Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Silně obsazené pole Kozoroha udává takt dění tohoto období. Je zkoušena naše schopnost převzít zodpovědnost za sebe a své činy a konat podle vlastního svědomí, nikoliv pod vlivem vnějších událostí, nařízení, zákazů a příkazů. Planeta Mars se od konce června až do 6. ledna zdržuje ve znamení Berana. Nutí nás čelit své vlastní síle v její nejsyrovější podobě. Kvadratura Pluta na Mars v Beranu, která působí až do 26. prosince, probouzí hluboko zasunuté pohnutky Ega a vynáší na povrch veškeré motivy, kvůli nimž svou sílu manipulujeme či brzdíme. Ten, kdo svou vnitřní sílu nemá zablokovanou, je v této době velmi tvůrčí, a je schopen vynaložit obrovské množství energie na realizaci cílů, které nejsou jen osobní, ale mají skupinový až celospolečenský dosah. Zablokovaná energie se projevuje strachem z násilí, silnými pocity ohrožení, naštvaností na všechno a na všechny. Agrese, při obavách ze své vlastní síly, se obrací proti nám samým, a tak se setkáváme se sebedestruktivními sklony. Tam, kde vládne silné Ego, eskaluje touha po moci, ovládání a dosahování svých cílů a postavení bez ohledu na způsob, jakým se onoho postavení dosáhne. To probouzí opačné síly, které pod vlivem pocitů ohrožení zahajují boj o osvobození se z otroctví. Každý reaguje podle svého vnitřního příběhu, ukotveného v emočních a myšlenkových záznamech našeho těla. 

Černá Luna, znázorňující rovinou podvědomí, vládne od 22. října znamení Býka. Na povrch vyplují vytěsněná témata ve spojení s materiálním zabezpečením, finanční jistotou, sebehodnotou a hodnotami, kterých si ceníme. Skrze extrémní zkušenosti budeme konfrontováni s otázkou: „Jaké jsou hodnoty, na nichž opravdu záleží?“.

V polovině prosince se rozvolní sevření Jupiteru, Saturnu a Pluta v Kozorohu a planeta Saturn a Jupiter vstoupí do svobodného znamení Vodnáře. Otevře se cesta k vytvoření nové struktury, jenž je příslibem svobodného růstu, který vychází z propojení se s celkem. Tak vydržme!

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

Novoluní ze 16. října ve Vahách se nachází v opozice s retrográdním Marsem a v kvadratuře na spojení Jupiteru, Saturnu a Pluta. Trpět budou vztahy všeho druhu. Po dobu čtyř týdnů budou silně egoistické aspekty rozpoutávat boje a dělat z lidí nepřátele. Frustrace bude přerůstat v agresi. Přehnaná očekávání se vystřídají s nudou z jejich nenaplnění. Nespokojenost sami se sebou, nejistota a schopnost vidět vše jen ze svého osobního úhlu pohledu ukazují na silnou subjektivitu a tendenci konat v obraně. Merkur v opozici na Uran podněcuje silnou touhu po poznání, což je příslibem možných objevů a vědeckých poznatků, které buď kvůli své nadčasovosti nemusí být přijaty širokou veřejností, či svým krátkozrakým pohledem omezí svobodu. Zesílena bude touha po duchovní cestě. Vlivem opozice Venuše na Neptun je třeba dát pozor na sebeobětování, idealizace a s nimi spojená zklamání. Touha po úniku před těžkostmi života, bude realizována jakýmikoliv prostředky. Kvadratura Merkuru se Saturnem a Plutem rozehrává hru negativních představ a konspiračních teorií, které mají za cíl zasít strach do našich srdcí. Uvolnění přijde s novým novoluním 15. listopadu, které se nachází ve Štíru v harmonickém spojení s Neptunem, Jupiterem, Saturnem i Plutem. To přináší zásadní zvrat v psychice. Ta nám dovolí uvidět dary, které nám daná situace přináší, namísto boje o udržení stávajícího. Přerod přichází buď na úplném dně, ve stavu rezignace a bezmoci, nebo v dobrovolném odpoutání se od lpění a kontroly toho, co se děje, neboť zahlédneme skutečnost novou optikou.

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

Do 14. prosince přetrvává vliv novoluní ve Štíru, věci do sebe začínají zapadat. To, zač jsme bojovali, se přirozeně zakomponuje do našich životů, a to nekonfliktním způsobem. Planeta Merkur, se přesune z vážného a autoritářského Kozoroha, do optimistického Střelce směřujícího k růstu, a tak bude naše mysl schopna podívat se na vše z té lepší stránky. 12. prosince vstoupí pán Karmy, planeta Saturn do Vodnáře, čímž se rozjede posun od stávajícího, tradičního a možná i zkostnatělého řádu a pořádku, který však bylo třeba přijmout jako naši součást, k budování struktury, odpovídající současným potřebám. Ideou Vodnářského věku je společnost založená na vzájemném propojení a spolupráci jedinců, kde všichni mohou projevit svou jedinečnost, aniž je jedna nadřazena druhé.

19. prosince tento proces podpoří vstup planety Jupiter do téhož znamení.

Novoluní ze 14. prosince ve Střelci, v harmonickém spojení s Merkurem a Marsem je nadcházející lunární cyklus příslibem nových aktivit a myšlenek, které přesahují úroveň naučeného. Kdo překročí svou komfortní zónu, bude odměněn novým poznáním. Kvadratura Neptunu na novoluní ve Střelci vytahuje na povrch veškeré idealizace a očekávání, která máme směrem k sobě a k životu vůbec nastavena. Zklamání nám ukážou, kde nás naše idealizace a nadměrná očekávání odvádí od možnosti žít spokojený život.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Berani, přehnaná očekávání střídá nuda, když akce, po nichž toužíte nemohou být uskutečněny. Jste vedeni k sobě, abyste své touhy a jejich naplnění našli uvnitř. Přijměte to jako dar. To skutečné se rodí z ničeho. Jakmile to v sobě objevíte, otevře se vám prostor pro tvoření, které nevychází z touhy po naplnění, ale z čisté radosti z tvoření. Napojujete se na přirozený zdroj inspirace, která skrze vás protéká. Pokud zůstanete v pocitech, že jste omezováni, vyplýtváte veškerou svou sílu na hledání nepřítele a na boj s větrnými mlýny. Vše se začne proměňovat, až se síla bouřícího Ega vyčerpá.

Býci, probíhá proces přehodnocování minulosti. To, na čem jste dosud lpěli, neboť vám to poskytlo finanční či emocionální jistotu, je vyvráceno zpochybněním minulosti. Touha osvobodit se se přetahuje se lpěním, vyvolaným strachem ze ztráty. Pozorujte, na čem jste závislí a proč to nejste schopni pustit. Uvolnění přijde v polovině listopadu. Pokud ztratíte zábrany, pak touha po svobodě nabere na obrátkách a projeví se nečekanými činy, které mohou být až na hraně zdravého rozumu. Příčinou je to, že vyplouvají na povrch nezpracovaná témata ztracené svobody. Mějte na paměti, že pocity nesvobody neodpovídají reáliím, v nichž se nacházíte, a tak prostředky, které zvolíte k osvobození, budou velmi pravděpodobně neadekvátní.

Blíženci, vaše aktivity nejsou v rozporu s tím, co se děje, a tak v klidu děláte to, co vás baví, jako kdyby se vás okolní dění netýkalo. Ve vztazích si umíte říct to, co potřebujete. Jste rádi ve společnosti lidí, kteří vás přijímají. Pokud se pro něco rozhodnete, umíte to podpořit slovy i činy. Od konce listopadu budete řešit téma etiky či víry, neboť to, o čem jste hluboce přesvědčeni, bude v protikladu s tím, co se po vás bude chtít. Nezapomeňte se rozhodnout podle svého vnitřního svědomí. Pokud zvítězí touha po hojnosti a růstu, nad tím, co vnitřně cítíte, že si můžete dovolit, čekejte komplikace. Ale i tak to bude dobrá zkušenost, která vám ukáže, čemu příště naslouchat, a čemu se naopak vyhnout.

Raci, můžete se cítit válcováni tím, co se na vás valí. Přílišná očekávání střídá pocit omezování a bezmoc. Může převládnout přesvědčení, že se vás druzí snaží zničit. Vaše citlivost až přecitlivělost vás nutí schovat se před smrští rozvířených emocí kolem vás. Uděláte nejlépe, když se budete pohybovat ve světe umění, vyrazíte do přírody a budete ve všem vidět to, co vám to dává, namísto chmur z toho, oč přicházíte. Učíte se nelpět a nenechat se ovládnout negací. Emoce jsou jen informací, že jste chtěli něco jiného, než přišlo, ale nikde není psáno, že vaše mysl, která si vysnila ideální svět, přesně ví, co je pro vás to nejlepší.

Lvi, pociťujete silnou touhu po svobodě a zároveň jste závislí na jistotách, které jste si oblíbili. Uvnitř bouří rebel, který se nechce podřídit. Nesvobodní jste právě kvůli pocitům závislosti, jimž se podvědomě bráníte, a tak se zároveň držíte, a přitom se snažíte zastrašit ty, které držíte a donutit je k tomu, aby vás pustili. Když vás pustí, budete z toho v šoku. Teprve pak uvidíte, že jste to byli vy, kdo se nechtěl pustit. Přestaňte se zabývat tím, co vás domněle drží a omezuje a zaměřte svou pozornost na sport či aktivity, které vás lákají a jsou v souladu se situací, v níž se nacházíte. Až v klidu nitra, když se protichůdné pocity rozpustí v aktivitě, najdete cestu ven.

Panny, vaší výhodou je, že materiální svět, se všemi jeho zákonitostmi, vnímáte jako podstatu, na které stavíte svou existenci. Z ní vycházíte a odsud tvoříte. Není-li váš pohled na život zkostnatělý, pak dovolujete novým poznatkům a pravidlům, aby přetvářeli váš přístup k sobě, k životnímu prostředí a životu vůbec. Struktura, v níž se pohybujete vám stále slouží, a vy prožíváte hojnost uvnitř či vně. Pokud se cokoliv ve vašem životě zaseklo, podívejte se pozorně na své představy a očekávání, které se k dané záležitosti pojí. Objevíte iluzi, která vám brání uvidět skutečnou podstatu toho, co se tím učíte a proč si nedovolujete tím projít.

Váhy, vše se točí kolem rovnováhy. V dualitním prostředí, kde každá mince má dvě strany, je snaha o nalezení rovnováhy něco jako snaha zastavit lopatky větrného mlýnu pouhou myšlenkou. Takový klid je závislý na síle větru, tedy na vnějším prostředí, a tak stále zažíváte bezmoc, když vás něco či někdo rozhazuje a boří vaši harmonii. Pokud se s tím ztotožníte, pak trpí vaše sebehodnota. Neustále řešíte, zda následovat svá osobní přání, nebo ustoupit druhým. Ve vztazích se můžete cítit drceny sobeckým chováním druhých a jejich neschopností uvidět to i z vašeho úhlu pohledu. Od konce listopadu budete mít příležitost posunout si hranice poznání prostřednictvím studia, cestování, či setkáním s novou životní filozofií, která ovlivní váš pohled na život a jeho smysl.

Štíři, vyplouvají na povrch nezpracovaná témata ve spojení s majetkem, hodnotami a hmotným zabezpečením. Buď vás to nutí extrémně lpět na tom, co máte, nebo máte tendenci odhodit vše, na čem jste doposud byli závislí. To, jakým způsobem nyní zacházíte s penězi, vás poučí o tom, od čeho odvozujete vaši sebehodnotu, a zda se cítíte zde na zemi „doma“ tj. v bezpečí. V listopadu ještě můžete lpět na vlastní důležitosti, kterou vám dodává status např. v zaměstnání. V prosinci budete mít chuť se vším praštit a poženete se za svobodou za každou cenu. Dejte si pozor, abyste následně neplakali nad troskami toho, co jste při své překotné snaze o osvobození, zbořili. Emoce jakéhokoliv druhu jsou obvykle špatným rádcem při rozhodování.

Střelci, hnáni touhou se vrháte do nových dobrodružství. Tím si posouváte hranice a objevujete novou pravdu o sobě. Přehnaná očekávání střídá nuda, pokud aktivity, kterými jste zvyklí zaplnit svůj den, nejsou k dispozici. Nyní vše vnímáte subjektivně. Z nudy, kdy vymizí veškeré vnější impulzy, vyrůstá vaše skutečná podstata. Pozorujte, jak se postupně objeví chuť tvořit. V poslední třetině listopadu se Slunce přehoupne do vašeho znamení, a tak mohou přijít příležitosti, které vám dají prostor pocítit radost a prožít spokojenost. Přestaňte se hnát za iluzí dokonalosti a odložte velká očekávání. Jejich nenaplnění je příčinou nespokojenosti a pocitů nedostatečnosti, ne vy, to, kdo jste a jak žijete svůj život.

Kozorozi, zažíváte pocity ohrožení, případně se cítíte aktivitou druhých lidí omezováni či zraňováni. Pozorujte, že když vás ovládne strach, máte tendenci vidět vše kolem sebe jako nepřátelské. Abyste zvítězili, musíte vše řídit, ovládat, mít pod kontrolou. Vycházíte ze svých představ o tom, co je správné a důležité. Pokud se děje opak, cítíte bezmoc. Tu odmítáte. Nechcete se cítit jako oběť situace, či druhého člověka, a tak bojujete i se sebou a svými pocity. Pokud je potlačíte, vaším nepřítelem se stane tělo, které kvůli potlačování, onemocní. Život se zdá jako jedna velká překážková dráha. Ačkoliv byste se rádi osvobodili, závislost na určitých aspektech vašeho života vám to nedovolí. Na konci listopadu se vám více uvolní ruce a nahlédnete na to, co je svoboda. V půlce prosince přijdou příležitosti, které vás na cestu ke svobodě nasměrují.

Vodnáři, jste konfrontováni s tématem svobody ve vztahu k majetku, hmotnému zabezpečení a hodnotám, které jsou pro vás důležité. Černá Luna v Býku vás žene do extrému a vy se buď svobody zaleknete, nebo ji začnete vzývat jako modlu. V prosinci o ni buď kompletně přijdete, nebo vaše aktivita hnaná touhou po osvobození se vám sebere to, na čem jste lpěli. V půlce prosince vstoupí Jupiter a Saturn do vašeho znamení, a tak vše bude jako na houpačce. Když vám narostou křídla, budou vzápětí přistřižena. Po křeči vyvolávající strach přijde euforie z uvolnění, která opět povede ke stažení. Nechte děj proběhnout, rodí se nové vědomí.

Ryby, můžete mít pocit, že se nemáte o co opřít. Vše, co dodávalo pocit jistoty a bezpečí mizí. Stav vaší psychiky záleží na tom, zda umíte fungovat v chaosu a prázdnotě mysli. Pokud to přijmete jako nový začátek, budete se radovat z toho, co vzniká. Chybí-li vám ukotvení v těle a hmotném světě, může přicházet deprese a panika, neboť nejste schopni zvládnout ještě větší nejistotu vlivem rozpadajících se myšlenkových i hmotných struktur. Přepadne vás lítost či pocit oběti, kvůli ztrátám. Koncem listopadu se dostanete do střetu s odlišnou životní filozofií, případně budete tlačeny volit v rozporu s vašimi ideály. Pokud jsou to pouze naučené ideály, vedené touhou být ti dobří, budete chtít bojovat. Jsou-li v souladu s vaší vnitřní podstatou, tedy svědomím, odmítnete bez emocí, v klidu vašeho nitra.

Martina Kabala

Předpověď vyšla v časopise JógaDnes listopad-prosinec 2020