Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Jupiter v Beranu, působící v tomto období, probouzí sebejistotu a chuť získávat nové zkušenosti. Odvaha posouvat své hranice nás motivuje ke kroku do prázdna, které se před námi otevírá, aniž tušíme, co se stane. 29. července se planeta Jupiter obrátí do zpětného chodu. Všímejme si, co nás vede. Je to slepá víra v cizí koncepty, jejichž následování nám má poskytnout jistotu žádaného výsledku? Nebo projev důvěry člověka, který odevzdal veškeré manuály, neboť mu dochází, že jeho pravým učitelem je život, který sám žije?

Nejsme-li schopni v důvěře kráčet vpřed, přistupujete k novým situacím s předem utvořenou představou. To vyvolává potřebu kontroly. Namísto plynutí v přítomném prožitku naplněného dobrodružství, prožíváme vnitřní neklid. Opakujeme postupy, které se osvědčily. Minou-li se účinkem, ztrácíme jistotu, přicházejí negativní emoce. Svou sebeúctu potvrzujeme srovnáváním se a souzením těch, kteří nedosahují-li stejné morální úrovně, jakou je ta naše.

Zpětný chod Saturnu ve Vodnáři, který započal 5. června posiluje originalitu, touhu po nezávislost a nekonvenčních řešeních. Saturn v kvadratuře na Uran, který se 12. července na následujících pět měsíců vrací na scénu, postaví proti sobě moderní přístup oproti tradicím, budoucnost proti minulosti, svobodu proti zodpovědnosti. Odmítání jednoho pólu nás vzdálí dosažení toho opačnému. Řešením je spolupráce. Objevení kvalit tradičního přístupu a jejich využití v moderním kontextu. Ocenění prožitých zkušeností jako zdroje moudrosti, které se stávají opěrným bodem při řešení nových situací. Uvědomění, že skutečná svoboda přichází s ochotou převzít plnou zodpovědnost za důsledky svých voleb a činů s dopadem nejen na život jednotlivce, ale na životy celého společenství.   

Neptun v Rybách, který se 28. června přehoupl do zpětného chodu, shovívavě dohlíží na dění kolem nás. Vede nás k vnímání společenství jako celku, kde každý má své místo a každá situace svůj klíčový význam. Odmítáme-li tyto zkušenosti, pak se probouzí sebelítost. Kvůli ztotožnění se s utrpením, které kolem sebe vnímáme, prožíváme vnitřní bolest. Jejich přijetí přináší vykoupení.

CO NÁS ČEKÁ V ČERVENCI

Novoluní v Raku z 29. června, v konjunkci na Černou Lunu a kvadratuře na Jupiter dodává pro následující lunární cyklus důležitost domovu, nemovitostem, mateřství, pocitu jistoty a bezpečí, či minulosti a našim kořenům. Konjunkce s Černou Lunou žene tato témata do extrému.  Budeme konfrontováni se vším, co v nás vyvolává nedůvěru, probouzí pocit nenaplněných potřeb a chybějícího citového bezpečí. Kvadratura s Jupiterem v Beranu posílí odvahu těmto záležitostem čelit s jedním rizikem. Ustrneme-li v přesvědčení, že se nám nemůže nic stát, případně, že jsme v právu, můžeme to přehnat s našimi požadavky a očekáváními. To přinese zkušenost spojenou se ztrátou iluzí.    

Pod vlivem Pluta na Mars jsou začátkem července v ohrožení naše finanční a materiální jistoty. Ve snaze udržet si kontrolu a pocit, že máme navrch, se rychle vyčerpáme. V období od 12. do 27. července přehnané ambice pod vlivem Pluta na Slunce povedou k prožitku bezmoci. Od 22. července do 13. srpna se přidá výbušná a za svobodu a nezávislost bojující konjunkce Marsu na Uran. Tyto emotivní egocentrické síly budou mírněny pragmatismem a uzemňujícím praktickým přístupem Slunce v konjunkci na Merkur a Saturnem v trigonu na Venuši. Využijte toto nepokojné období k přestavbě všeho, co vám neslouží, a co brzdí váš růst. V závěru července dojde ke zklidnění situace pod vlivem harmonizujícího a mírotvorného spojení Jupiteru se Sluncem a Merkurem. 

CO NÁS ČEKÁ V SRPNU

Novoluní ve Lvu v trigonu na retrográdní Jupiter v Beranu je pro následující lunární cyklus příslibem velkého přívalu tvůrčí energie, radosti ze života a nenadálých příležitostí k růstu. Je jen třeba překonat tendenci vše kontrolovat a směřovat k myslí vykonstruovanému cíli. Znamení Lva probouzí kreativitu vycházející z našeho nitra, doprovázenou radostí ze života. Je-li tato energie zneužita, pak v touze po pozornosti a mocenském postavení ztrácíme svou přirozenost a hrajeme role, které se od nás očekávají. Přirozený zdroj inspirace a radosti postupně vysychá a prohlubuje se závislost na vnějších stimulech. Ty nám mají dodat pocit moci, důležitosti, úcty a respektu. Nepřicházejí-li přirozeně samy, začneme si je vynucovat a hledáme ne vždy zdravé cesty, jak si to, co jsme získali, následně udržet.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani

Jupiter ve vašem znamení posiluje sebedůvěru a odvahu vkročit kam, kam byste se za normálních okolností neodvážili. Začátkem července kroťte ambice. Svou přílišnou snahou naštvete ty, jež vnímáte jako autoritu. V domácím prostředí dokazujete svou důležitost. Cítíte-li se dlouhodobě omezováni v jakémkoliv aspektu svého života, od konce července se vám naskytne možnost vydat se svobodnější cestou. Pozor, ať s vaničkou nevylejete i dítě.

Býci

Procházíte obdobím mnoha změn v úrovni hodnot, sebehodnoty, finančního, materiálního zajištění a výdělečných schopností. Využijete-li toto období k přestavbě struktur, o které se v tomto směru opíráte, půjde vám to hladce. Snažíte-li se zbavit minulých břemen tím, že je odsoudíte a odkopnete, vrátí se vám to jako bumerang v podobě zesílených povinností, či pocitů zodpovědnosti za druhé.

Blíženci

Užíváte si klidné, harmonické, a zároveň mentálně tvůrčí období plné nových možností a příležitostí, a to hlavně v oblasti sportovních a podnikatelských aktivit. První půlku července trávíte čas cestováním, setkáním s příbuznými a přáteli. Od půlky července se vezete na vlně dobrodružství, vůdcovství a radostné činorodosti. Vpřed vás žene touha být vidět. V týmové spolupráci a při společných projektech se vyplatí spoléhat se na originalitu a nekonvenčnost, tradiční přístup využijte jako základnu, od které se odrazíte.

Raci

Řešíte minulost, či záležitosti spojené s nemovitým majetkem, rodinou a rodiči. Od poloviny července se můžete dostat do sporů, které vás hodí na vlnu bezmoci. Podaří-li se vám přijmout to, co nemůžete změnit jako konstantu, nakonec se vše v dobré obrátí. Uvědomujte si své hranice a včas řekněte dost. Budete-li přehánět ve sportu či při jiných osobních aktivitách, nepříjemně to odskáčete.

Lvi

Dostáváte se do konfliktů ohledně financí, majetku či kvůli rozdílnému nakládání se svým prostorem. Pohání vás potřeba zvítězit a ukázat, kdo je tady pánem. Od konce července se povezete na vlně zábavy a odpočinku. Budete oponovat každému, kdo vám brání dělat to, po čem toužíte. Nejlépe svůj čas zúročíte kreativní činností a hraním si s dětmi. V týmových aktivitách uvidíte plody své práce. Buď dosáhnete úspěchu, a nebo zjistíte, že jste se vydali cestou, která nikam nevede.

Panny

Zabýváte se rodinou a praktickými záležitostmi. Je zesílen sklon identifikovat se s tím, co vám patří, a co pro vás představuje určitou hodnotu. Všímejte se toho, o co jde. Pokud vám na to někdo sáhne, reagujete neadekvátně. Ukvapené volby a náhlé impulzy vás mohou osvobodit od lpění a posunout vás vpřed. Zvažujte, zda je pro vás důležitější nezávislost, či vzájemné vazby. Hledejte rovnováhu. Ideály a potřeba dokonalosti vám klid a harmonii poskytují a zároveň vás o ně připravují.

Váhy

Máte příležitost k růstu skrze sportovní aktivity, dobrodružné výpravy a podnikání. Jste odvážní při zkoušení nových věcí. Zabýváte se svým vzhledem a kultivujete jej k dokonalosti. Cítíte-li se krásné, lehce sklouznete k pýše. Trochu uberte, platí pro vás, že „všeho moc škodí“. V polovině července vám chybějící pocit jistoty a bezpečí připraví perné chvilky. V týmu rádi přebíráte zodpovědnost a svými originálními nápady posunujete tuto spolupráci vpřed.

Štíři 

Zodpovědnost za druhé se mísí s touhou po nezávislosti. Rozhřešení přijde s uvědoměním, že skutečná svoboda se pojí s nejvyšší mírou zodpovědnosti. Jste-li ochotni přijmout zodpovědnosti za důsledky jakékoliv vaší volby, pak jste vždy vnitřně svobodní. Nesvobodu vytváří neochota převzít zodpovědnost za možné důsledky, čímž si možnost volby berete. Z toho se rodí bezmoc, vztek a pocit oběti. Každý z vás reaguje na takovéto pocity dle svých naučených obranných vzorců. Využijte šanci z nich vyrůst.

Střelci

Možnosti a příležitosti se rodí ve spojení s vaší aktivitou a odvahou dělat to, v čem nemáte úplnou jistotu. Ideály a potřeba dokonalosti mohou být brzdou vašeho vývoje, neboť strach, že selžete, vám nedovolí experimentovat a riskovat. Od konce července se vám zadaří v kreativní činnosti, při hře s dětmi a při prosazování toho, co děláte rádi. Máte tendenci chovat se svobodně, proto jsou s vámi lidé rádi. Každý takto prožitý okamžik vás naplní radostí.

Kozorozi

V červenci vás ambice a touha ukázat druhým, co ve vás je, nutí bojovat o vítězství. Pod vlivem cizí intervence můžete pociťovat ohrožení. Potřeba udržet kontrolu nad situací vás drží v akci. Dejte si pozor, ať se zcela nevyčerpáte. Od druhé červencové dekády budete stát před rozhodnutím, zda dáte přednost jistotě a pocitu bezpečí vycházejícím z opakování činů minulosti, nebo připustíte změnu opěrných bodů, na nichž si stavíte pocit důležitosti.

Vodnáři

V červenci omezuje vás rozlet nutnost řešit finanční záležitosti a témata spojená se zabezpečením. Vlna odporu vůči tomu, co vás omezuje, probudí pocit zodpovědnosti, který máte za uskupení, jehož jste součástí. Od konce července vám bude chybět energie k získávání hodnot, jichž si ceníte. Budete řešit problematické záležitosti spojené s domovem a pocitem jistoty a bezpečí. Při samostatné činnosti, při prosazování vlastní vůle a ve sportu vám odvaha přinese výsledky.

Ryby

V červenci se věnujete péči o svou rodinu či zkrášlování vašeho domova. Komunikace s rodiči a zájem o minulost vám poskytnou důležité informace o vás. Nevnímáte se jako oddělené jednotky od ostatních. To posiluje citlivost k potřebám druhých a soucit s nimi. Zaměření se na praktické, řemeslné a jinak užitečné činnosti, kterou jsou protivahou vaší citlivosti, vás dokonale uzemní.   

Tento horoskop vyšel v časopise JógaDnes 7-8/2022