Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

29. prosince vstupuje planeta Jupiter do znamení Ryb, kde setrvá do 20. prosince 2022. Porosteme díky obětavosti, soucitu a ochotě pomáhat. Otevřou se příležitosti k růstu prostřednictvím duchovního aspektu života, prožitkem pokory, laskavosti, skrze umění, či spojení s přírodou. Díky nízkým požadavkům Ega pocítíme propojenost se vším. Uvidíme, že jsme všichni na jedné lodi. Namísto hledání toho, co nás rozděluje, se zaměříme na to, co nás spojuje.

Planeta Uran, jenž ve znamení Býka otřásá našimi materiálními a emocionálními jistotami, se 19. ledna obrátí do přímého chodu. Přestaneme se držet minulosti a ohlížet se zpět. Uvolní se tendence lpět na tom, nač jsme byli zvyklí. To umožní radikální změnu v našich hodnotových systémech. Díky flexibilitě a otevřenosti vůči novým příležitostem, dokážeme pružněji reagovat na nové trendy. Vše, co slouží vývoji, dostane zelenou. Dojde ke změnám ve způsobu vydělávání peněz a v konstrukci peněžních systémů. Do popředí našeho zájmu vstupují netradiční metody, věda, technické obory, jóga, astrologie či okultismus. Přitáhneme si do našich životů zkušenosti, které nás osvobodí od lpění na tom, co nás ve skutečnosti brzdí. Vše, co vlastníme, by mělo sloužit našemu vývoji.

Do 14. února je vývoj vpřed přibrzďován kvadraturou Saturnu na Uran. Tradiční přístup vyžadující plnění pravidel a nařízení ve jménu kolektivní zodpovědnosti stojí proti touze osvobodit se, či udržet si nezávislost a osobní svobodu. Poté, co dojde k uvolnění této kvadratury, už nebude nic stát v cestě velkým a místy bouřlivým změnám vedoucím k proměně našich životních podmínek, a to hlavně v oblasti hodnot, financí a majetku, čehož je Uran v Býku příslibem. 

Neptun v kvadratuře na Černou Lunu v Blížencích v období od 2. 1. do 19. 2. rozvíří hladiny našeho podvědomí. Probudí hluboké emoce spojené s konečností. Reagovat můžeme pocity beznaděje, rezignace a nesmyslnosti jakéhokoliv snažení. Buďme si vědomi, že situace, které čelíme, je ve skutečnosti neutrální. Jen skrze probuzení obsahu našeho podvědomí vyplouvají na povrch vytěsněné emoce a pocity z minulosti a zahlcují naši vědomou mysl. Snaha řešit vše analýzou, v touze porozumět a mít to pod kontrolou, nás vtáhne do bludného kruhu. Kdo se nenechá stáhnout strachem a zvládne přijímat to, co přichází, překlene hranici Ega a vstoupí do stavu hluboké spokojenosti.

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

Novoluní z 2. ledna se nachází ve znamení Kozoroha, v trigonu na Uran v Býku. V následujícím lunárním cyklu budeme řešit téma struktury a řádu, autority, zodpovědnosti, společenské úlohy, našeho postavení a pocitu důležitosti. Zamyslíme se nad tím, kam kráčíme. Dostaneme příležitost napravit chyby z minulosti. Skrze uvědomění si toho, kdo jsme a jaké jsou naše schopnosti a možnosti, si můžeme přestat hrát na to, kdo nejsme. Chceme-li si udržet stávající roli, postavení či pocit důležitosti spojený se zodpovědností a autoritou, a tato není podložena tím, kdo jsme, naše jistoty se složí jako domeček z karet.  Zvažujme, proč děláme to, co děláme. Jaký máme motiv. Komu co dokazujeme. Trigon Uranu na novoluní je příslibem osvobození se ode všeho, na čem lpíme. Náhlé změny v materiálních jistotách, výdělečných schopnostem a hodnotách nás skokově posunou vpřed. Strach ze změn a ze ztráty toho, co máme rádi, vyplaví hluboké emoce a ukáže prstem na naše závislosti.      

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

Novoluní z 1. února ve Vodnáři, v konjunkci na Saturn a v kvadratuře na Uran klade pro následující lunární cyklus důraz na spolupráci, kolektivní zodpovědnost, skupinové aktivity, sociální projekty, přátelství, na naše ideály a sny. Konjunkce novoluní se Saturnem spojuje tato vodnářská témata s velkou zodpovědností, nebo s omezeními, která jsou na nás kladena kvůli plnění toho, co se od nás očekává. Čím dál větší zodpovědnost, více povinností, nutnost dodržovat nařízení a předpisy, aniž nám bude poskytnuto více svobody a nezávislosti. Kvůli nedostatku energie, či jiným omezením, budeme nuceni zredukovat určité aktivity a změřit se pouze na ty, které jsou pro nás důležité. Osamělost a pocity izolace zaženeme nejlépe prací a zabýváním se praktickými záležitostmi. Kvadratura Uranu na novoluní vyvolá napětí a neklid. Ještě více zesílí neochota podřídit se. Naše činy budou vedeny snahou dokázat svou nezávislost. Vzpurný protest proti autoritě, stávajícímu řádu a pořádku na sebe nenechá dlouho čekat. 

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani,

V lednu se povezete na vlně tvořivé a intelektuální práce. Budete prosazovat své zájmy, hájit své názory a přesvědčovat druhé o jejich správnosti. Jste-li ztotožněni s tím, co říkáte, pak vaše tělo reaguje na odlišné názory pocitem ohrožení. Typickou reakcí na ohrožení je útok nebo útěk. Využijte svou zvídavost na rozšiřování obzorů vaší mysli. Nové učení či zážitky spojené s cestováním vám pomohou přerůst svá současná přesvědčení. V únoru zesílí ambice něčeho dosáhnout. Chcete být pánem svého času, proto nejlépe uděláte, když se vrhnete na nějaký nezávislý projekt. Jste-li nuceni spolupracovat, hledejte oblast společných zájmů, namísto boje o osobní vítězství.

Býci,

Nervozita a neklid ukazuje na nutnost změny, hlavně v oblasti práce a ve vztazích založených na zodpovědnosti a autoritářském přístupu. Prozkoumejte, kde vás brzdí obavy ze ztráty jistot. Spolehnout se můžete na nejnovější trendy a alternativní přístupy. Pracovní a přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře a nezávislosti rozšíří vaše obzory a pomohou vám vyrůst. Poznáte nové hodnoty a dokážete je začlenit do svých aktivit. V únoru vás zastaví určitá omezení, která vás přinutí zamyslet se nad směrem, kterým se vydáváte. Náhlé události, které vás překvapí, povedou k ukončení určitých vazeb a vztahů, na něž jste se dosud spoléhali.

Blíženci,

Zamýšlíte se nad svými cíli, přehodnocujete své ideály, nebo ideály určitého uskupení, jehož jste součástí. Zvažujete, zda jsou tyto ideály vaše a zda vám vyhovují. Všimněte si, jestli nejste už jen ze setrvačnosti nástrojem prosazování cizích představ a cílů. Vaše slova mají přesvědčivost, dejte si pozor, k čemu jejich sílu využíváte. Zneužijete-li je k prosazení nepravd či k manipulaci, vyvoláte odpor, který se obrátí proti vám.  Jdete do hloubky jakéhokoliv tématu, který řešíte. Nenechá vás to klidnými, dokud neproniknete k jádru věci. To, co je vám sdělováno, už dopředu zpochybňujete. Pozor, ať nepodlehnete stihomamu. Nejlépe využijete toto nastavení k sebepoznání a k odhalování skrytých motivů Ega.

Raci,

Řešíte pracovní záležitosti, nebo nutnost naplnit cizí očekávání. Pozorujte, jak reagujete, když nenaplňujete to, co se od vás žádá. Cítíte vinu, hledáte způsob, jak vyhovět, nebo to vyřešíte tak, že odejdete? Není-li vám v takovýchto situacích dobře a připadáte si jako oběť, která nemá volbu, zamyslete se nad tím, co vám brání udělat nějakou změnu. Bývá za tím váš strach ze ztráty postavení, jistot, lásky, pozornosti, který je překážkou vývoje vpřed. Pocit, že nemáte volbu probouzí bezmoc a lítost sám nad sebou. V únoru porostete prostřednictvím soucitné pomoci druhým, skrze umění, hledání krásy, lásky a vytváření harmonie mezi duší a tělem.

Lvi,

V lednu se vám daří na poli práva, dokážete prosadit své názory. Rozšiřujete své obzory cestováním či studiem. Jste ochotni tvrdě pracovat. V druhé polovině měsíce zažijete zklamání, či pocit selhání. Můžete se cítit podvedeni, nebo sami rozjíždět aktivity skryté očím veřejnosti. Stojí proti vám lidé s odlišným pohledem na věc, kteří prosazují zájmy své skupiny. Můžete se cítit manipulováni, nebo sami svými slovy a negativně laděnými scénáři probouzet v lidech strach. Pociťujete nervozitu, jste zahlceni informacemi, které ve vás vyvolávají stres. V únoru se dostaví únava, jako důsledek velké zodpovědností, kterou jste si na sebe naložili. Omezení vás přivedou k přehodnocení toho, co je pro vás důležité.    

Panny,

V lednu se zaměřujete na aktivity spojené se zodpovědností, řádem a pravidly. Nečiní vám problém plně se ponořit do pracovních povinností a plnění úkolů. Chcete naplnit očekávání těch, kteří se na vás spoléhají. Sytíte si tak pocit vlastní hodnoty a důležitosti. Ve snaze udržet si pocit kontroly, využíváte různé mocenské nástroje, či práci s energií. Pozorujte, na čem lpíte a jakým způsobem vás pohání obavy ze ztráty. Setkání s odlišnou vírou, ideály, morálními zásadami a životní filozofií vyvolá střet.  Únor se poveze na vlně dobré vůle a vzájemné spolupráce. S využitím inovativního přístupu, alternativních metod či moderních technologií se aktivity v oblasti výdělků, materiálních jistot a hmotného zabezpečení pohnou kupředu.       

Váhy,

Vaše mysl je zaměstnána vizemi do budoucna, moderními technologiemi, či studiem alternativních přístupů. V této oblasti přebíráte zodpovědnost, cítíte tíhu povinností, nebo se stáváte autoritou. Lpění na stávající formě fungování světa, která vám poskytuje určitou jistotu, probudí strach z neznáma. Otevření se změně, umožní posun vědomí. Objevíte řešení vašich problémů, která dosud zůstávala skryta. V lednu vás budou tížit pracovní povinnosti a nutnost plnit cizí očekávání. Tradiční přístup, potřeba dodržet určitá pravidla a řád budou stát proti vaší touze po společenství a spolupráci. Na konci ledna nastanou náhlé události, které vytvoří prostor pro klíčové změny ve vašem životě.

Štíři,   

Životní události ve vás probouzejí soucit a ochotu pomáhat. Vnitřní růst a péče o duši má u vás zelenou. Děláte-li věci proto, že by se dělat měly, a ne proto, že vás to naplňuje, snadno spadnete do pocitu oběti. To, co děláte, děláte pro váš dobrý pocit, či ze strachu z odsouzení. Když si to uvědomíte, pocit oběti se rozplyne. Přemýšlení o budoucnosti vycházející ze scénářů minulosti, vás vtáhne do hry na strach, manipulaci a ovládání. Dovolte si nevěřit všemu, co se říká a píše. Práce a aktivity podporující rozvoj vašeho potenciálu vám přinášejí pocit důležitosti a vlastní hodnoty. V únoru vás nedostatek energie a s tím spojená omezení donutí změnit určité záležitosti ve způsobu fungování vaší materiální oblasti. 

Střelci,

Leden je plný tvořivé a intelektuální práce. Rozšiřujete své obzory novými zážitky skrze studium, cestování či poznávání cizích kultur, náboženství a životních filozofií. Soustředíte se na prosazování a obhajobu svých názorů. Jste-li s nimi příliš ztotožněni, vaše tělo na odlišné postoje reaguje pocitem ohrožení. Pozorujte, jak reagujete na stres – máte tendenci zaútočit, utéct, nebo zůstanete paralyzováni bez schopnosti zareagovat. Koncem ledna vás pochybné aktivity dostanou do problémů. Dejte si pozor na nečestné motivy. Snahy prosadit své osobní zájmy na úkor někoho jiného povedou k pocitu selhání, nebo budete označeni za podvodníka. Nenechte se vtáhnout do manipulativních her vaší či cizí mysli. Udržíte-li si nadhled, snadno poznáte, co se vás týká a nad čím jen mávnout rukou.

Kozorozi,

Vztahy, pracovní záležitosti i témata spojená s řádem, strukturou a zodpovědností vám přináší příležitost zažít moc či bezmoc. Pozorujte, s jakým motivem uplatňujete svou moc. Je-li motivem vašich činů strach ze ztráty či strach ze změn, pak každá snaha mít věci pod kontrolou, vyvolá při neúspěchu pocit bezmoci, nebo budete čelit odporu těch, které ovládáte. Dovolíte-li si projevit svou přirozenost v souladu s dobrem společnosti, pak se dostaví pocit naplnění a radost z tvoření. V únoru vás touha po svobodě a nových zážitcích povede k inovacím a netradičním způsobům řešení současné situace. Dovolte si vystoupit ze své komfortní zóny. Začněte třeba tím, že budete dělat drobné úkony jinak, než jste zvyklí.

Vodnáři,

Průzkum, výzkum, vyšetřování záhad a odkrývání skrytých aspektů vaší psychiky zaměstnávají vaši mysl. Zamýšlíte se nad vašimi cíli, přehodnocujete své sny a ideály, zpochybňujete své předsudky. Skrze komunikaci a výměnu názorů si chcete vytvořit objektivní pohled. V první polovině ledna jste nuceni svou touhu po změně a osvobození držet na uzdě pod vlivem pocitu zodpovědnosti. Koncem ledna převáží rebelské vlivy a vytvoří prostor ke změně. Pokud chcete jít kupředu, nesměrujte svou pozornost k tomu, co vás omezuje, ale k tomu, co chcete vytvořit. Vývoj vychází z přijetí stávajícího. Možná objevíte, že minulost je základnou pro novou stavbu. Bez základů se vaše plány snadno zbortí.

Ryby,

Podvědomí je silnější než vědomá mysl. Pokud se v jakékoliv oblasti vašeho života snažíte a něco vás neustále drží zpátky, je čas podívat se na to, jaké pocity ve vás probouzí výsledek, jehož chcete dosáhnout. Vyplouvají na povrch vytěsněné emoce a pocity, které vás mohou stahovat do beznaděje a rezignace. Pokud si je dokážete nebrat osobně a raději zaměstnáte ruce prací, odejdou tak rychle, jak přišly. Rostete obratem do nitra, duchovními aktivitami a soucitnou ochotou pomáhat potřebným. Rozhodí-li vás současný děj, dopřejte si výlet do přírody, zatančete si, nebo v klidu spočiňte v meditaci. V únoru pocítíte příliv sebevědomí a optimismu. Otevřou se příležitosti k projevení vašeho potenciálu, nenechte je utéct.

Článek byl vydán v časopise JógaDnes 1-2/2022