Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Vlivem několika náročných konstelací procházíme obdobím, kdy je silně otřásáno s naším hodnotovým systémem a se schopností mít věci pod kontrolou. Návrat konjunkce Pluta se Saturnem probouzí silnou potřebu bojovat o zachování podmínek, na něž jsme byli zvyklí. Cokoliv, oč nyní přicházíme, je přijímáno s odporem a probouzí v nás pocity ohrožení. Kvadratura Marsu na Saturn a Pluto rozehrává hru pocitu omezování. To se projevuje buď ve vnitřních stavech, nebo na úrovni zastavení našich vnějších aktivit. Případně v zastavení těla vlivem omezujících procesů vycházejících z nařízení vnějších struktur a řádu tohoto světa. Nedokážeme-li tato omezení přijmout, začíná boj „na život a na smrt“. Konjunkce Marsu s Černou Lunou nás noří hlouběji do podvědomí, a tak veškeré pocity, které nás ochromují, či nutí jednat neadekvátně, vycházejí z nevyřešených traumat z minulosti, jež nám nedovolují věci přijmout a odevzdat vyšší moci. Pozorujte, jak odpor přijmout to, co je, rozehrává boj uvnitř, nebo vně vás.

Sextil Neptunu v Rybách na Jupiter ukazuje cestu skrze soucit s těmi, kteří trpí a zaměření se na charitativní činnost. Tranzit oslabuje Ego a rozpouští ambice a osobní tužby dosáhnout něčeho ve vnějším světě. Navozený pocit, že vše je v pořádku tak, jak je, dodá vnitřní klid a usnadňuje přijetí toho, co přichází. Jen je třeba dát si pozor, aby ono přijetí bylo aktivní, tj. nenechte se událostmi slepě vláčet, ale aktivně konejte tam, kde je vás třeba. Sextil Neptunu na Pluto je nositelem silných transformujících energií. Zaniká zastaralý způsob života, aby mohl být vytvořen nový. Nechte tyto energie na sebe působit a otevřete se nové představě světa. Skrze uvědomění si a překonání zastaralých myšlenkových vzorců se učíte na ničem, co vás opouští, nelpět. Jde o přerod larvy v motýla.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

Novoluní z 19. srpna ve Lvu v konjunkci na Merkur posiluje vědomí sama sebe a dává po dobu následujícího lunárního cyklu ochutnat radost z tvoření. Nyní můžete zářit a zažívat pocit naplnění. Merkur značí mysl, která, dáme-li jí kompetence, má tendenci velet a řídit vše, od představ o nás, přes posuzování správnosti našeho či cizího konání až po stanovování plánů a očekávání do budoucna. Pozorujte, zda zažíváte radost a uspokojení jen tehdy, když máte určitý cíl, nebo dokážete být spokojeni jen tak, sami se sebou, aniž někam směřujete. Trigon Novoluní na Mars s Černou Lunou nás vede k ponoření se do svého nitra. Jste-li s ním ve spojení, dochází k ještě většímu prohloubení a objevování skrytých tajemství existence. Chybí-li vám spojení, přichází pocit ztráty smyslu i směru vašeho života. Skrze osobní krize jste seznamováni s představami, očekáváními či strachy dosud ukrytými v podvědomí a vynášenými na povrch vaší myslí. Řídí-li hlava váš život, pak se snaží vše uchopit a vyřešit. Schopnost konat je však nyní ochromena. Zkuste vše jen přijmout, nesnažit se to řešit a rozumět tomu, a jít dál. Zažíváte pocity, které nemají v přítomnosti opodstatnění. Je to, jako kdybyste stále dokola exhumovali a znovu pohřbívali mrtvé.

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

Novoluní ze 17. září v Panně v trigonu na Jupiter, Saturn a Pluto silně akcentuje zemský aspekt, a tak bude věnována většina pozornosti materiální podstatě, tělu či každodenní rutině a procesu zdokonalování, vylepšování a očišťování všeho druhu ve spojení se zdravím, životním prostředím a v napojení na pravidla, řád a strukturu, která řídí náš život. Převládající napěťové aspekty ukazují na širokou škálu záležitostí, které budeme uvnitř, či navenek řešit. Budeme-li chtít vše uchopit a porozumět tomu myslí, pak převládnou buď přílišná očekávání, završená zklamáním, nebo škarohlídský náhled na život, vedoucí nás do strachů a podléhání pocitům omezení a hledání viníků v podobě různých konspiračních teorií. Dovolme si vstoupit do důvěry, že vše, co přichází, je pouze neutrální energetická vibrace, které jsme jen kdysi v minulosti dali myšlenkový a pocitový náboj. Proto nyní v těle tyto vibrace rezonují a probouzí staré pocity omezování, ohrožení, nejistoty a ztráty. Zkuste je jen přijmout a neřešit, čímž jejich význam bude neutralizován. Nenechte se nachytat na hru Ega. To je skutečné očištění.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Berani, probouzí se ve vás nejistota a ztrácíte pocit jasného směru a schopnosti něco někam dotáhnout. Můžete se cítit omezováni vnějšími vlivy, nad nimiž ztrácíte kontrolu. To ve vás probouzí ohrožení a máte pocit, že svou záchranu si musíte vybojovat. Čím více bojujete, tím více se oddělujete od druhých lidí a začínáte je vidět jako nepřátele. Najednou se ocitnete na bitevním poli a vaše mysl vám předkládá jeden důkaz za druhým. Možná se pro svou záchranu podvolíte, ale jen zdánlivě a v pocitu ponížení budete opovrhovat těmi, jimž jste podlehli. Můžete příliš přebírat zodpovědnost za všechno a za všechny, nebo se naopak vzdáte jakékoliv zodpovědnosti a stáhnete se do ústraní. Zkuste se vymanit z představ vaší mysli a podívat se na vše s nadhledem. Čím více jste ve spojení s vaší pravou podstatou, tím snadněji projdete touto zkouškou v důvěře, aniž se chytíte do léčky vašeho Ega.

Býci, je pro vás snadné vstoupit do přijímajícího nastavení. Život vám předkládá změny jemnou formou, jako nabídku. Nezaleknete-li se změn, můžete tím proplout bez ztráty kytičky a žasnout nad tím, co všechno vám toto období přineslo. Přáno je alternativním přístupům a moderním technologiím, stejně tak vás naplní péče o rodinku, či pohroužení se do každodenní práce. Žijete v pocitu, že vše je dobré tak, jak to je a díky optimistickému vnímání světa lehčeji pouštíte to, oč přicházíte, abyste uvolnili prostor pro něco nového, co se tvoří. Pokud přeci jen začnete podléhat negativním pocitům, které se na vás hrnou ze všech stran, vraťte se k činnostem, které vás uzemňují a dodají vám pocit pevné půdy pod nohama.

Blíženci, využijte vaši zvědavost k pozorování myšlenek, které se derou jakoby odnikud a nesnažte se je hned řešit a zpracovávat. Je čas si uvědomit, že jde o program mysli, který funguje jako rušička domněle nepřátelského vysílání. Probouzet se mohou pocity omezování, bezmoci, či budete zváni k aktivitám, které jsou jen plýtváním vašeho času. Je na vás, zda myšlenkám uvěříte, dáte jim pozornost a zůstanete v jistotu navozující představě o tom, co je pro vás důležité, nebo s laskavostí vám vlastní jen blahosklonně necháte, aby skrze vás prošly a vy se zaměříte hlouběji, za ně. Také se snadněji necháte stáhnout přílišným zaměřením se na to, co není vnímáno jako čisté a dokonalé a ve snaze vše napravovat, či se něčemu vyhýbat, přijdete o vnitřní pocit, že můžete svobodně dýchat a pohybovat se.

Raci, máte tendenci zaměňovat lásku za péči, a tak pečujete o vše, co máte rádi a svou až dusící mateřskou láskou jim bráníte dělat své zkušenosti a tím růst. Proto dochází k pocitům nevděku, když ti, pro něž jste se obětovali, vás opustí, nebo odmítnou vaši starostlivost. Ve vztazích mohou vznikat konflikty mezi přijímáním a dáváním, můžete příliš dávat a pak se cítíte prázdní a ublížení, když zde není nikdo, kdo by vás opět naplnil. Případně si mylně nastavíte očekávání, co byste měli dostat, a protože druzí tu nejsou od toho, aby vás naplnili, budou čelit vašim reakcím, když od nich nedostanete to, co jste chtěli. Je možné, že tento proces je již nastaven v podvědomí, a tak pouze reagujete na pocit nedostatku péče a výživy, který si nesete z raného dětství a v přítomnosti jen hledáte příčinu toho pocitu. Zkuste na ten pocit jen nereagovat, neuvěřit mu, nezačít jej řešit, jen jej přijmout jako ozvěnu starých časů, která odezní tak rychle, jak rychle ztratí sílu, či možnost od něčeho se odrazit.                                                           

Lvi, vaše myšlenky se točí kolem vztahů. Vidíte věci reálně a jste ochotni do nich investovat, pokud vám dávají smysl. Uvědomte si jen, že skutečné vztahy nejsou obchod. Pokud máte tendenci si lidi kupovat, nebo si své svědomí vykoupit hmotným prospěchem, narazíte, když vám dojdou finance. Až když člověk zažije problémy, začne zvažovat, co má pro něj ten skutečný význam. Možná jste plni nápadů a chuti vrhnout se do nějakého dobrodružství, ale brzy zjistíte, že pro to nyní nejsou příhodné podmínky. Vaše podvědomá mysl vynese strachy a pocity omezení, které jste dosud neřešili. Budete vrženi do víru osobních dramat, abyste se s nimi seznámili a přijali se ve všech maskách a rolích, které jste si na sebe ušili. Zkuste se tomu zasmát, jen tak se vše stane fraškou ve hře vašeho Ega a vy přijmete, že to má svůj hlubší smysl, který možná z dané úrovně ještě nejste schopni zahlédnout.

Panny, jste ve svém živlu, co se týká potřeby něco vylepšit, zdokonalit či očistit. Věnujete pozornost tělu, životnímu prostředí, či úklidu domácnosti a každodenním rutinním postupům, které jsou příslibem řádu a pořádku. Potřebujete-li nyní prosadit nějaká pravidla či řád právě ve spojení s tělem, léčením, či životním prostředím, tak se do toho s chutí pusťte, hvězdy jsou vám nakloněny. Je přáno i alternativním a netradičním směrům, a tak ona pravidla budou odrážet pokrok a otevírat dveře osvobození se od všeho nefunkčního, starého, opotřebovaného. Hrozí vám jediné nebezpečí, když podlehnete pocitu, že jste přišli spasit svět. Pak vám mysl bude předkládat iluzorní scénáře toho, co se děje a vy se budete snažit napravit něco, co nápravu nepotřebuje, čímž vytvoříte jen chaos a podhoubí pro lži, nejasnosti a nedorozumění.

Váhy, racionální přístup vám nyní pomůže stát pevně nohama na zemi, i když můžete mít pocit, že všechno stojí proti vám. Zaměřte se na vztahy s druhými lidmi a vzájemný vztah všeho kolem vás. Uvědomujte si, že každá mince má dvě strany. Abychom rozeznali, co je pro nás dobré, potřebujeme poznat i to špatné. Pro zvědomění pocitu radosti, potřebujeme zažívat i smutek. To, zda je někdo hodný, odlišíme jen poznáním zlého. Oba póly jsou pro naše poznání klíčové a oba jsou stejně důležité. Stejně, jako byste těžko identifikovali sami sebe, kdyby nebylo pocitu oddělenosti od druhých lidí. Rovnováha nastává v neutrálním bodě, kdy přestanete přikládat kladné či záporné znaménko čemukoliv, co se ve vašem životě děje. Proto je pro vaše znamení těžké přiklonit se jen na jednu stranu a když někdo zdůrazní jen jeden pól, okamžitě obhajujete opak. Jen nezapomeňte zůstat nad věcí. Jinak budete do této hry duality silně emočně vtaženi.

Štíři, kromě možných pocitů nejistoty ohledně materiálních záležitostí, které vás však vyburcuje k určitým očistným opatřením, vás čeká celkem pohodové období. Máte radost z práce kolem domova a dětí, i když možná nedostanete vždy to, co očekáváte. Netlačte na pilu. Pokud se příliš snažíte mít vše ve svých rukách, můžete čekat situace, které vám ukážou, jaká je to iluze. Jestliže jste si nastavili nějaký ideál dokonalosti, budete se neustále bičovat tlakem sami na sebe a na to, co musíte zvládnout. Velmi pravděpodobně stejně nenaplníte očekávání druhých lidí a čím více se snažit, tím více se od vás druzí budou odtahovat, protože je vaše péče může dusit. Bude-li vám chybět kontrola, mohou se objevovat pocity žárlivosti či nenávisti, kdykoliv budete ztrácet pevnou půdu pod nohama. Nenechte se těmito pocity strhnout k neuváženým činům, velmi brzy byste toho litovali.

Střelci, nenechte si udusit svou chuť do života přílišným zaměřením se na tělo, zdraví, očistu, či zdokonalování něčeho, co se vám nezdá v pořádku. Pocítíte-li velký tlak z této strany, můžete utíkat do snění, utěšovat se spirituálními prožitky, nebo unikat k podpůrným látkám, které ulehčí vnímání tíhy povinností, jenž si na svá bedra svými očekáváním kladete. To vás zpětně hodí do pocitu nedokonalosti a nečistoty, čímž ještě více posílíte potřebu očistit se, a tak se budete neustále točit v bludném kruhu. Zkuste se na vše podívat racionálně a ideálně ne jednostranně. Najděte si co nejvíce informací pro získání větší objektivity, možná zjistíte, že jste se jen stali obětí dezinformací, z jejichž zajetí jste již mentálně vyrostli.

Kozorozi, děje se toho tolik, že ani nestačíte reagovat. Nejlépe uděláte, když budete přijímat to, co přichází s pocitem, že vše je v pořádku tak, jak to je a nebudete se to snažit vyřešit, či s tím bojovat. Opřete se o optimistický nadhled, díky kterému jste lépe schopni uvidět souvislosti. Ocitnete-li se v chaosu pocitů a myšlenkových smrští, či vám chybí životní směr, nahlédněte do svého nitra, zda se tam nenachází odmítání dané situace. Mohla by vás totiž z toho extrémně rozbolet hlava, nebo se to projevit na vaší kůži. Cokoliv budete činit v pracovní oblasti, ve vás může probouzet nejistotu, nebo vnášet disharmonii do oblasti domova. Proto dělejte jen to, za čím si opravdu stojíte, to bude vaše kotva, která vás udrží nad vodou, i když vše kolem vás smete potopa.

Vodnáři, hledáte rovnováhu v tom, co žijete. Zjišťujete, jak moc jsou pro vás důležité vztahy. Jediné, co vnáší problém do vztahu, jsou vaše představy o vztahu a o vaší roli v ní. Nyní jasně vidíte, na čem jsou vaše vazby založeny. A tak jděte po motivech, které vás ve vztahu drží. Může tak dojít k očištění se od vazeb, které vás spíš brzdí, než aby vám sloužily. Skutečná svoboda ve vztahu vzniká tehdy, když vymažete svá očekávání a začnete toho druhého přijímat takového, jaký je. Díky tomu vymažete závislosti na přijetí a pocitech jistoty, tendence pomáhat a zachraňovat, abyste si druhého zasloužili, snahu činit druhé šťastnými, protože tu od toho jste a tak obětujete sami sebe. Přijetím vstoupíte do stavu lásky, do společného vědomí, a tak cokoliv děláte pro sebe, děláte i pro partnera a cokoliv děláte pro partnera vnímáte, že děláte pro sebe.

Ryby, vstoupíte do pocitu, že vše, co se děje, je v pořádku. Neusněte na vavřínech, ale zůstaňte aktivně přijímající, abyste nezmeškali okamžik, kdy jste volány k akci. Motivem vaší aktivity nemají být pocity nepřijetí a snaha zlepšit či změnit to, co je. Vaše aktivita vychází z přijetí toho, co je. Okolní dění je odrazem transformačního procesu, jehož jste součástí. Buďte otevřené novému pohledu na sebe, na hodnoty, které podporujete, na smysl a fungování této společnosti. Nenechte se vtáhnout do světa mysli, která skrze negativní pocity a snahu je řešit a rozumět jim, hledá vysvětlení a chytá se jakékoliv indicie, že něco není v pořádku. Dokážete-li tyto pocity jen přijmout, postupně se dostaví spokojenost a nadhled. Váš vnitřní klid bude největší pomocí pro všechny, kteří sebou nechají smýkat ve víru událostí a pocitů s tím spojených.

Martina Kabala

Vydáno v časopise JógaDnes září, říjen 2020