Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Kvadratura Jupiteru ve Střelci na Neptun v Rybách prověřuje téma víry a důvěry ve vztahu k našim očekáváním, ideálům a iluzím.

 V co věříme? Máme důvěru, že cokoliv přichází, je to, co potřebujeme? Nebo věříme, že když se budeme chovat určitým způsobem, tak to dopadne „dobře“? A to „dobře“ vychází z našich očekávání, jak by to mělo dopadnout. Důvěra není slepá víra v to, že nemůže přijít nic zlého. Pokud takto slepě věříme, pak to, že něco dopadlo v rozporu s našimi očekáváními, nás vede ke ztrátě víry. Ztratíme-li víru, nastoupí na její místo strach. Strach v nás zabíjí přirozenost a schovává ji za neprostupnou zeď naučeného chování.

V tomto období pozorujme, na co se v životě spoléháme? Máme přirozenou důvěru v život, která nám umožňuje konat v souladu s tím, jak to cítíme? Nebo jsme si na ochranu vystavěli soubor pravidel a očekávání, jak se máme chovat, abychom byli v bezpečí. Pozorujme, zda nás tato pravidla nesešněrovávají natolik, že nemůže následovat naši intuici a konat přirozeně, což by nám vyneslo tam, kde by nám bylo dobře. Všímejme si, jestli nás náš vnitřní kritik nesoudí, když konáme v souladu s tím, jak to cítíme. Souzení nás odděluje od pocitu spokojenosti a tak můžeme mít pocit, že nejsme na správném místě.

V tomto období zároveň vyplouvají na povrch témata spojená se starými pocity porážky či nedostatečnosti, které brzdí možnost našeho růstu, úspěchu a prožitku hojnosti. Je čas zamyslet se nad tím, co považujeme za úspěch a co vnímáme jako hojnost a jak vnímáme ty, kteří toho dosáhli. Tím odkryjeme příčiny, které nás od možnosti zažívat růst, hojnost a úspěch, oddělují. Často jsou to jen představy našich rodičů, nebo společnosti, podle nichž máme tendenci se vědomě či podvědomě poměřovat, přijímat to nebo odmítat a tak si uzavíráme cestu k možnosti zažívat hojnost a úspěch naším jedinečným způsobem.

Přirozeným úspěchem je cítit lásku a žít v jejím proudu, proudu, který nás ve jménu růstu vede životem po různých stezkách a odkrývá pravdu o nás. Občas nás donese na vrchol a někdy zase do údolí. Pokud se vezeme na této vlně úspěchu, cítíme se stále jako vítězové, ať jsou vnější podmínky jakékoliv. A tento úspěch nás nestojí nic, nic víc, než být sami sebou a následovat vnitřní proud lásky, který nás vede.

 CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

Novoluní ze 6. 1. v Kozorohu v konjunkci na Saturn a Pluto zesiluje téma týkající se naplnění našeho potenciálu. Budeme se ptát, jaké máme představy o sobě? Čeho chceme dosáhnout? Kde si myslíme, že jsou naše limity? Vychází tyto limity z minulých porážek a zklamání, nebo z reálného vnímání toho, na co v tuto chvíli máme. Každá zkušenost z minulosti nám dala možnost dozrát a tak jsme možná už připraveni zvládnout to, co jsme kdysi nedali. Svůj nejvyšší potenciál objevíme tehdy, nezůstaneme-li uzavřeni ve starých představách o sobě. Otevřme se novým příležitostem a testujme a posouvejme své hranice. Saturn a Pluto odkrývá téma autority a moci. Dokud se nestaneme pány svého života, najde se vždy někdo, kdo nás využije pro svůj úspěch a získání moci. Pokud se to děje, uvědomte si, že je to vaše volba, která vychází ze strachu být sami sebou, převzít za sebe zodpovědnost a řídit svůj život. Veškeré mocenské struktury se živí naším strachem. Sextil Neptunu na novoluní nám ukazuje, že necháme-li se vést svou intuicí, budeme přirozeně vedeni k naplnění našeho nejvyššího potenciálu. Ten nám přinese úspěch a magnetickou moc, jež k nám přitáhne vše, co k nám přirozeně patří.

 CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

 Novoluní ze 4. února ve Vodnáři v konjunkci na Merkur a Černou Lunu, v sextilu na Jupiter zaměří naši pozornost v následujícím lunárním cyklu na téma svobody. Merkur značí svět mysli, v němž je ukryta představa o nás, o světě, o tom, co je svoboda. Často se snažíme osvobodit od něčeho, co nás ve skutečnosti vůbec nedrží. Omezení existuje jen v naší mysli. Zkusme si uvědomit, čemu se pořád bráníme. Když jsme dospělí, je na nás, jak budeme v životě volit, jakým směrem půjdeme. Nejsme povinni se nikomu zodpovídat, jen si neseme zodpovědnost za důsledek své volby. Nesvoboda vychází z toho, že nechceme přijmout důsledky svých voleb a tak máme pocit, že něco musíme, nebo nesmíme. Uvědomme si, že pokud se nám nelíbí potenciální důsledek např. toho, že řekneme „ne“, je naší volbou, že řekneme „ano“. Pak se slovo „musím“, automaticky změní na „chci“ a v tuto chvíli už se není čemu, nebo komu bránit. Konjunkce novolunní s Černou Lunou ukazuje, že ony pocity omezení a nesvobody mohou vycházet z hlubokých, vytěsněných traumat, kdy jsme se cítili natlačeni do něčeho, co jsme vnitřně nechtěli. Náš obranný mechanismus, který jsme si tenkrát vytvořili, se v nás spouští automaticky, při jakémkoliv pocitu nátlaku. Konjunkce Saturnu na Pluto ukazuje, zda v případě pocitu ohrožení máme tendenci uzavřít se za obranný val z citového chladu, nebo spíš vyrazíme do boje, s postojem nesmiřitelného bojovníka.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Beran

Berani, pocity zranění, nebo ohrožení, vás nutí dělat unáhlené činy, bránit se, nebo reagovat neadekvátně. Zvažte, z jakých důvodů se cítíte ohroženi. Vaše představa o tom, kdo jste a čeho zde máte dosáhnout, nemusí vycházet z vědomí vašeho skutečného potenciálu a tak možná bojujete za ideály, které nejsou vaše. Ryzí podstaty se domůžete tak, že sundáte zbroj a půjdete si pohovořit s domnělým protivníkem.

Býk

Býci, čerpáte-li inspiraci z hlubin vaší duše, pak cokoliv nyní vytvoříte, bude mít úspěch. Nejste-li schopni dosáhnout úspěchu, velmi pravděpodobně se přidržujete něčeho z minulosti, co vám brání uvidět svým srdcem cestu, která k němu vede. Uvědomte si, na čem lpíte, jaké ztráty se bojíte nejvíc, a to bude ona příčina.

Blíženci

Blíženci, půjdete-li neochvějně za svým cílem, není nic, co by vás odradilo. Jen dejte pozor, aby tím neutrpěly vaše vztahy. Možná od sebe, nebo od druhých očekáváte příliš. Pokud si nenasloucháte, můžete velmi snadno ve víře ve svou neporazitelnost přeťápnout své limity. Buď vydrancujete své zdroje, nebo se důsledky svého konání dostanete do rozporu se svými ideály, či se setkáte s těmi, jež zastupují obecné právo a budou mít tendenci vás soudit.  

Rak

Raci, vaší nadějí je naslouchat své intuici a nechat se krok za krokem provést džunglí vaší situace, bez posuzování a hodnocení stavu, v němž se nacházíte. Jinak na každém kroku můžete šlápnout na minu v podobě vašich představ, ideálů a očekávání, které kladete na sebe, nebo na tento svět. Jakékoliv srovnávání ve vás vyvolá pocit ohrožení, a nastartuje obranný mechanismus boje či obrany. V tomto stavu jdou city stranou. Po vás nezůstane nic, než spálená země bez života.

Lev

Lvi, vaše tvůrčí síla je podpořená vůlí, stačí se pustit do naplňování vašich snů. Pokud se vám nedaří v tom, co děláte, je to tím, že tomu, co děláte, v hloubi duše nevěříte. Nebo nedokážete uvěřit sami sobě. Měli byste se zaměřit na svou představu o svobodě a uvědomit si, zda impulz k vašemu konání vychází z klidu nitra, nebo konáte pod tlakem ve snaze něčemu se vyhnout, něčemu se bránit, nebo s cílem dokázat opak, než si druzí myslí, že dokážete. Vytěsněná traumata a přesvědčení ve spojení se svobodou, nesvobodou, nebo strachem ze selhání brání vašemu úspěchu.

Panna

Panny, pokud vaše ideály, očekávání a představy o sobě a o světě nevychází z nitra, ale z převzatých představ, budou vám bránit projevit svůj potenciál naplno. Máte tendenci očekávat příliš od sebe i druhých, to přináší jen pocity zklamání a nedostatečnosti. Dovolíte-li si pustit ze zřetele potřebu být dokonalé právě podle těchto vnějších měřítek, a necháte-li se přirozeně vést svým srdcem a intuicí, dojdete k naplnění svého potenciálu, jenž je příslibem dokonalé formy vaší existence. Ruku v ruce s tím se probudí vaše vnitřní síla, která má schopnost vracet do harmonie vše, co z ní vypadlo.

Váhy

Váhy, budete stát před volbou, zda si jít za svým a říct „ne“ tam, kde to může mít těžké důsledky ve vztazích. Pokud vaše volba vychází z touhy vaší duše a ne z vnějších představ o hojnosti a úspěchu, můžete si být jisté, že výsledek vás mile překvapí a důsledek nebude takový, jakého se obáváte. Otevírá se vám cesta ke svobodě, skrze alternativní směry a moderní technologie. Konáte-li s cílem zalíbit se a získat uznání, zjistíte, že jste pouhou bezvýznamnou figurkou na poli úspěchu a moci někoho jiného.

Štír

Štíři, pro vás je důležité opřít se o základy, které jste si vybudovali, zaměřit se na struktury a rituály, které vás ukotví v přítomnosti. Objeví-li se vějička v podobě něčeho, co se bude jevit jako svoboda, buďte si jisté, že se dostanete do víru událostí, z nichž se budete jen těžko dostávat. Ujasněte si raději, proč se cítíte v tom, v čem žijete, nesvobodné a pracujte s vaší neochotou vnitřně se pustit toho, na čem lpíte, i když vám to už dávno neslouží.

Střelec

Střelci, oplýváte hybnou silou, stačí udělat první krok a dělat to, čemu věříte. Možná je třeba rozšířit své vnímání z okruhu zaběhnutých představ o tom, co vám úspěch, hojnost a naplnění má přinést. Hledejte alternativní cesty. Zaměřte se na nové trendy, směry a třeba bude potřeba vycestovat, abyste byli schopni uvidět možnosti, které z místa, kde se nacházíte teď, nevidíte.

Kozoroh

Kozorozi, nenechte se zamotat do představ, že skutečný úspěch přijde jen, jste-li na vrcholu určité vnější struktury. Vybudujte si svou vlastní strukturu, vytvořenou z postupných kroků, vedeni intuicí, o niž se můžete vždy a za každých okolností opřít. V této struktuře budete vždy na vrcholu, i když třeba teprve tvoříte pevné základy svého úspěchu. Jste-li svázáni strachem a pocity zodpovědnosti za všechno a za všechny, ukazuje to na vaši závislost na vnějších atributech důležitosti, moci a úspěchu.

Vodnář

Vodnáři, u vás obzvlášť platí potřeba uvědomit si, co pro vás znamená svoboda a čemu se pořád bráníte. Černá Luna se nachází přímo ve vašem znamení a tak je třeba konat opatrně, chcete-li se od něčeho osvobodit. Vaše současné pocity pravděpodobně neodpovídají skutečnosti, ale nějaké zkušenosti z minulosti, kterou se nyní snažíte „napravit“. V přirozeném nastavení máte schopnost povznést se nad minulost, nenechat se jí svázat a jít mírovou cestou za naplněním svých představ a snů. Jste průkopníky nových směrů, které se v budoucnu stanou přirozenou cestou mnoha lidí.

Ryby

Ryby, ztrácíte-li se příliš ve svých pocitech a ve světě vaší mysli, ukotvěte se v každodenní struktuře vašeho života. Pozvolné kroky, budování a upevňování základů vaší existence, na cestě naplňování vašeho nejvyšší potenciálu, jsou směrem, který vám dá řád. Tvůrčí energie se rodí propojením duše, mysli a těla. Máte-li pocit, že vás hmotný svět zatěžuje a proto jej nepřijímáte, buďte si jisté, že nic z toho, co chcete vybudovat, nedokážete uskutečnit. Můžete se pak utápět ve zklamání a podléhat různým závislostem, které vám pomohou onu tíhu světa nést. Respektujte limity a ony vám ukážou, kudy skrze ně vede cesta.

Martina Kabala

www.oknododuse.cz

Předpověď vyšla v časopise JógaDnes leden-únor 2019