Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Jupiter, který se od konce října nachází opět v Rybách a setrvá zde do 20. prosince, slibuje růst prostřednictvím obětavosti, pomoci druhým, soucitu a duchovní práci. Vznikají příležitosti k nastolení rovnováhy a harmonie, ať prostřednictvím práva, umělecké tvorby, péčí o duši či odkrýváním hlubšího smyslu života. Konjunkce Merkuru s Venuší vnáší do vzájemné komunikace citlivost a smysl pro krásu a pomáhá při chápání našich vzorců vnímání a prožívání. Podporuje úspěch při finančních a obchodních jednání.   

Oproti harmonizujícím prvkům Jupiteru v Rybách stojí od 31. října do 31. ledna opozice Černé Luny v Raku na Pluto v Kozorohu. Staví nás před nedořešené záležitosti, které v nás vyvolávají úzkost, negativní emoce a nezpracované reakce na pocity bezmoci, nejistoty a strachu spojené s rozpadem toho, co nám dosud poskytovalo pocit jistoty a bezpečí či systémovou oporu. Nyní jasně vidíme, jak moc se spoléháme na atributy vnějšího světa a bojujeme za jejich bezpodmínečné udržení, a to jakýmikoliv prostředky, namísto důvěry ve zdroj, jenž nás stvořil.

Jupiter v sextilu na Pluto působící od 7. listopadu do 24. prosince přináší regeneraci a tvořivé změny v mnoha oblastech našeho vnitřního i vnějšího života. To, co zaniká, vytváří prostor pro nově vznikající formu. Moc, použitá k tvoření, nastolí změny ovlivňující nás i široké okolí. Otevírají se příležitosti k získání větší mentální svobody či svobody pohybu.

Vliv Marsu v trigonu na Saturn, působící od 12. září do 16. prosince, nás přitáhne k mravenčí práci vyžadující trpělivost, pečlivost a ukázněnost. Tento aspekt podporuje schopnost vykonávat náročnou činnost i bez vidiny zisku a rychlého uspokojení, jen z pocitu, že je to potřeba. Stavíme nové základy, budujeme nový řád, pravidla, systémy a opěrné zdi.  

Kvadratura Marsu s Neptunem a Jupiterem testuje maják, kterým se řídíme. Unáší-li nás optimistická víra, že se nám nemůže nic stát a že vše se naplní tak, jak očekáváme a nejlépe bez našeho přičinění, budeme zklamáni. Recept na spásu vycházející z předpokladu, že budeme-li ti dobří, a necháme se vést vůlí druhých bez aktivní účasti, svět nám oplatí stejnou mincí, povede k pocitu oběti a ztracenosti.  

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

Novoluní z 25. října ve Štíru v konjunkci na Merkur a Venuši, v trigonu na Mars ukazuje pro následující lunární cyklus na čilou komunikaci vedenou diplomacií a snahou dosáhnout harmonie a míru. Pokvete obchod, finanční záležitosti, láska a společenské styky. Zaměříme se na vše krásné a žádoucí, na to, co podporuje naši sebehodnotu. S elánem se pouštíme do nezávislých či na sport zaměřených aktivit. Kvadratura Pluta na novoluní nás ve spojení s autoritou, řádem a dosavadní strukturou, o kterou se opíráme, vtáhne do boje o moc, či do pocitů oběti, rozhoduje-li se o nás bez nás. Touha mít vše pod kontrolou vychází ze strachu z prohry. Jak ale můžeme říct, zda jde skutečně o prohru. Nevzdávejme se příliš brzy, buďme aktivní tam, kde výsledek závisí na našem přispění. Tam, kde karty byly rozdány a není v naší moci změnit tok řeky, přijměme tuto skutečnost a naučme se s ní žít.

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

Novoluní z 24. listopadu ve Střelci, opět v konjunkci na Merkur a Venuši, v trigonu na Jupiter v Rybách, nás v nadcházejícím lunárním cyklu provede obdobím zaměřeným na ideál lásky a krásy, na nekonečný růst a posouvání hranic skrze vzájemnou sounáležitost, pomoc, duchovní podporu či odkrývání hlubšího smyslu života. Daří se dalekým cestám, studiu odlišných kultur, právním záležitostem či všemu lišícímu se od běžné rutiny. Odvaha a pozitivní pohled na život nás podnítí k vykročení z komfortní zóny. Za touto hranicí se mysl topí v nejistotě, ale Vědomí slibuje nekonečný růst.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                     

Beran

Vědomá snaha stojí proti podvědomým vlivům. Tvoříte a naplňujete své cíle v oblasti komunikace, učení, obchodních aktivit, či ve spojení s příbuznými a lidmi z vašeho okolí. Nejste-li schopni navzdory svým vědomým snahám je naplnit, případně vyvoláváte spory, které nevedou k řešení, pak se podívejte na to, na čem lpíte a čeho se ve spojení s těmito tématy obáváte. V prosinci se vydejte na cesty za poznáním. Dařit se bude jakýmkoliv činnostem, které odráží to, čemu věříte.

Býk

V listopadu vás přitahuje moc v jakékoliv podobě. Zajímají vás záhady, zabýváte se průzkumem, či odkrýváním hlubokých pravd. Ovládne-li vás touha, pak jste ochotni vzdát se pro ni i toho, na čem obvykle lpíte. Povznáší vás umělecká tvorba, či zaměření se na soucitnou pomoc těm, kteří to potřebují. Od poloviny prosince se vrátíte k pragmatismu a soustředění se na užitečné a zabezpečující vazby.

Blíženci

Jde o vynikající období pro intelektuální činnost, studium a obchodní aktivity. Prosazujete své zájmy. Nutíte druhé věřit tomu, čemu sami věříte. Jste-li příliš ztotožněni se svou pravdou, vyvoláte hádky. Obavy z konfliktu vedou k potlačení energie, která se projevuje odříkáním či únikem před realitou pomocí podpůrných prostředků. Pragmatismus a pevná opora v pravidlech a řádu, vám dodají jistotu a soustředění. Následování mlžných představ či stavba vzdušných zámků vede ke ztrátě směru. 

Rak

Soustředíte se na soucitnou pomoc potřebným, na uměleckou tvorbu, pobyt v ústraní a péči o duši. V listopadu vás lákají záhady a utajované skutečnosti. Možná taháte za nitky v pozadí událostí. Nejistota či pocit bezmoci spojený s domovem ve vás vyvolává negativní emoce a strachy. Je třeba postavit se jim čelem. V prosinci se otevírají možnosti nového pohledu na svět prostřednictvím studia cizích kultur, cestování a vyššího vědění.  

Lev

Více než o radost z tvoření, jde o moc. Všimněte si, zda to, co děláte, vám přináší radost, nebo zda je pocit uspokojení spjat s vnějšími atributy, jako je pozornost, sláva, moc a kontrola. Jste akční. Daří se vám při obchodních jednáních, při řešení finančních záležitostí, nebo při aktivitách propojených se sourozenci či sousedy. Záležitosti vedené kolektivní zodpovědností a omezeními, která to s sebou nese,  ve vás vyvolávají nepříjemný tlak. V tomto se učíte podřídit obecnému zájmu. 

Panna

Listopad vás vtáhne do řešení skrytých aspektů psychiky a pocitů. Přemýšlíte o hlubokých pravdách. Možné je setkání s někým, kdo vás přinutí zamyslet se a zpochybnit hodnoty a přesvědčení, které jste dosud zastávali. Případně se stáváte nástrojem tohoto druhu změn u druhých. Od poloviny listopadu narážíte na odlišné ideologie a názory. Ztotožňujete-li se se svou pravdou, berete nesouhlas jako nepřijetí vaší osoby a reagujete neadekvátně. Prosinec vás vrátí k pragmatismu a řešení praktických záležitostí.

Váhy

Využíváte pohotovost, přizpůsobivost a mnohostrannost. Daří se aktivitám vyžadujícím bystrý intelekt. Život běží v rychlém tempu. Od poloviny listopadu prosazujete své ideály a myšlenky s optimismem a lehkostí. Nejistota ve spojení s domovem a ohrožení ambicemi druhých, ve vás probouzí negativní emoce a obranné mechanismy. Je pro vás těžké reagovat, nebo naopak reagujete neadekvátně v situacích, které aktivují vaše stará zranění.

Štír

Jste ponořeni do záhad, řešíte téma moci či bezmoci nebo to, co je vnímáno společností jako tabu.  Využíváte svou hloubavou povahu k odkrývání nepravostí, k průzkumu a výzkumu vnějších či vnitřních aspektů života. Možné jsou obavy o majetek a finance, nebo řešíte půjčku. Vnímání propojenosti s celkem vás skrze soucit vede k pomoci potřebným. Případně trávíte více času v přírodě, o samotě či péčí o duši. V prosinci se zaměřujete na praktická témata a hledáte řešení nastalých problémů. 

Střelec

Rostete skrze duchovní rozměr života. Uvědomujete si vzájemnou propojenost a jste ochotni přispívat celku bez ohledu na osobní prospěch. Aktivně prosazujete to, čemu věříte. V každodenním životě se ukazuje, zda dokážete žít své ideály. Pokud ne, přijdou pocity zklamání a rozčarování. Berte to jako osobní audit toho, kde se nacházíte, nikoliv jako porážku. Skutečná moudrost je výsledkem prožitku, nikoliv četby či diskusí. Nebojte se udělat chybu, odvaha vás posouvá vpřed.

Kozoroh

Noříte se do témat spojených s mocí, hodnotami druhých či konečností. Jste konfrontováni s jejich odvrácenou stranou. Pozorujte, jak reagujete, ztrácíte-li kontrolu nad tím, co se vám či kolem vás děje. Nikoliv situace samotná, ale odmítání takovýchto dějů vede k utrpení. Každou zkušeností dozráváme. V prosinci dochází k přehodnocování vaší pracovní pozice, role ve společnosti a toho, co jste dosud dokázali. Je vhodný čas na sebepropagaci a dojednávání smluvních podmínek. Neutopte se v detailech.    

Vodnář

Přehodnocujete své postoje ohledně zodpovědnosti, svobody, jedinečnosti a spontaneity. Cítíte se součástí určitého uskupení, či se z něj snažíte uniknout? Touha osvobodit se je následována omezeními. Každá snaha o posun vpřed vám ukáže, s čím musíte na své cestě počítat. Dokud to nezačleníte do svého života, stojí vám to v cestě na každém kroku. Váš směr je udáván bojem proti takovýmto omezením, namísto svobodné tvorby a spontánního sebevyjádření. 

Ryby

Mírnost, laskavost a duchovní síla jsou nástroji vašeho konání. Jednáte se soucitem. Jdete cestou harmonie a rovnováhy. Šíříte je skrze umění, pomoc druhým, nastolení pravdy a spravedlnosti. Případně vyhledáváte lidi a situace, s nimiž jste v harmonii. Rádi pobýváte o samotě či v přírodě. Odmítáním toho, co ve vás vyvolává disharmonii, rozvíjíte přecitlivělost na vše, co není dokonalé. Setkání s tím vás decimuje. Namísto propojení se s celkem skončíte v izolaci před vším, co nepřijímáte.

Martina Kabala

Horoskop vyšel v časopise JógaDnes v listopadém/prosincovém čísle