislosti na podpůrných prostředcích, v nichž hledáme lepší svět či zapomnění, o zaručené recepty na zhubnutí, které mají navodit pocit sebehodnoty a dokonalosti, o spoléhání se na falešné duchovní učitele a vůdce, kteří nás přesvědčují, že znají recept na šťastný život, nebo o útěk před skutečností do lži, virtuálního světa a fantazie.

Dlouhodobá kvadratura Uranu na Saturn, působící s malými přestávkami již dva roky, ovlivňuje klima svobody podmíněné přijetím kolektivní zodpovědnosti do 15. února. Napětí a neklid této konstelace, reprezentovaný vzpurným protestem proti autoritám, výbuchy agrese, dokazováním nezávislosti navzdory omezením, rozvratem stagnujících a nefunkčních struktur, vazeb a vztahů se vrátí v posledním záchvěvu ještě mezi 12. červencem a 20. prosincem.

12. dubna Černá Luna, zástupce našeho podvědomí, jež překrývá naše vědomé snahy, a seznamuje nás s obsahem toho, co jsme vytěsnili a dosud nedokázali přijmout, ukáže prstem na znamení Raka. To, co je spojené s naší minulostí, mateřstvím, možností početí, naším domovem, péčí, službami pro veřejnost, či našimi potřebami a emocemi, otočí naši pozornost k minulosti a nedovolí nám posunout se vpřed, dokud to, co jsme zanechali za sebou, nepřijmeme jako důležitou součást našeho života. Součást, která vybrousila náš charakter do současné podoby. Dlouhodobý proces, který potrvá přes celý rok až do 4. ledna 2023, bude mít několik vrcholů. Od 11. května do 27. července se pod vlivem kvadratury Jupiteru na Černou Lunu budeme ptát, co je skutečná hojnost a expanze a čemu můžeme či nemůžeme věřit. Nejnáročnější, ale zároveň osvobozující díky uvědoměním, které skrze ony zkušenosti spojené s Černou Lunou v Raku přijdou, bude období mezi 23. srpnem a 5. zářím. Pod vlivem kvadratury Chironu na Černou Lunu nám ochota postavit se svým minulým zraněním čelem umožní uvidět, že to, co jsme považovali za kostlivce ve skříni, je jen zatuchlý pach strachu, který paralyzoval naše činy. Dalším důležitým procesem projdeme v období od 1. listopadu do 30. ledna 2023. Opozice Pluta na Černou Lunu probudí hluboké emoce spojené s mocí a bezmocí. Zde se pevně držme logiky, praktičnosti a racionálního způsobu řešení situací, kterým budeme čelit. Nenechme negativní emoce, aby řídily naše činy.  

11. května přehodí Jupiter výhybku do znamení Berana. To, co se dosud vyvíjelo v klidu, dostane ohnivý náboj a ovlivní atmosféru dění kolem nás do 28. září. To, kam se vše vyvine bude vycházet z motivace, jenž ovlivňuje naše činy. Beraní energie je buď ryze intuitivní tvůrčí síla, která jde v důvěře, v radosti z tvoření a s odvahou, vstříc novým dobrodružstvím. Nečeká, co tomu řeknou druzí. Ukazuje cestu a stává se živou pochodní. Nebo je v negativním módu poháněna strachem z porážky, touhou po vítězství, obavou z omezování a vrácení starých pořádků a mění život na válečnou vřavu vyznačující se neustálým poměřováním sil a schopností, ve snaze dostat se nepříteli na kobylku a zničit jej. V ovzduší, kde se jeden snaží vyhrát nad druhým, v konečném důsledku prohrají všichni. 

Uran v konjunkci na Severní uzel v Býku nás od 13. června do 21. října potrápí nepředvídatelnými událostmi, změnami, či konci, které naruší naše materiální a finanční jistoty, či hodnoty související s naším tělem, jež ve skutečnosti brzdí náš vývoj. To, co bude smeteno, umožní vytvořit prostor pro vznik zcela jiných hodnot či pohledu na to, co je pro nás, v oblasti, kterou projde tato smršť událostí, skutečně důležité. Hlavně v období od konce června do druhé poloviny července se můžeme cítit ovládáni mocenskými a zastrašujícími taktikami a v pocitu ohrožení se bránit či jinak tlačit na pilu.

Napjaté letní měsíce doprovodí od 5. června do 21. října sextil Neptunu na Pluto. Ze zkušeností, které nyní prožijeme, vzejde mnoho dobrého pro náš vnitřní růst a vývoj. Pod vlivem změn v širším společenském kontextu budeme dobrovolnou formou přehodnocovat svůj život, své názory, svá přesvědčení. Doba přeje psychoterapii, učení a metodám rozvoje osobnosti a vědomí. Prospěje nám ochota nelpět na tom, co nás opouští, v zániku starého nacházet možnosti, jak začít znovu, i když třeba v jiných podmínkách a v jiném kontextu.

29. září opět převezme žezlo vlády nad naším růstem Jupiter v Rybách a hektičnost léta se překlopí do klidu, soucitného prožívání a větší lehkosti bytí. Od 7. listopadu do 24. prosince se přidá příjemný sextil Jupiteru na Pluto, který povzbudí chuť do nových začátků, nových cílů a možností. Objevíme v sobě to, o čem jsme dosud nevěděli a snadno to použijeme pro svůj vývoj, aniž budeme vnucovat své vlastní hodnoty těm, kteří nechtějí kráčet stejnou cestou.     

Budeme-li život vnímat z té lepší stránky, zaměříme se na užívání si toho, co máme, ke každé situaci přistoupíme s postojem, co nám to dává, nikoliv co nám bere, přijmeme nutnost určitých změn, které umožní vývoj, a v náročných procesech uvidíme hlavně klíčit a vyrůstat soucit a lásku, čeká nás obohacující a láskyplný rok 2022.