Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

V listopadu vrcholí roční období vlády Jupiteru ve Střelci, který přináší růst skrze posouvání hranic, vystupování z komfortní zóny, rozšiřování našeho pohledu na život díky cestování, poznávání cizích kultur, náboženství a životních filozofií. Expanze přichází zvenku, nebo zevnitř. Ať jde o vnitřní růst podpořený např. navštěvováním různých seminářů využívajících techniky cizích kultur, nebo o migraci národů. Druhého prosince vstupuje planeta Jupiter na následujících dvanáct měsíců do znamení Kozoroha. Začínáme sklízet plody předešlého období. Budeme se ptát: „K čemu nám to, co jsme poznali a objevili, je?“ „Jak to můžeme použít ve stávajícím životě?“ „Jak to využít pro naplnění našeho potenciálu?“ Jupiter v Kozorohu nás přidrží při zemi, povede nás k zodpovědnosti, smyslu pro povinnost, řádu a pořádku, k potřebě dodržovat zákony a tradice. Pokud budeme posuzovat vše s pocitem vnitřní zodpovědnosti, tj. převezmeme zodpovědnost za každou volbu a budeme volit srdcem, je to cesta k vrcholu naší existence. Je-li naše zodpovědnost řízena vnějšími atributy řádu, zákona a představ o tom, jak by svět měl vypadat a jak by se v něm každý měl chovat, bude to období tvrdého prosazování litery zákona, doprovázené tvrdostí, netrpělivostí, pesimismem a lakotou. Proti tomu se zvedne vlna těch, kteří sice nepřevzali svou zodpovědnost, ale mají tendenci proti vnějšímu řádu bojovat.

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

Novoluní z 28. října ve Štíru se nachází v opozici na Uran v Býku. V následujícím čtyřtýdenním lunárním cyklu stojí proti sobě moc a životní síla na jedné straně a zpochybnění jistot a pocitu bezpečí na straně druhé. Kdo chce začít žít naplno a převzít vládu nad svým životem, potřebuje se zbavit lpění na tom, co má a ví. Lpění nás drží ve strachu, že vykročením do neznáma můžeme přijít o to, co máme. Samotné vlastnění je v pořádku. Můžeme být obklopeni bohatstvím, hojností, milovanými i milujícími bytostmi. Mělo by však za tím stát uvědomění, že vše toto tu s námi zůstává, dokud to k nám patří. Staráme-li se o to s láskou, není důvod se o to bát. Naopak to, co k nám nepatří, s námi stejně dlouho nezůstane, i kdybychom to přivázali řetězem nebo obehnali ostnatým drátem a ani strach nám nepomůže.

V listopadu ještě dobíhá téma konjunkce Černé Luny s Neptunem a kvadratury Černé Luny na Jupiter. Ještě se naposledy ohlédněme za tím, čemu věříme, co následujeme, komu nasloucháme. Uvědomme si rozdíl mezi vírou, která vychází z mysli a kterou snadno ztratíme, když se naše očekávání, do víry vložená, nenaplní. A mezi důvěrou, která vychází z přijetí, že vše, co přichází, je v pořádku. Přítomnost je tvořena důsledky našich vědomých i podvědomých voleb z minulosti. Přijetím vzniká nová šance volit jinak. Nepřijetí nás drží v sevření toho, co nepřijímáme, a tak stále bojujeme, naříkáme si na osud, nebo upadáme do letargie způsobené rezignací.

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

Novoluní z 26. listopadu se nachází ve Střelci a není spojené s žádnou další planetou. Pro následující lunární cyklus nás bude ovlivňovat čistá energie Střelce. Střelec vede k propojení pozemského s nadpozemským. Čerpá z hluboké moudrosti nashromážděné v našem nitru, které dává důvěru a skrze každodenní prožitek života objevuje nové pravdy o sobě. Uvědomuje si, že smyslem života je život sám. Proto jej stojí za to žít naplno, posouvat své hranice, chopit se příležitostí a poznávat to, co se nachází za hranicí toho, co je nám známé. To je příslibem růstu ducha skrze pozemský život. Nic nelze napravit, nic nelze udělat lépe než předtím. Vše je v pořádku tak, jak to je. Každá zkušenost, je-li uviděna a přijata, se stává naší součástí, a proto již není třeba, aby byla opakována.

Trigon Jupiteru na Uran nás povede k uvědomění si pravdy o nás. Zkusme si poodstoupit, uvidět vše v širší perspektivě. Napomoci mohou poslední objevy, nebo nové, alternativní přístupy. Ta pravda nás osvobodí. Opusťme svou představu o sobě, známe jen zlomek své existence. Čím více na tomto zlomku lpíme, tím více se bojíme pustit domnělých jistot a náš život je jen opakováním toho, co už známe a stává se tak prázdným a bezduchým.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Beran
Berani, pusťte se do věcí, kterým věříte a které jsou vedeny určitým ideálem, buďte otevřeni příležitostem. Dejte při tom pozor, abyste neporušovali pravidla, druzí by mohli vaše konání vnímat jako ohrožující a postavit se proti vám. I tak vás pravděpodobně čekají konflikty, nebudete-li prosazovat svou cestu dostatečně diplomaticky. Ve vašem znamení se nachází Chiron, ten má tři polohy. Buď léčí, zraňuje, nebo se sám cítí zraňován. Vnímejte situace, které zažíváte a zkuste rozklíčovat skutečnou příčinu. Někde je za tím vším uschováno zranění ve spojení s mužskou energií, které když se vyléčí, přestanete mít potřebu bojovat nebo se bránit a rozvinete soucit a schopnost léčit druhé.

Býk
Býci, pokud přijdete o některou ze svých jistot, neuzavírejte se za ledovou zeď svého trápení, ale naučte se po vybouření svých citů nad to povznést. Přiznejte si touhu se pomstít a pak ji propusťte. Někdy se stačí podívat z vyšší perspektivy, abyste zahlédli, že ona ztráta uvolnila cestu něčemu novému. Zavrtejte se až po uši do nějaké činnosti, která souvisí s budováním. Velmi pravděpodobně teď tvoříte základy vašich budoucích úspěchů, jen v této fázi se to může zdát trochu nudné a nezajímavé. Popusťte uzdu své fantazii a dovolte promluvit intuici. To, co je inspirováno duchem, vede k jedinečnosti.

Blíženci
Blíženci, budujte vztahy, se sebou, s partnerem, se svým okolím. Harmonický vztah se vyznačuje rovnováhou mezi nádechy a výdechy, přijímáním a dáváním. Nevydávejte více, než je vám příjemné, vyčistí se tím prostor kolem vás od těch, kteří chtějí jen přijímat. Dejte si pozor na iluze a zaslepenost určitým ideálem, podle kterého jednáte. Ne všechno je ve skutečnosti tak, jak to na povrchu vypadá. Nebudete-li ostražití, mohli byste to přehnat a ocitnout se v roli žalujícího nebo žalovaného. Vše, co vám pomáhá léčit váš vztah k mužské síle, je pro vás nyní přínosné. Mužská síla je neutrální energie, pokud plyne přirozeně. Skutečný problém této síly je její potlačení. Jsme-li bez síly, máme strach a strach probouzí potřebu bojovat. Pokud se potlačená síla najednou projeví, je neadekvátní, stává se agresí, a ta opět budí strach.  Odložte představy o mužské síle, učte se ji nepotlačovat, užívat k tvorbě a kultivovat její projev.

Rak
Raci, láká váz průzkum věcí pod povrchem, nebo zažít dobrodružství, které se vás dotkne hluboko ve vašem nitru. Vše, co vyvolá velké emoce vám dá pocit, že žijete naplno. Jen můžete mít potom pocit, že byste to raději skryli sami před sebou, nebo před světem. Nepřevezmete-li za své aktivity zodpovědnost, budete mít co do činění s autoritou a řádem, které jste brali na lehkou váhu. Pokud budete kritizováni, neponesete to lehce, každá jemná výtka bude vnímána jako silně zraňující. Necháte-li se unést touhou to vrátit, dokážete tnout do živého, ale buďte připraveni nést následky. Zkuste nebrat si věci osobně, nejste tu od toho, abyste se chovali podle očekávání druhých. Kritika je jen vyjádřením rozporu mezi vaším chováním a očekáváním kritizujícího.

Lev
Lvi, jděte za svými ideály, nebo se věnujte léčivým procesům. Máte nyní silnou tendenci opouštět to, co vás brzdí a neohlížet se zpět. Svých unáhlených činů byste však mohli brzy litovat. Proto, pokud se vám v životě jeví nějaká oblast jako problematická, nejprve zapátrejte ve svém nitru, jaká jsou vaše očekávání a představy. Možná jen v situaci vidíte něco, co se podobá minulým problémům a vaše mysl to vyhodnotila jako nefunkční nebo ohrožující. Probouzí se obranné mechanismy ve formě naučeného chování. A tak chcete bojovat, utéct, nebo něco napravovat, čímž nedáváte přítomné situaci to, co skutečně potřebuje, a tak to nefunguje. Teprve, sáhnete-li si do svědomí a očistíte přítomnost od možných iluzí, rozhodněte se, jak dál.

Panna
Panny, nyní silněji pocítíte svou moc a sílu. Uvědomte si, že když máte pocit, že na něco máte, tak to dokážete. Překážky se nachází v mysli, ne ve světě kolem. Samozřejmě je dobré, nebýt jak neřízená střela, která se vrhá po hlavě do všeho nového, ale přílišná nedůvěřivost a hledání much na všem, co vás obklopuje, vás odvádí od možnosti užívat si život naplno. Je čas oprostit se od iluzí a představ o sobě a o světě, nechat za sebou role, které hrajete, pustit se do neznáma a svézt se na vlně prožitků. Ukáže vám to život z širší perspektivy, možná zahlédnete snadněji cestu, kterou jste mezi nahromaděnými každodenními starostmi a povinnostmi přehlédli.

Váhy
Váhy, využijte svou vůli a směřujte ji do aktivit spojených s vytvářením harmonie, něčeho krásného, pravdivého či spravedlivého. Buďte otevřeni příležitostem, které vás potkají. Pokud je to v souladu s tím, čemu věříte a zároveň to naplňuje nějaký vyšší ideál, povezete se na vlně úspěchu. Potřebujete-li souhlas druhých, chcete-li se cítit přijímané, nebo se bojíte konfliktů, nebude to tak hladká cesta, jak byste si představovali. Je mnoho těch, kteří druhým úspěch nepřejí a budou spokojeni jen tehdy, když se vám nedaří. Uvědomte si, že když vás někdo „kope do zadku“, znamená to, že jste před nimi. Dovolíte-li si jít svou cestou, záříte a ty, jimž je vaše záře příjemná, to k vám přitáhne. Takže nebojte, sami určitě nezůstanete.

Štír
Štíři, máte k dispozici moc a sílu tvořit svůj život. Jaké budou pozdější plody vaší práce je určeno motivem, který vás k tvorbě pudí. Ujistěte se, že to není touha vládnout, mít vše pod kontrolou, vlastnit něco, co není vaše, být lepší, než ti druzí, vrátit druhým to, co zaseli, nebo jim konečně ukázat to, kdo jste.  Je-li to jen čistá radost z tvoření a projevení toho, co je ve vás, pak máte zelenou. Možná vás to sem tam bude stát nějakou tu jistotu, na které jste stavěli svou představu o sobě, nebo o tom, co je pro vás v životě důležité. Nakonec však dospějete k tomu, že to stálo za to. Čeká vás období bohaté na hluboké zážitky. Užívejte si to a plyňte v proudu vašeho života v radosti a naplnění.

Střelec
Střelci, zafixujte si v sobě pocit úspěchu a hojnosti, kterým vás v posledním roce sytil Jupiter ve Střelci. Nezáleží tolik na tom, co se kolem vás děje, ale na vnitřním nastavení, skrze něž situace vnímáte. Pozornost se ubírá směrem, který vědomě či podvědomě očekáváte. Jestli se vám v některé oblasti nevede nejlépe, zkuste si uvědomit, zda za tím nestojí nastavení vaší mysli, která něco odmítá, nebo očekává neúspěch a problémy. Měly by se vám dařit aktivity ve spojení s druhými lidmi, nebo aktivity zaměřené na léčení a probouzení mužské síly.

Kozoroh
Kozorozi, když vyhlédnete ze zaběhnuté rutiny a sem tam si dovolíte pustit se toho, co vnímáte jako bezpečné a jisté, mohou se před vámi rozprostřít nové hodnoty. Ty obohatí váš život a vpustí nový vítr do plachet vašeho života. Zaměříte-li se na to, co vás baví a naplňuje, postupně se vám podaří nabrat správný směr. Míříte k vrcholu, cítíte moc a sílu, kterou vám dává víra v sebe a důvěra ve vyšší řád. Nebudete-li se vnímat jako kapitán lodi, který se stará o blaho celé posádky, může se vám stát, že se na té lodi ocitnete sami. A když přijde nějaká ta bouře, může se stát, že to sami neuřídíte. 

Vodnář
Vodnáři, cítíte se společensky, máte chuť se něčeho účastnit. Aktivity ve spojení s druhými lidmi vám dávají pocit sounáležitosti. Jen zvažte, zda idea, na které společenství stojí, odráží váš směr a neuspokojuje jen potřebu někam patřit, být něčeho součástí. Mohlo by se stát, že vaše nadšení bude zneužito pro boj za cizí ideály. Zaměřte se na vše, co vás propojí se životem skrze prožitky. Naplnění najdete ve spojení se se svým nitrem, od něj není třeba držet odstup. Zde se ukrývá skutečné společenství s druhými, skrze nejhlubší kořeny, v samotném středu naší existence. Konáte v souladu se sebou a zároveň v propojení s celou existencí, jejíž jsem součástí.

Ryby
Ryby, nic si nezakazujte. Můžete mít všechno. Přijměte své touhy a přání, které jste možná kdysi potlačily a odevzdejte je do vyšších sfér existence, aby se mohly sladit s touhami vaší  duše. Budete tak dostávat vše, co skutečně potřebujete. Hlavně si nevytvářejte přesnou představu o tom, co to má být. Tím se buď omezíte, nebo budete zklamané, protože můžete vyhlížet špatným směrem a onen proud hojnosti, který přichází z opačné strany, přehlédnete.  Nechte se vést intuicí, dejte důvěru existenci a to, co vytvoříte, bude jedinečné. Nedaří-li se vám v životě, podívejte se na podvědomé motivy, které vás formují do rolí, jenž hrajete. Pro Ryby jsou typické role: oběť, zachránce, viník, mučednice, kajícník, světice.

Martina Kabala
Předpověď vytvořena pro časopis JógaDnes listopad/prosinec 2019