Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Posledního února se Jupiter uvolní ze sevřené konjunkce se Saturnem, která brzdila jakýkoliv bezstarostný vývoj a svými omezeními nakumulovala odpor k omezování a posílila touhu po změně. Jupiter ve Vodnáři nás do konce roku 2021 provede procesem osvobozování se. Ještě více zintenzivní vliv moderních technologií, sítí, technických či alternativních směrů, vizí, objevů a novátorských projektů zaměřených na lidstvo a pomoc lidem. Jako protiklad ke svobodě jednotlivce dojde k uvědomování si vzájemné propojenosti a závislosti na celku. Přijetím obou pólů dualitního projevu, ve spojení s vodnářským nadhledem a odosobněním se, přijde skutečná svoboda. Jde o vstup do společného Vědomí, do bodu nula, kde vládne láska, tolerance, snášenlivost, pochopení a spolupráce ve jménu vyššího dobra, ale k tomu nám ještě kousek chybí.

Pán karmy Saturn, který působí na každého, u koho Vědomí ještě nepřevzalo vládu nad hmotou, bude ve Vodnáři dohlížet na přijetí kolektivní zodpovědnosti a dovolí jen takový vývoj, k němuž jsme vnitřně vyzráli. Kvadratura Saturnu na Uran v Býku je příslibem bouřlivého procesu osvobozování se až do konce roku 2022. Dva protichůdné principy stojí proti sobě a jakákoliv snaha pouze na jednom vyhroceném pólu, automaticky zablokuje možnosti i druhé strany. Touha po změně bude brzděna obavami a nejistotou v materiální oblasti. Snaha dosáhnout své osobní svobody bude narážet na téma kolektivní zodpovědnosti. Čím větší váhu dáme novému a bagatelizujeme to staré, tím větší potřebu chránit to, nač jsme byli zvyklí, to vyvolá. Strnulost a pocity omezení zapříčiní neklid a napětí mezi starým a novým. Vzpurné protesty proti autoritě v konečném důsledku posílí lpění na stávajícím řádu.

Narození se do nové doby předchází porodní stahy doprovázené bolestným procesem. Důležitost stahů a tlaku, jako dvou protichůdných principů, je nasnadě. Oba póly mají stejnou váhu. Nám zbývá jen přijímat obojí a propojit se s klidem, který se nachází mezi těmito dvěma extrémy.  Strach, vyvolávající stažení prodlužuje a zesiluje bolestivost celého procesu, přílišný tlak, když situace ještě není plně připravena, nadělá v konečném důsledku více škody, než užitku.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

První březnová dekáda zůstává pod vlivem únorového novoluní ve Vodnáři zdůrazňujícího principy svobody, rovnoprávnosti a solidarity. Kvadratura s Marsem v Býku posílená o konjunkci s Černou Lunou vyvolává monstra z hlubin a nutí nás řešit vytěsněná témata ve spojení s tělem, hodnotami, které uctíváme, materiálním zabezpečením a sebehodnotou. Obranné reakce a naučený způsob řešení těchto témat na sebe nenechají dlouho čekat. Může přicházet pocit ztráty smyslu konání, ztráty směru, schopnosti prosadit se a něčeho dosáhnout. Kontakt s nitrem a ochota podívat se na své strachy a motivy, a upřímně se zeptat sami sebe, proč děláme to, co děláme, uvolní traumata a přinesu růst.

Harmonické novoluní v Rybách z 13. března rozpouští v následujícím lunárním cyklu vystavěné barikády a přináší propojení, které zklidňuje. Konjunkce s Venuší a Neptunem staví do popředí vztahy a lásku, probouzí soucit, ochotu ustoupit z pohnutek Ega a udělat něco pro druhé lidi. Nejsme-li zralí pro soucit, přichází lítost, vidíme sami sebe či druhé lidi jako oběti. Jsme vedeni touhou zlepšit svět, zachránit ty, kteří to potřebují. Sextil Pluta na novoluní nám do rukou vloží nástroje, abychom se necítili bezmocní. Mars v trigonu na Pluto je příslibem tvůrčí síly, která dokáže zrealizovat cokoliv, v co věříme, je-li to v celospolečenském zájmu.

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

Novoluní z 12. dubna v Beranu v konjunkci na Venuši a Merkur probouzí chuť sportovat, být aktivní a zažívat dobrodružství, které zároveň chceme s někým sdílet. Sextil s Jupiterem a Marsem přeje dlouhým i krátkým cestám, učení, studiu, rozšiřování si obzorů. Kvadratura Novoluní na Pluto v Kozorohu ještě může omezovat naše nadšení nepopulárními nařízeními, restrikcemi, které vyvolávají pocit bezmoci a manipulace. Je čas zabývat se budoucností, vizemi, zvažovat, jak využít moderní technologie, nové, neotřelé způsoby komunikace a práce a zapojit je do každodenního procesu. Cílem je přinést větší svobodu na jedné straně a intenzivnější propojení s lidmi kolem sebe a se světem jako takovým na straně druhé.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani,

Hledáte nové cesty, jak se uplatnit, naplnit své vize a plány do budoucna. Pomáhá vám přizpůsobivost změnám, ochota se učit, sdílet a cestovat. Vašemu myšlení vládne optimismus a jste schopni dívat se na svět s nadhledem. Snadno tak pochopíte souvislosti. Schopnost sebereflexe funguje lépe, než je pro Berana typické. Od konce března zesílí vaše nadšení, které bude doprovázené vůlí. Můžete oscilovat mezi netrpělivou snahou vše rychle protlačit a mezi ochotou pilně řešit jeden úkol za druhým a zdolávat i ty úkoly, do nichž se vám nikdy nechtělo. Na své cestě se potkáte se zraněnými svého Ega. Jakékoliv léčivé aktivity zaměřené na vztahy, sebelásku a vnitřní dítě jsou pro vás prospěšné.

Býci,

Cítíte napětí mezi snahou udržet jistoty, o něž se opíráte a potřebou svobodného sebevyjádření. Téma výdělku se bije s touhou po samostatnosti a nezávislosti. V březnu jste otevřeni novým a netradičním věcem, vztahům a hodnotám, které vstupují do vašeho života a ukazují vám možnou cestu. Budete-li však roubovat nové zkušenosti na staré principy, nebude to fungovat. Zkuste příliš nepřemýšlet, ale nechat inspiraci, ať se projeví. Dejte otázku a buďte otevřeni cestám, skrze které má přijít odpověď. Může vás to napadnout ve sprše nebo vám zarezonují slova, která uslyšíte z rádia. Otevřete-li se tomu, že je možné absolutně všechno, neminete odpověď, kterou by vaše mysl jinak vytěsnila.

Blíženci,

Potřebujete neustálé impulzy a fyzické výzvy, abyste ukojili svou zvědavost a chuť po poznání nového. Důležité je pro vás zjištění, co vlastně chcete. Jinak máte tendenci mrhat svou energií a přeskakovat od jednoho tématu k druhému, aniž se tím něco skutečně naučíte. Odpověď se skrývá ve vašem nitru, nedá se poznat myslí, ale prožitkem. Potlačujete-li svou zvídavou energii, může se to hlavně v dubnu projevit odříkáním či tíhnutím k alkoholovému opojení.  Když víte, za čím jdete, uplatníte své výborné organizační schopnosti a budete překvapeni, jak snadno jste ochotni krok za krokem plnit leckdy nudné či náročné úkoly pro naplnění svých snů a vizí.

Raci,

Toužíte po harmonii a kráse. Nejlépe jí dosáhnete pobytem v přírodě, nezištnou pomocí druhým nebo zaměřením se na tvoření a uměleckou stránku života. Jste otevřeni novému, vidíte, jak jsou jednotlivé části existence vzájemně propojeny a dokážete toto propojení využít v oblasti výdělku, případně v procesu sebepoznání. V pracovní oblasti se setkáváte s tématem moci. Čekají vás hluboké zážitky, které promění vnímání vaší důležitosti a přínosu pro společnost. V dubnu budete prozkoušeni ze schopnosti něco pustit a nechat jít. Mějte na paměti, že vaší slabinou je lpění na tom, co vám dává pocit jistoty a bezpečí, čímž bráníte přirozenému osamostatnění a nutnému vývoji. Teprve když to pustíte, může se to k vám svobodně vrátit. Pokud ne, víte, že to k vám nikdy nepatřilo.

Lvi,

Chcete-li zářit a vládnout na úkor druhých, budete vedeni ke kolektivní zodpovědnosti. Je-li vaším motivem hmotné zabezpečení, budete řešit otázku, zda setrvat ve stávajících podmínkách, nebo si najít něco, co vám poskytne hodnoty, jež jsou pro vás důležité. Svou sílu budete čerpat z aktivit spojených s obchodem, cestami, sdílením rad a informací, nebo učením. Dokážete-li respektovat že současné kroky ve vašem životě slouží k vašemu učení a pochopení, přirozenou cestou dojdete tam, kde je vaše místo. Neulpíváte-li na představách o úspěchu a štěstí, které jste si dosud vybudovali, ale dovolíte věcem, ať se stanou, objevíte v tom, co prožíváte, pravý poklad.

Panny,

Je čas obohatit svůj život o nové pohledy, směry a trendy ve spojení s přírodou, duchovní tématikou nebo pomocí druhým. Jinak se dostane do rozporu racionální a logická stránka vaší osobnosti, oproti emocím a pocitům. Pozorujte, která vás ovládá silněji, na kterou stranu se stavíte, případně kterou z nich opovrhujete. Pro rovnováhu v životě potřebujte obě. Odmítáním té pocitové části se z vás stává suchopárný stroj. Nepřijetí té racionální vás vtahuje do iluzí a emočních vírů, z nichž nedokážete vystoupit. Jedna nemůže vyhrát nad druhou. Potřebují si naslouchat a naučit se spolupráci. 

Váhy,

Jste připraveny trpělivě a s ochotou dělat náročnou a pečlivou práci, i když nevidíte výsledek. Necítíte velké ambice. Věci se daří, a tak může přijít uznání za dobře vykonanou práci. Vaše mysl je bystrá, schopna nadhledu, spojuje věci do souvislostí. Jde o ideální období pro studium, obchodní a řemeslnou činnost. V dubnu se přidá optimistické naladění a vám se může začít zdát, že vše plyne samo. Jste přesvědčeni, že to, co stojí před vámi hravě zvládnete a také to tak bude. Jen si dejte pozor na ideál dokonalosti. Vaše spokojenost s výkonem záleží na výšce nastavené laťky. Proto jsou někteří lidé stále spokojení a druzí mají pocit, že je s nimi něco špatně.

Štíři,

Dělá vám dobře vše spojené s přírodou, uměním, duchovní tématikou či pomocí druhým lidem. Odsud čerpáte energii a inspiraci. Vazby a vztahy, které navážete v březnu, mají nádech ideálu a probudí ve vás romantické pocity či touhu tvořit. Ve vašich plánech do budoucna narážíte na pocity nejistoty v materiální rovině, případně vás zaměstnávají obavy o svobodu a nezávislost. Potřebujete určitou strukturu a řád, do níž zapadnete a o níž se můžete opřít, ať je to zaměstnavatel, nebo jakákoliv jiná autorita, kterou uznáváte. Zažíváte-li pocit, že se nemáte o co opřít, pak vás mohou ovládat strachy a je pro vás těžké udělat krok do nejistoty a neznáma.

Střelci,  

Máte tendenci přehánět a slibovat více, než jste schopni splnit. Můžete se pustit do příliš mnoha projektů najednou, a tak nebudete moct dostát svým závazkům. To vás postaví do negativního světla a sami můžete zažívat pocit selhání. Možná je třeba poopravit představy, které jste si o sobě utvořili. Nebo se máte smířit s tím, že jste také jenom lidi. Do situací spojených se selháním jste vedeni tehdy, když jste v životě soudili ty, kteří nefungovali podle vámi očekávaných standardů. Nejlépe uděláte, když namísto souzení začnete přijímat chyby jako zkušenosti, které vedou k růstu skrze ponaučení. Strach udělat chybu znemožňuje jakýkoliv vývoj. 

Kozorozi,

Hladce plyne vše, co se týká témat spojených s přírodou, uměním, duchovní oblastí a pomocí druhým lidem. Cítíte se pevní v kramflecích. Jste schopni snadno se vyrovnat se současnou situací, neboť nemáte problém ji přijmout. Jdete si za svým, aniž se necháte manipulovat někým, kdo by rád měl nad vámi kontrolu. Toužíte po hlubokých zážitcích a vztazích, které vás mohou proměnit. V dubnu vás budou lákat záhady, tajemství a objevování toho, co je skryté. Nejlépe tyto tendence využijete k sebepoznání. Rozhodli-li jste se rozjet nové aktivity, v dubnu budete zkoušeni v motivu, který vás k tomu vedl. Zvažujte, od čeho odvíjíte svou vlastní hodnotu. Pak totiž klesá a stoupá s každou prohrou a výhrou a je pro vaši sebehodnotu bolestivé dopustit porážku.

Vodnáři,

V pracovní oblasti sklízíte pozitivní odezvy za dobře vykonanou práci. Přitahují vás aktivity ve spojení s učením, obchodem, sdílením, pohybem a cestováním. Dokážete pečlivě a trpělivě postupovat kupředu, aniž vidíte cíl či očekáváte odměnu. Konáte, protože víte, že je potřeba to udělat. Každodenní rutina či zaběhnuté rituály vás uzemňují a probouzí ve vás spokojenost. V dubnu se povezete na vlně optimismu vyvolaného důvěrou, že všechno zvládnete. Můžete mít pocit, že jste schopni vykonat dvakrát tolik, než obvykle, aniž jste z toho vyřízení. Využijte tento příval energie na tvůrčí činnost, která vás osvobozuje, nikoliv na boj s větrnými mlýny.

Ryby,

Celou svou bytostí chcete zažívat harmonii, lásku a rovnováhu a nyní se vám to i daří. Jste ochotni tomu obětovat život. Pociťujete vzrušení z objevování vnitřních dimenzí sebe i světa kolem vás. Jasně vidíte, jak je vše propojeno se vším. Obohacujete se o nové netradiční hodnoty a vjemy. Přitahuje vás  tématika spojená s Vesmírem. Mizející hranice mezi vámi a vnějším světem mohou narazit na vaši přecitlivělost. Duben může být plný inspirace, romantiky, ale také iluzorního vnímání světa. Váš idealismus a bezmezná víra v dobro může být zklamána kvůli nerealistickým očekáváním zejména v oblasti učení, komunikace či cestování.

Martina Kabala

www.oknododuse.cz

Horoskop vyšel v časopise JógaDnes březen/duben 2021